Computer / IT

รวมโปรแกรมกราฟิก

วงศ์ประชา จันทร์สมวงศ์ , อิสริยา ตัณฑพานิชกุล , สิญาพัฒน์ ใจบ้านเอื้อม , พรรณธิพา บ่มกลาง , นวอร แจ่มขำ
/ 325 บาท / 336 หน้า

Wongpracha Chansomwong

23/03/2021

ประชุม+เรียน+สอนออนไลน์ได้ด้วย Zoom

ผู้เขียน: บุญญาดา ช้อนขุนทด
ราคา 199 บาท
ประชุม เรียน สอนออนไลน์ ได้ทุกที่กับหนังสือ Zoom เล่มนี้ ครอบคลุมทั้งการใช้งานผ่านโปรแกรมเว็บไซต์และแอพพลิชั่นครบถ้วนตั้งแต่ สร้างและใช้งานห้องประชุม ห้องเรียน ห้องสนทนา ห้องบรรยาย ห้องสัมนาออนไลน์ได้ทุกรูปแบบ ทั้งฝั่งโฮสต์และฝั่งผู้เข้าร่วม เหมาะกับ คุณครู นักเรียน-ผู้ปกครอง ผู้บรรยาย ผู้เข้าอบรมและผู้ใช้การประชุมทั่วไป

บุญญาดา ช้อนขุนทด

17/06/2020

สร้างเว็บไซต์ด้วย Wordperss 5 เปิดร้านค้าด้วย WooCommerce

ผู้เขียน: ธนพนธ์ วันวาน, นวอร แจ่มขำ,
จินตวีร์ พันธ์แก้ว
ราคา 320 บาท
สร้างเว็บไซต์ด้วย Wordperss 5 เปิดร้านค้าด้วย WooCommerce เล่มนี้เหมาะกับมือใหม่สำหรับการสร้างเว็บโดยอธิบายขั้นตอนแบบละเอียด ตั้งแต่การติดตั้งบน localhost การสร้างเนื้อหา การจัดการธีม ปลั๊กอินตลอดจนไปถึงการนำขึ้นโฮสติ้ง ที่จะช่วยเป็นส่วนหนึ่งให้ผู้อ่านสร้างเว็บไซต์และประยุกต์ได้ตามความต้องการ

ธนพนธ์ วันวาน

12/06/2020

พัฒนา Web Apps ด้วย React Bootstrap + Redux

ผู้เขียน: ศุภชัย สมพานิช
ราคา 349 บาท
หนังสือเล่มนี้ นำเสนอการพัฒนาWeb Apps ด้วย React ในขั้นต้นถือเป็น JavaScript Library อีกตัวหนึ่งที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากหน้าที่ของ React ก็คือ สร้างส่วนแสดงผลถือเป็นงานด้าน Front End หรืองานฝั่งหน้าบ้าน เป็นสกิลที่นักพัฒนาในยุคปัจจุบัน ต้องมีติดตัวเอาไว้นอกจากนี้ยังแนะนำการใช้งาน Bootstrap และ Redux รวมถึง React Native สำหรับพัฒนา Moblie Apps ด้วย

ศุภชัย สมพานิช

29/01/2020

เพิ่มยอดขายอัตโนมัติด้วย Digital Marketing Automation

ผู้เขียน: Ob Oberon (อ๊อบ)
ปกติราคา 270 บาท
ในยุคที่การตลาดดิจิทัลกลายเป็นเรื่องธรรมดาที่ใครๆ ก็ต้องทำกัน การรับมือกับข้อมูลและปฏิสัมพันธ์ของลูกค้าจำนวนมากที่มีเข้ามาอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง x 7 วัน นับเป็นความท้าทายใหม่ของผู้ประกอบการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายย่อยที่ต้องจัดการด้วยตัวเองโดยไม่ได้มีทีมงานรองรับ ในขณะเดียวกันการอาศัยโปรแกรมช่วยทำการตลาด ไม่ว่าจะเป็นพวก Chatbot หรือระบบส่ง E-mail อัตโนมัติ เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่สามารถตอบโจทย์ได้ทั้งหมด

Ob Oberon (อ๊อบ)

01/01/2020

คู่มือเขียนโปรแกรมภาษา Python ฉบับปรับปรุง

ผู้เขียน: ณัฐวัตร คำภักดี
ปกติราคา 329 บาท
หนังสือคู่มือเขียนโปรแกรมภาษา Python เล่มนี้ ได้จัดทำขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการ สำหรับผู้ที่อยากจะเริ่มต้นศึกษาการเขียนโปรแกรม ภายในหนังสือผู้เขียนได้ออกแบบวางเนื้อหาไว้อย่างเป็นระเบียบเพื่อให้ง่ายต่อการเริ่มต้นศึกษา เริ่มตั้งแต่ประวัติความเป็นมาของภาษาไพธอน การติดตั้งเครื่องมือสำหรับพัฒนาโปรแกรม รวมไปถึงการเขียนโปรแกรมติดต่อกับฐานข้อมูล MariaDB และยังได้แนะนำการเขียนโปรแกรม GUI ซึ่งมีตัวอย่างและภาพประกอบพร้อมทั้งมีคำอธิบายจำนวนมาก ทำให้ผู้อ่านสามารถนำตัวอย่างไปประยุกต์พัฒนาโปรแกรมใช้ได้จริ

ณัฐวัตร คำภักดี

30/03/2019

สอนใช้ Excel ให้เป็นเซียน ฉบับปรับปรุง

ผู้เขียน: นันทนี แขวงโสภา
ปกติราคา 335 บาท
สอนใช้ Excel ให้เป็นเซียน ฉบับปรับปรุง เล่มนี้ ให้มีความหลากหลายและครบถ้วนมากกว่าเวอร์ชั่นแรก เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเลือกนำ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการทำงานแบบมืออาชีพ

นันทนี แขวงโสภา

30/03/2019

พัฒนา IOT บนแพลตฟอร์ม Arduino ด้วย NodeMCU

ผู้เขียน: ภาสกร พาเจริญ
ราคา 275 บาท
พัฒนา IOT บนแพลตฟอร์ม Arduino ด้วย NodeMCU สำหรับหนังสือเล่มนี้ เนื้อหาจะมุ่งเน้นไปที่การทำความเข้าใจและวิเคราะห์แบบเป็นขั้นเป็นตอน พร้อมทั้งลงมือปฏิบัติไปพร้อมๆ กันจะเป็นตัวช่วยในการปูพื้นฐาน และเป็นตัวจุดประกายให้กับผู้ที่กำลังสนใจการพัฒนาอุปกรณ์สำหรับงานด้าน IoT ได้เข้าใจและสามารถนำไปต่อยอดหรือประยุกต์กับงานต่างๆ ได้

Passakorn Pacharoen

30/03/2019

คู่มือพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันด้วย Angular

ผู้เขียน: ศุภชัย สมพานิช
ราคา 329 บาท
หนังสือคู่มือพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันด้วย Angular” เล่มนี้ เป็นการนำเสนอการพัฒนา Web Application ยุคใหม่ โดยอาศัย Angular เข้ามาช่วยทำหน้าที่สร้างส่วนแสดงผลให้กับเราประกอบ ด้วยเนื้อหา 3 ส่วนหลัก คือ พื้นฐานการใช้งาน Angular,การใช้งาน Angular ร่วมกับ ASP.NET Core Web API , แนะนำการพัฒนา Mobile Apps ด้วย Ionic Framework สำหรับคุณผู้อ่านที่ไม่เคยใช้งาน Angular มาก่อนเลย ผู้เขียนแนะนำว่าขอให้ศึกษาตั้งแต่บทแรก เรียงลำดับตามเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ ส่วนคุณผู้อ่านที่เคยใช้มาบ้างแล้ว สามารถเลือกศึกษาบทที่สนใจก่อนได้เลย

ศุภชัย สมพานิช

30/03/2019

คู่มือเริ่มต้นเขียนโปรแกรมด้วยภาษา JAVA

ผู้เขียน: อรพิน ประวัติบริสุทธิ์
ปกติราคา 255 บาท
หนังสือ คู่มือเริ่มต้นเขียนโปรแกรมด้วยภาษา JAVA เล่มนี้จะอธิบายเนื้อหาในแต่ละบทอย่างเข้มข้น โดยเน้นให้อ่านเข้าใจง่ายเป็นหลักเนื้อหาในเล่มครอบคลุมถึงจาวาเวอร์ชั่น 12 นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมภาษาจาวาเพื่อเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลด้วย

อรพิน ประวัติบริสุทธิ์

30/03/2019

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปรับปรุง

ผู้เขียน : กองบรรณาธิการ
ราคาปกติ 180.00 บาท
หนังสือเล่มนี้ เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชา คอมพิวเตอร์เบื้องต้นเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น, เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการค้นคว้า, เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิตและรายวิชาที่เกี่ยวข้องสำหรับนักศึกษาสายสังคมศาสตร์ หลักสูตรระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีทุกสาขาวิชา รวมถึงผู้ที่สนใจศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื้อหาอ่านง่าย มีภาพประกอบเสริมความเข้าใจ พร้อมทั้งมีแบบฝึกหัดท้ายบทเพื่อให้นักศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมต่อไป

กองบรรณาธิการ

30/03/2019

คู่มือเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C ฉบับสมบูรณ์

ผู้เขียน:   อรพิน ประวัติบริสุทธิ์
ปกติราคา 255 บาท
หนังสือเล่มนี้เป็นฉบับปรับปรุงล่าสุดของคู่มือภาษา C ที่ใช้ในสถาบันการศึกษาหลายๆ แห่งมานานกว่า 10 ปี รวมแล้วหลายหมื่นเล่ม ด้วยวิธีอธิบายและใช้ภาพประกอบที่เห็นขั้นตอนต่างๆ อย่างชัดเจน ทำตามได้จริง จึงใช้ได้ทั้งการสอนในชั้นเรียนและอ่านเพื่อศึกษาด้วยตัวเอง

อรพิน ประวัติบริสุทธิ์

29/03/2019

คู่มือพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันด้วย ASP.NET Core MVC

ผู้เขียน:   ศุภชัย สมพานิช
ราคา 265 บาท
เนื้อหาที่นำเสนอในหนังสือเล่มนี้ เป็นการศึกษาการพัฒนา Web Appsโดยอาศัย ASP.NET Core MVC เขียนด้วยภาษา C# ประกอบด้วยเนื้อหาตั้งแต่ระดับพื้นฐานไล่ไปจนกระทั่งถึงการทำงานร่วมกับระบบฐานข้อมูล SQL Server โดยอาศัย EF Core แบบ Database First(สร้างฐานข้อมูลก่อน แล้วค่อยเรียกใช้งาน) สำหรับคุณผู้อ่านที่เคยศึกษาการใช้งาน ASP.NET Core MVC มาก่อน สามารถเลือกศึกษาหัวข้อที่สนใจได้เลย ส่วนคุณผู้อ่านที่เป็นมือใหม่ มีคำแนะนำในขั้นต้นว่าควรที่จะศึกษาเรียงลำดับตั้งแต่ต้นไป

Admin

29/03/2019

เริ่มต้นเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Scratch 3

ผู้เขียน:   อรพิน ประวัติบริสุทธิ์
ปกติราคา 185 บาท
Scratch เป็นภาษาโปรแกรมที่อยู่ในรูปแบบกราฟฟิกใช้งานได้ง่ายด้วยการลากบล็อกคำสั่งต่างๆ มาวางต่อกันคล้ายการนำชิ้นส่วนจิ๊กซอว์มาต่อกัน Scratch จึงเป็นภาษาโปรแกรมที่ดีสำหรับคนทุกเพศทุกวัยที่ต้องการเริ่มต้นศึกษาการเขียนโปรแกรมหากคุณลองเริ่มเขียนโปรแกรมโดยใช้ Scratch จะพบว่าการเขียนโปรแกรมไม่ใช่เรื่องยากเกินที่จะทำความเข้าใจเลยออกจะสนุกเสียด้วยซ้ำ ใครต้องการเริ่มต้นเขียนโปรแกรม เชื่อเถอะว่าเริ่มด้วย Scratch แล้วคุณจะหลงรักมัน

อรพิน ประวัติบริสุทธิ์

25/03/2019

คู่มือช่างคอม 2019 ฉบับสมบูรณ์

ผู้เขียน: ภาสกร พาเจริญ
ราคาปกติ 299.00 บาท
“คู่มือช่างคอม 2019 ฉบับสมบูรณ์” เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาข้อมูลอัดแน่นทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สำหรับทั้งคอมพิวเตอร์พีซีและโน้ตบุ๊ค ในส่วนของทฤษฎี จะพูดถึงรายละเอียดและเทคโนโลยีของชิ้นส่วนต่างๆ ตลอดจนวิธีการจัดสเป็คและเลือกซื้อชิ้นส่วนต่างๆ เพื่อนำมาประกอบเป็นเครื่องพีซีด้วยตัวเอง โดยมีเนื้อหาละเอียด ครบถ้วน ทันสมัย และให้ข้อมูลที่ถูกต้องอัพเดตล่าสุด ในส่วนของปฏิบัติ จะพูดถึงการลงมือประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง เริ่มตั้งแต่การจัดเตรียมอุปกรณ์ ลงมือประกอบจนเสร็จ ตั้งค่าไบออส จัดเตรียมฮาร์ดดิสก์ ติดตั้ง Windows 10 ติดตั้งไดรเวอร์และโปรแกรมใช้งานต่างๆที่จำเป็น ตลอดจนการตรวจสอบ ดูแล และแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง โดยมีขั้นตอนอธิบายพร้อมภาพประกอบโดยละเอียด ชัดเจน และเข้าใจง่าย สามารถทำตามไปพร้อมๆกันได้ นอกจากนี้ยังได้เพิ่มเติมเนื้อหาที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อาทิ การติดตั้ง Windows 7 และ 10 ไว้ในเครื่องเดียวกัน (UEFI + GPT) และการแก้ไขปัญหาการใช้งาน Windows 10 เป็นต้น เรียกได้ว่าเล่มเดียวจบครบถ้วนแน่นอน ฟันธง!

Passakorn Pacharoen

09/01/2019

แต่งภาพถ่ายด้วย Lightroom Classic CC & Lightroom CC / Mobile

ผู้เขียน: ตะวัน พันธ์แก้ว
ราคาปกติ 325.00 บาท
สอนการใช้งาน Lightroom ครอบคลุมทุกเวอร์ชั่น ทั้ง Classic CC และ CC (รวมถึง เวอร์ชั่นบนสมาร์ทโฟนด้วย) เริ่มตั้งแต่การอิมพอร์ต จัดการไฟล์ภาพถ่าย การโพรเซส การใช้งานโมดูลทุก โมดูล พร้อมสอดแทรกเทคนิคและเกร็ดความรู้ที่จำเป็นในการโพรเซสภาพที่ผู้เขียนมีประสบการณ์ตรงจาก การคลุกคลีกับ Lightroom มาตั้งแต่เวอร์ชั่นแรก จึงมั่นใจได้ว่าผู้อ่านจะได้รับความรู้ความเข้าใจในการใช้งาน  Lightroom อย่างเต็มที่

ตะวัน พันธ์แก้ว

17/09/2018

SketchUp 2018+V-ray

ผู้เขียน: ภาสกร พาเจริญ
ราคาปกติ 325.00 บาท
หนังสือ SketchUp เล่มนี้จะสอนเทคนิคการใช้งานเบื้องต้นตั้งแต่เรียนรู้ส่วนประกอบ หน้าจอ การใช้งานเครื่องไม้เครื่องมือและฟีเจอร์ต่างๆ ตลอดไปจนถึงการเรนเดอร์ และจัดแสงด้วย V-Ray ตัวล่าสุด โดยระหว่างสอนการใช้งานเครื่องมือและฟีเจอร์ ต่างๆ ก็จะสอดแทรกตัวอย่างการสร้างเป็นโมเดลไปด้วยจนเป็นผลสำเร็จ ตลอดจน การสร้างโมเดลในลักษณะที่เป็น Workshop ต่างๆ ตลอดทั้งเล่ม ซึ่งจะมีตัวอย่างงานในหนังสือให้ได้ดาวนโหลดไปทดลองทำตาม กันด้วยหรือถ้าใครจะอยากจะดูเป็นตัวอย่างคลิปวิดีโอการสอนก็ได้

Passakorn Pacharoen

27/08/2018

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้เขียน : กองบรรณาธิการ
ราคาปกติ 165.00 บาท
หนังสือ “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ” เล่มนี้ปรับปรุงขึ้นจากเล่มเดิม โดยตัดทอนเนื้อหาที่เป็นเทคโนโลยีเก่าออกไปบ้าง ขณะเดียวกันก็เพิ่มเรื่องราวใหม่ๆ เข้ามาเพื่อให้ทันยุคสมัยและเป็นประโยชน์กับผู้เรียน อีกทั้งยังเรียบเรียงเนื้อหาใหม่ทั้งหมดโดยใช้ถ้อยคำที่กระชับขึ้น ทำให้ลดจำนวนหน้าไปพอสมควร โดยยังคงสาระสำคัญที่จำเป็นไว้ครบถ้วนตามเดิมอยู่ ซึ่งเน้นผู้เรียนที่อาจไม่ได้มีพื้นฐานมาทางสายคอมพิวเตอร์โดยตรง แต่ให้เรียนแล้วรู้จักและเข้าใจเทคโนโลยีของคอมพิวเตอร์และสารสนเทศมากขึ้น จึงเหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นหรือเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น ตลอดจนรายวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา

กองบรรณาธิการ

25/07/2018

สอนใช้ Excel ให้เป็นเซียน

ผู้แต่ง: นันทนี แขวงโสภา
ราคาปกติ 320.00 บาท
“Excel” ด้วยความสามารถที่หลากหลายนำ ไปประยุกต์ ใช้กับงานได้แทบทุกสาขาอาชีพ ตั้งแต่การจัดเก็บและจัดการข้อมูล การคำนวณง่ายๆด้วยฟังก์ชั่นสำเร็จรูปที่เรียกใช้จากเมนู จนถึงการคำนวณที่ซับซ้อนมากๆ ได้รวบรวมเคล็ดลับมานำเสนอในรูปแบบที่สั้น กระชับ เข้าใจง่าย และตรงประเด็น เพื่อทุกคนได้เป็นเซียน

นันทนี แขวงโสภา

10/07/2018

คู่มือเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพธอน Python

ผู้เขียน: ณัฐวัตร คำภักดี
ราคาปกติ 285.00 บาท
หนังสือคู่มือเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน (Python Programming Language) เล่มนี้ ได้จัดทำขึ้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ สำาหรับผู้ที่อยากจะเริ่มต้นศึกษาการเขียนโปรแกรม เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป็น นักโปรแกรมเมอร์มืออาชีพ และผู้ที่ต้องการอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist) ซึ่งเป็นอาชีพที่ ต้องการเป็นอย่างมากในปัจจุบัน ภายในหนังสือผู้เขียนได้ออกแบบวางเนื้อหาไว้อย่างเป็นระเบียบเพื่อให้ง่าย ต่อการเริ่มต้นศึกษา เริ่มตั้งแต่ประวัติความเป็นมาของภาษาไพธอน การติดตั้งเครื่องมือสำาหรับพัฒนาโปรแกรม รวมไปถึงการเขียนโปรแกรมติดต่อกับฐานข้อมูล MySQL มีตัวอย่างภาพประกอบพร้อมทั้งมีคำาอธิบายจำานวน มาก ทำาให้ผู้อ่านสามารถนำตัวอย่างไปประยุกต์พัฒนาโปรแกรมใช้ได้จริง

ณัฐวัตร คำภักดี

10/07/2018

SketchUp 2017+V-ray

ผู้เขียน: ภาสกร พาเจริญ
ราคาปกติ 325.00 บาท
หนังสือ SketchUp เล่มนี้จะสอนเทคนิคการใช้งานเบื้องต้นตั้งแต่เรียนรู้ส่วนประกอบ หน้าจอ การใช้งานเครื่องไม้เครื่องมือและฟีเจอร์ต่างๆ ตลอดไปจนถึงการเรนเดอร์ และจัดแสงด้วย V-Ray ตัวล่าสุด โดยระหว่างสอนการใช้งานเครื่องมือและฟีเจอร์ ต่างๆ ก็จะสอดแทรกตัวอย่างการสร้างเป็นโมเดลไปด้วยจนเป็นผลสำาเร็จ ตลอดจน การสร้างโมเดลในลักษณะที่เป็น Workshop ต่างๆ ตลอดทั้งเล่ม ซึ่งจะมีตัวอย่างงานในหนังสือให้ได้ดาวนโหลดไปทดลองทำตาม กันด้วยหรือถ้าใครจะอยากจะดูเป็นตัวอย่างคลิปวิดีโอการสอนก็ได้

Passakorn Pacharoen

16/03/2018

คู่มือเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Java ฉบับสมบูรณ์

ผู้เขียน : อรพิน ประวัติบริสุทธิ์
ราคาปกติ 299.00 บาท
หนังสือคู่มือเขียนโปรแกรมด้วยภาษา JAVA เล่มนี้ มุ่งเน้นอธิบายให้คุณเข้าใจถึงหลักการของ OOP ก่อน คุณจะรู้สึกได้ว่าการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาจาวาไม่ใช่เรื่องยากเลยแม้แต่นิดเดียว เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา ผู้ที่ต้องการสอบ Java certification และผู้สนใจทั่วไป อธิบายเนื้อหาด้วยการ์ตูนและรูปภาพ ชัดเจน เป็นขั้นตอน อ่านง่าย เขียนได้จริง มีแบบฝึกหัดพร้อมเฉลยโดยละเอียดทุกขั้นตอน เนื้อหาครอบคลุมถึงเวอร์ชั่น คือ JDK 8 พร้อม Free Download source code ที่ใช้ในเล่ม

อรพิน ประวัติบริสุทธิ์

16/03/2018

คู่มือ Mac OS Sierra ฉบับสมบูรณ์

ผู้เขียน : กองบรรณาธิการโปรวิชั่น
ราคาปกติ 480.00 บาท
หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณใช้งาน Mac ได้ง่ายขึ้น โดยแสดงขั้นตอนการใช้งานตั้งแต่เริ่มเปิด/ปิดเครื่อง การใช้งานแอพพื้นฐานที่มาพร้อมกับ macOS เช่น Mail, Photos, Calendar, iTunes, Pages, iMovie เป็นต้น ทั้งนี้คุณสามารถเชื่อมโยงข้อมูลในเครื่องไปยังอุปกรณ์ iDevices ต่างๆ เช่น iPad, iPhone เพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลสำาคัญผ่าน iCloud ได้ นอกจากนี้ยังแนะนำาวิธีอัพเดทและติดตั้ง macOS, ติดตั้ง Windows บนเครื่อง Mac, ค้นหาเครื่อง Mac เมื่อทำาหาย, การสำารอง/ กู้คืนข้อมูล, การฟอร์แมตและแบ่งพาร์ทิชั่น รวมไปถึงการดูแลรักษาเครื่องอีกด้วยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณใช้งานบนเครื่อง Mac ได้อย่างคุ้มค่าและเต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้

กองบรรณาธิการ

16/03/2018

คู่มือพัฒนาโปรแกรม Android ฉบับสร้างสื่อการสอน

ผู้เขียน : ผศ. ดร. จักรชัย โสอินทร์ และคณะ
ราคาปกติ 325.00 บาท
หนังสือ เล่มนี้จะช่วยเพิ่มศักยภาพ หรือพัฒนาขีดความสามารถ ให้ความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาโปรแกรมพื้นฐาน Android ของผู้อ่านได้ รวมไปถึงนำไปใช้งานจริงได้ในทางปฏิบัติ เนื้อหาให้มุ่งเป้าไปยังการพัฒนาสื่อการสอนเบื้องต้น โดยประยุกต์ใช้เทคนิควิธีต่างๆ ผนวกกับโปรแกรม ซึ่งการใช้งาน Android มีตัวอย่างการพัฒนาที่หลากหลาย และเปิดเผย ซึ่งผู้อ่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง เหมาะกับนักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ ที่ต้องการเรียนรู้การเขียนโปรแกรม Android สำหรับสร้างสื่อการสอนและเกมเบื้องต้น

Admin

16/03/2018

คู่มือ Mac OS X EI Capitan ฉบับสมบูรณ์

ผู้เขียน : นวอร แจ่มขำ
ราคาปกติ 399.00 บาท
หนังสือ เล่มนี้จะช่วยให้คุณใช้งาน Mac ได้ง่ายขึ้น โดยแสดงขั้นตอนการใช้งานตั้งแต่เริ่มเปิด/ปิดเครื่อง การใช้งานแอพพื้นฐานที่มาพร้อมกับ OS X เช่น Mail, Safari, Maps, Calendar, FaceTime หรือ iTunes เป็นต้น รวมไปถึงแอพที่แจกให้ดาวน์โหลดฟรีสำหรับผู้ที่ซื้อเครื่องใหม่อย่าง Pages,Numbers,Keynote, iMovie และ Garage Band ด้วย ทั้งนี้คุณสามารถเชื่อมโยงข้อมูลในเครื่องไปยังอุปกรณ์ iDevices ต่างๆ เช่น iPad, iPhone เพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลสำคัญ ผ่าน iCloud ได้ นอกจากนี้ยังแนะนำวิธีการอัพเดทและติดตั้ง OS X El Capitan, ติดตั้ง Windows บนเครื่องMac, ค้นหาเครื่อง Mac เมื่อทำหาย, การสำรอง/กู้คืนข้อมูล, การฟอร์แมตและแบ่งพาร์ทิชั่น รวมไปถึงการดูแลรักษาเครื่องอีกด้วย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณใช้ งานบนเครื่อง Mac ได้อย่างคุ้มค่าและเต็มประสิทธิภาพ

นวอร แจ่มขำ

16/03/2018

คู่มือเขียนโปรแกรมด้วย ภาษา C ฉบับสมบูรณ์ (ปรับปรุงใหม่)

ผู้เขียน : อรพิน ประวัติบริสุทธิ์
ราคาปกติ 255.00 บาท
หนังสือ คู่มือเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C เล่มนี้เป็นฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุดที่ใช้ได้ผลดีในการเรียนการสอนตามสถาบัน ต่างๆ และเป็นที่ยอมรับมานานกว่าสิบปีว่าอ่านเข้าใจง่ายที่สุด พิมพ์จำหน่ายไปแล้วหลายหมื่นเล่ม ด้วยวิธีอธิบายและภาพประกอบที่เห็นขั้นตอนต่างๆ อย่างชัดเจน สามารถทำตามได้จริง จึงใช้ได้สำหรับการเรียนการสอนในชั้นเรียน หรือจะเป็นคู่มือเพื่อศึกษาด้วยตนเองก็ได้

อรพิน ประวัติบริสุทธิ์

16/03/2018

คู่มือช่างคอม 2016 ฉบับสมบูรณ์

ผู้เขียน : อนิรุทธิ์ รัชตะวราห์, ภาสกร พาเจริญ และคณะ
ราคาปกติ 285.00 บาท
เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาข้อมูลอัดแน่นทั้งที่เป็นทฤษฎีและปฏิบัติ สำหรับทั้งคอมพิวเตอร์พีซีและโน้ตบุ๊ค ในส่วนของทฤษฎี จะพูดถึงรายละเอียดและเทคโนโลยีของชิ้นส่วนต่างๆ ตลอดจนวิธีการจัดสเป็คและเลือกซื้อชิ้นส่วนต่างๆ เพื่อนำมาประกอบเป็นเครื่องพีซีด้วยตัวเอง โดยมีเนื้อหาละเอียด ครบถ้วน ทันสมัย และให้ข้อมูลที่ถูกต้องอัพเดตล่าสุด ในส่วนของปฏิบัติ จะพูดถึงการลงมือประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง เริ่มตั้งแต่จัดเตรียมอุปกรณ์ ลงมือประกอบจนเสร็จ ตั้งค่าไบออส จัดเตรียมฮาร์ดดิสก์ ติดตั้ง Windows 7, 8.1 และ 10 ติดตั้งไดรเวอร์และโปรแกรมใช้งานต่างๆที่จำเป็น ตลอดจนการตรวจสอบ ดูแล และแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง โดยมีขั้นตอนอธิบายพร้อมภาพประกอบโดยละเอียด ชัดเจน และเข้าใจง่าย สามารถทำตามไปพร้อมๆกันได้ เรียกได้ว่าเล่มเดียวจบครบถ้วนแน่นอน ฟันธง!

Passakorn Pacharoen

16/03/2018

คู่มือเขียนแอพ Android ด้วย Android Studio

ผู้เขียน : พร้อมเลิศ หล่อวิจิตร
ราคาปกติ 320.00 บาท
เขียน แอพ Android โดยใช้ Android Studio ตั้งแต่การติดตั้งซอฟต์แวร์ต่างๆที่จำเป็น ไปจนถึงการส่งแอพเข้าสู่ Google Play อธิบายเนื้อหาอย่างเป็นลำดับขั้นตอน เพื่อให้คุณมีพื้นฐานที่แข็งแรงสำหรับการก้าวไปเป็นนักพัฒนามืออาชีพต่อไป เพื่อให้แอพของคุณ “โกอินเตอร์” เต็มตัว  เนื้อหาครอบคลุมเรื่อง Graphics, Multimedia, File I/O, SQLite Database, Content Provider, Multi-touch, Location, Maps, Sensor, Widget, Live Wallpaper, Activity, Intent, Service, Broadcast Receiver และ Facebook

พร้อมเลิศ หล่อวิจิตร

16/03/2018

รวยด้วย eBay & PayPal

ผู้เขียน : ภวรัญชน์รัตน์ ภู่วิจิตร์ และ พรรณธิพา บ่มกลาง
ราคาปกติ 275.00 บาท
หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นไว้อย่างละเอียด ที่จะช่วยทําให้คุณได้เข้าใจกระบวนการ ค่าธรรมเนียม รูปแบบการขาย นโยบาย กฎ และรายละเอียดปลีกย่อยอื่นๆอีกมากมาย นอกจากนี้เรายังได้รวบรวมเทคนิค คําแนะนําที่จําเป็น ตัวอย่างจดหมายโต้ตอบภาษาอังกฤษ คําศัพท์และเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ eBay ไว้ในบทท้ายๆ เพื่อช่วยให้คุณมั่นใจและพร้อมเปิดประตูสู่โลกการซื้อขายสินค้าออนไลน์ ได้ง่ายดาย

ภวรัญชน์รัตน์ ภูวิจิตร์

16/03/2018

สร้าง Responsive Learning ด้วย Adobe Captivate 8

ผู้เขียน : กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย
ราคาปกติ 299.00 บาท
เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ได้อธิบายการใช้งาน Adobe Captivate 8 ไว้อย่างละเอียด ลําดับเนื้อหาเป็นขั้นตอน ผู้อ่านสามารถศึกษาเรียนรู้ได้จากระดับเริ่มต้นไปยังระดับสูง เหมาะสําหรับนักเรียน นักศึกษา ครู-อาจารย์ นักพัฒนาสื่อ และผู้สนใจทั่วไป ผู้เขียนหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะสามารถจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างสื่อการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี

Admin

16/03/2018

คู่มือ Excel 2013

ผู้เขียน : อรพิน ประวัติบริสุทธิ์
ราคาปกติ 219.00 บาท
หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้อ่านสามารถศึกษาการใช้งานโปรแกรม  Excel 2013 แบบละเอียดทีละขั้นตอน เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษาและพนักงานออฟฟิศทั่วไป อธิบายการใช้งาน Excel 2013 ในรูปแบบออนไลน์โดยใช้ Microsoft Account เข้าใจความแตกต่างของ Office 2013 และ Office 365 เรียนรู้วิธีการจัดเก็บและเรียกใช้ไฟล์เอกสารบน OneDrive สามารถป้อนข้อมูลประเภทต่างๆ รวมถึงการใช้ AutoFill, Flash Fill และ AutoComplete เรียนรู้การใช้งาน Slicer และ Timeline ใน PivotTable เป็นต้น

อรพิน ประวัติบริสุทธิ์

16/03/2018

คู่มือ Mac OS X Yosemite ฉบับสมบูรณ์

ผู้เขียน : ทีมงาน Oops!mobile
ราคาปกติ 399.00 บาท
หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณใช้งาน Mac ได้ง่ายขึ้น โดยแสดงขั้นตอนการใช้งานตั้งแต่เริ่มเปิด/ปิดเครื่อง การใช้งานแอพพื้นฐานที่มาพร้อมกับ OS X เช่น Mail, Safari, Maps, Calendar, FaceTime หรือ iTunes เป็นต้น รวมไปถึงแอพในชุด iWork และ iLife ที่แจกให้ดาวน์โหลดฟรีสําหรับผู้ที่ซื้อเครื่องใหม่ด้วย ทั้งนี้คุณสามารถเชื่อมโยงข้อมูลในเครื่องไปยังอุปกรณ์ iDevice ต่างๆ เช่น iPad, iPhone เพื่อไม่่ให้พลาดข้อมูลสําคัญผ่าน iCloud ได้นอกจากนี้ยังแนะนําวิธีการอัพเดทและติดตั้ง OS X Yosemite,ติดตั้ง Windows บนเครื่อง Mac, ค้นหาเครื่อง Mac เมื่อทําหาย, การสํารอง/กู้คืนข้อมูล, การฟอร์แมตและแบ่งพาร์ทิชั่น รวมไปถึงการดูแลรักษาเครื่องของคุณด้วย

Admin

16/03/2018

คู่มือเขียนแอพ Android ฉบับรวมโค้ดปรับปรุงใหม่

ผู้เขียน : พร้อมเลิศ หล่อวิจิตร
ราคา 299 บาท
รวมโค้ดตัวอย่างจากแหล่งข้อมูลต่างๆ แล้วนำมาดัดแปลงให้ดูเรียบง่าย เพิ่มคำอธิบายและภาพประกอบให้เข้าใจง่ายที่สุด โดยมุ่งหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะไม่ใช่แค่เพียงโค้ดสำเร็จรูปที่นำไปใช้งานได้จริงเท่านั้น แต่ยังต้องทำให้คุณผู้อ่านได้เรียนรู้หลักการต่างๆ ในการเขียนแอพ Android และสามารถนำความรู้ไปต่อยอดเองได้ เนื้อหาครอบคลุมเรื่อง Toast, notification, Dialog, Activity, Fragment, UI Navigation, Menu, ActionBar, ListView, ListActivity, โทรศัพท์, SMS, เน็ตเวิร์ก, กล้อง, รูปภาพ, เสียง, วิดีโอ, กราฟิก, แอนิเมชั่น, แผนที่ล GPS, Preference, ไฟล์, ฐานข้อมูล SQLite และ MySQL เหมาะสำหรับนักศึกษาที่ทำโปรเจ็ค และนักพัฒนา Android ทั่วไป ตั้งแต่มือใหม่จนถึงมืออาชีพ

พร้อมเลิศ หล่อวิจิตร

16/03/2018

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปรับปรุง 2015

ผู้เขียน : วิโรจน์ ชัยมูล , สุพรรษา ยวงทอง
ราคาปกติ 185.00 บาท
หนังสือ “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ” เล่มนี้ เหมาะสําหรับการปูพื้นฐานที่สําคัญสําหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชา คอมพิวเตอร์เบื้องต้นเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการค้นคว้าเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิตและรายวิชาที่ เกี่ยวข้องสําหรับนักศึกษาสายสังคมศาสตร์หลักสูตรระดับอนุปริญญาและปริญญา ตรีทุกสาขาวิชา สามารถอ่านและทําความเข้าใจได้ง่าย การจัดลําดับแบ่งเป็นหมวดหมู่มีภาพประกอบการอธิบายอย่างชัดเจนข้อมูลทันสมัย ปรับเข้ากับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศยุคปัจจุบัน

Admin

16/03/2018

คู่มือ windows 8.1 update ฉบับสมบูรณ์

ผู้เขียน : กองบรรณาธิการโปรวิชั่น
ราคาปกติ 299.00 บาท
คู่มือใช้งาน Windows 8.1Update ฉบับสมบูรณ์” เล่มนี้นั่นเอง โดยจะแนะนำการใช้งานตั้งแต่ทำความรู้จักเครื่องพีซีและโน้ตบุ๊ค เริ่มต้นใช้งาน Windows ล็อกอินเข้าใช้งานต่างๆทั้งในโหมดเดสก์ท็อปและหน้า Startการเรียกใช้งานโปรแกรมโดยไม่ง้อเมนู Start แบบเดิมๆ รวมถึงการใช้งานแอพใหม่ๆที่ให้มาพร้อมกับ Windows ที่ขาดไม่ได้คือวิธีชัตดาวน์ (Shutdown) ที่หลายคนตกม้าตายเนื่องจากหาวิธีปิดเครื่องไม่ได้ ซึ่งในเล่มนี้ก็มีแนะนำไว้หมดแล้ว เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังหัดใช้ Windows 8.1โดยครอบคลุมวิธีใช้งานทั้งรุ่น Windows 8.1 และ Windows 8.1 Update

กองบรรณาธิการ

16/03/2018

คู่มือ ช่างคอม 2015 ฉบับสมบูรณ์

ผู้เขียน : อนิรุทธิ์ รัชตะวราห์, ภาสกร พาเจริญ และคณะ
ราคาปกติ 285.00 บาท
เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาข้อมูลอัดแน่นทั้งที่เป็นทฤษฎีและปฏิบัติสำหรับทั้งคอมพิวเตอร์พีซีและโน้ตบุ๊คในส่วนของทฤษฎีจะพูดถึงการทำงานของชิ้นส่วนต่างๆ ตลอดจนวิธีการจัดสเป็คหรือเลือกซื้อชิ้นส่วนเพื่อนำมาประกอบเป็นเครื่องพีซีด้วยตัวเอง และการเลือกซื้อโน้ตบุ๊ค ดูสเป็ค อย่างมืออาชีพ โดยมีเนื้อหาครบถ้วนและให้ข้อมูลที่ถูกต้องอัพเดตล่าสุด ในส่วนของปฏิบัติจะพูดถึงการลงมือประกอบคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง เริ่มตั้งแต่จัดเตรียมอุปกรณ์ ลงมือประกอบจนเสร็จ ตั้งค่าไบออส จัดเตรียมฮาร์ดดิสก์ ติดตั้ง Windows 7 และ 8.1 ติดตั้งไดรเวอร์และโปรแกรมใช้งานต่างๆที่จำเป็น ตลอดจนการตรวจสอบ ดูแล และแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง โดยมีขั้นตอนอธิบายพร้อมภาพประกอบโดยละเอียด ชัดเจน และเข้าใจง่าย สามารถทำตามไปพร้อมๆกันได้ นอกจากนี้ยังได้เพิ่มเติมเนื้อหาที่เป็นประโยชน์อื่นๆ เช่น การสำรองข้อมูล การจัดการฮาร์ดดิสก์ด้วย Acronis Disk Director และเครื่องมือบน Windows การติดตั้งและเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบ Hi-Speed รวมถึงการสร้างเครือข่ายภายในบ้านด้วยอุปกรณ์ Wireless ADSL Router ตลอดจนการแก้ปัญหาบน Windows 8.1 และเสริมด้วยเคล็ดลับเด็ดๆในการใช้งาน Windows 7 ด้วย

Passakorn Pacharoen

15/03/2018

คู่มือเขียน iPhone Apps ฉบับ Workshop

ผู้เขียน : บัญญพนต์ พูลสวัสดิ์ และ ศรัญญา เกิดขาว
ราคา 189.00 บาท
เรียนรู้สร้างแอพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน iOS สำหรับ XCode 5 และ 5.1 บนแพลตฟอร์ม iOS 7.1 อธิบายตั้งแต่การสร้าง UI พื้นฐาน คำสั่งเบื้องต้นที่ทุกแอพพลิเคชั่นต้องมี พร้อม Workshop ง่ายๆ สำหรับการปรับแต่งแอพพลิเคชันให้สวยงามและใช้งานได้จริง ไปจนถึงวิธีการนำแอพลิเคชันขึ้นสู่ Apple App Store เพื่อทำเงิน เน้นการอธิบายแบบง่ายๆ Step-by-Step เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นไปจนถึงมืออาชีพ

Admin

15/03/2018

พัฒนาเว็บแอพบนSmartphone/Tablet ด้วย jQuery Mobile

ผู้เขียน : อรพิน ประวัติบริสุทธิ์ และ กังวาน อัศวไชยวศิน
ราคา 199 บาท
เรียนรู้การใช้ “jQuery Mobile” สร้างเว็บแอพพลิเคชั่นสำหรับ “Smartphone” และ “Tablet” อธิบายทฤษฎีอย่างเป็นขั้นตอนพร้อมตัวอย่างโปรแกรม อ่านเข้าใจง่าย ใช้งานได้จริง นอกจากนี้ยังมี Workshop เว็บแอพพลิเคชั่นสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (Mobile Application for Real Estate) ให้ได้ศึกษาเพิ่มเติมอีกด้วย เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา หรือผู้สนใจทั่วไป แม้ว่าผู้อ่านจะไม่มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ jQuery มาก่อนก็ตาม

Admin

15/03/2018

Mac OS X Mavericks ฉบับสมบูรณ์

ผู้เขียน : กองบรรณาธิการโปรวิชั่น
ราคา 399.00 บาท
คู่มือคู่ใจคนใช้แมค ครอบคลุมทุกการใช้งาน Mac OS และโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง ทั้ง  iTunes, iLife, iWork, iCloud และอื่น ๆ อีกมากมาย
พบกับคุณสมบัติใหม่ของ MAC OSX Mavericks ที่โดนใจ,ตั้งต่าเตรียมใช้งาน,คุยเห็นหน้าฟรีผ่าน Facetime ,ติดตั้ง Windows ใช้บนแมค
แบ็คอัพข้อมูลด้วย Time Machine เป็นต้น

Admin

15/03/2018

คู่มือ Excel 2010

ผู้เขียน : อรพิน ประวัติบริสุทธิ์
ราคา 179.00 บาท
หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้อ่านสามารถศึกษาการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 2010 ได้โดยง่าย โดยจะเน้นอธิบายการทำงานแบบละเอียดทีละขั้นตอนตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนกระทั่งถึงการทำงานที่ซับซ้อน เนื้อหาครอบคลุมการใช้งาน อธิบายวิธีจัดเก็บข้อมูล จัดรูปแบบข้อมูล การกรองข้อมูล การสร้างสูตรคำนวณและเรียกใช้งานฟังก์ชั่น

อรพิน ประวัติบริสุทธิ์

15/03/2018

คู่มือ Windows Server 2012

ผู้เขียน : ธัญพล ษณะนาคินทร์
ราคา 299.00 บาท
เจาะลึก Windows Server 2012 ระบบปฏิบัติการแห่งยุค Cloud Computing พร้อมวิธีการใช้งานแบบ step-by-step ของ Feature ใหม่แกะกล่องในการจัดการสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลขั้นเทพด้วย DACLs, และการบริหารจัดการหมายเลข IP Address ในองค์กรด้วย IPAM

Admin

15/03/2018

มือใหม่ฝึกพิมพ์ดีด ฉบับสมบูรณ์

ผู้เขียน : กองบรรณาธิการโปรวิชั่น
ราคาปกติ 199.00 บาท
ทางลัดง่ายๆ สำหรับทุกวัยที่ต้องการฝึกฝนและพัฒนาทักษะการพิมพ์ดีดให้ชำนาญด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเป็น ทักษะการพิมพ์แป้นภาษาไทยล้วน, แป้นภาษาอังกฤษล้วน รวมถึงทักษะการพิมพ์ทั้งแป้นภาษาไทยและอังกฤษผสมกันสองภาษา จนสามารถพิมพ์ได้อย่างคล่องแคล่ว และมีประสิทธิภาพ ผ่านคู่มือและโปรแกรมฝึกหัดพิมพ์ดีดที่ออกแบบและคิดค้นบทเรียนให้ทันสมัยเหมาะกับการพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะ พร้อมเพลิดเพลินไปกับเกมฝึกพิมพ์ดีดสนุกๆ ให้ได้ฝึกทักษะการพิมพ์ไปในตัวถึง 4 เกม ที่สำคัญเพื่อเป็นการย่อยอดทักษะการพิมพ์ของคุณให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

Admin

15/03/2018

คู่มือเขียนโปรแกรมด้วย ภาษาซี ฉบับสมบูรณ์

ผู้เขียน : อรพิน ประวัติบริสุทธิ์
ราคา 250.00 บาท
หนังสือเล่มนี้มีรูปแบบการนำเสนอที่แตกต่างไปจากหนังสือเล่มอื่น คือเน้นการอธิบายด้วยรูปภาพเป็นหลัก ประกอบกับคำอธิบายเนื้อหาและขั้นตอนการทำงานต่างๆอย่างละเอียด พร้อมยกตัวอย่างโปรแกรมที่ไม่ยากและไม่ง่ายจนเกินไป ผู้อ่านจึงสามารถศึกษาทำ

อรพิน ประวัติบริสุทธิ์

15/03/2018

สร้างเว็บไซต์ด้วย Joomla 2.5 +โปรแกรมเสริม ฉบับสมบูรณ์

ผู้เขียน : จีระสิทธิ์ อึ้งรัตนวงศ์
ราคา 279.00 บาท
หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้การสร้างเว็บไซต์สำหรับคุณไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป เพียงใช้เครื่องมือสร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปอย่าง Joomla! ซึ่งเพียบพร้อมด้วยเครื่องมือและโปรแกรมเสริมต่างๆ ที่จะทำให้เว็บไซต์ของคุณสวยงาม และมีประสิทธิภาพในการทำงานได้อย่างเว็บไซต์ระดับมืออาชีพ โดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมเองให้ยุ่งยาก

Admin

15/03/2018

คู่มือเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Java ฉบับสมบูรณ์

ผู้เขียน : อรพิน ประวัติบริสุทธิ์
ราคา 299.00 บาท
หนังสือคู่มือเขียนโปรแกรมด้วยภาษา JAVA เล่มนี้ เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา ผู้ที่ต้องการสอบ Java certification และผู้สนใจทั่วไป อธิบายเนื้อหาด้วยการ์ตูนและรูปภาพ ชัดเจน เป็นขั้นตอน อ่านง่าย เขียนได้จริง มีแบบฝึกหัดพร้อมเฉลยโดยละเอียดทุกขั้นตอน เนื้อหาครอบคลุมถึงเวอร์ชั่นล่าสุด คือ JDK 7.0 Free CD (source code, software program ที่ใช้ในเล่ม, เฉลยแบบฝึกหัดทุกบท)

อรพิน ประวัติบริสุทธิ์

15/03/2018

คู่มือสร้าง ebook ด้วย iBooks Author

ผู้เขียน : ทัศยาภรณ์ เกื้อนุ่น และ นวอร แจ่มขำ
ราคา 259.00 บาท
เนื้อหาในเล่มได้อธิบายถึงหลักการพื้นฐานของการสร้างหนังสือดิจิตอล วิธีใช้เครื่องมือและขั้นตอนต่าง ๆ จนได้ไฟล์หนังสือ 1 เล่มที่สามารถเปิดอ่านและเผยแพร่ต่อได้ด้วยเนื้อหาครบถ้วน กระชับ เข้าใจง่าย จึงเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นแม้จะไม่เคยใช้งาน iBook Author มาก่อนและผู้ที่สนใจทั่วไป

Admin

15/03/2018

คู่มือ Access 2010 ฉบับสมบูรณ์

ผู้เขียน : นันทนี แขวงโสภา
ราคา 299.00 บาท
หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้รู้จักและเข้าใจกับโปรแกรม Microsoft Access 2010 มากขึ้น ด้วยการนำเสนอเนื้อหาความรู้เบื้องต้นเรื่องฐานข้อมูล การเริ่มต้นการใช้งาน การปรับแต่งคำสั่งการใช้งานต่างๆบนโปรแกม หลักการสร้าง Table อย่างมีประสิทธิภาพ การทำงานร่วมกับฟิลด์ พร้อมทั้งเรียนรู้รูปแบบการทำงาน ฟังก์ชั่น คุณสมบัติต่างๆ และเครื่องมือการใช้งานอีกมากมายในโปรแกรม Microsoft Access 2010

Admin

15/03/2018

SketchUp8 + V-Ray

ผู้เขียน : นพดล วศินสิทธิสุข
ราคา 325.00 บาท
สร้างโมเดล 3D แบบง่ายๆอย่างเป็นขั้นตอน ด้วย SketchUp Pro โดยเริ่มตั้งแต่การตั้งค่าก่อนสร้างโมเดล เข้าใจการอ้างอิงตำแหน่ง, ควบคุมมุมมอง และสร้างโมเดล 3D พร้อมเวิร์กช็อปที่นำไปใช้งานได้จริง รวมไปถึงการจัดการโมเดลที่มีความซับซ้อน, สร้าง Dynamic Component, สร้างโมเดลบนพื้นผิวต่างระดับ, สร้างซีนและแอนิเมชั่น, สร้างสไตล์ไว้ใช้งาน, สร้างโมเดลจาก Google Earth, Google Maps และไฟล์ CAD อีกทั้งยังครอบคลุมถึงโปรแกรม Style Builder และ Layout ที่มากับ SKetchUp Pro ด้วย และเรนเดอร์โมเดลเพิ่มความสมจริงด้วย V-Ray

Admin

15/03/2018

คู่มือเขียน iPhone Apps สำหรับผู้เริ่มต้น

ผู้เขียน : ดร.ขจรศักดิ์ สังข์เจริญ
ราคา 350.00 บาท
หนังสือ “คู่มือเขียน iPhone Apps สําหรับผู้เริ่มต้น” เล่มนี้ มีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยให้ผู้ที่ต้องการเขียน iPhone Apps เริ่มต้นเรียนรู้ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น เพื่อนําความรู้ไปต่อยอดในการพัฒนา Apps ตามที่ต้องการ หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยรูปภาพเป็นจํานวนมากและขั้นตอนที่ลําดับเพื่อให้ง่ายต่อการฝึกฝนทําความเข้าใจ

Admin

15/03/2018

รวมสูตร&ฟังก์ชั่น และ Macro&VBA Excel 2010

ผู้เขียน : ดวงพร เกี๋ยงคำ
ราคาปกติ 275.00 บาท
รวบรวมเทคนิคการสร้างสูตรคำนวณตั้งแต่พื้นฐาน ไปจนถึงการคำนวณด้วยฟังก์ชั่นต่างๆของ Microsoft Excel รวมกว่า 300 ฟังก์ชั่น พร้อมตัวอย่างการคำนวณ พร้อมแนะนำการเพิ่มความสามารถในการบันทึกคำสั่งที่ต้องทำงานซ้ำๆด้วยการบันทึกแมโคร (Macro) และเพิ่มศักยภาพให้กับ Excel ให้ใช้งานในระดับมืออาชีพด้วยการเขียนโปรแกรม VBA (Visual Basic for Application) เสริมเพิ่มเติม เพื่อให้คุณได้ศึกษาเป็นแนวทาง เพื่อนำมาใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพสูงสุดกับงานของคุณได้

Admin

15/03/2018

สร้างสื่อการสอนมัลติมีเดียด้วย Adobe Captivate 6

ผู้เขียน : กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย
ราคา 259.00 บาท
เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมวิธีการใช้งานโปรแกรม Adobe Captivate 6 ไว้อย่างครบครัน เรียนรู้ได้ง่าย ทําให้ผู้อ่านสามารถสร้างสรรค์ชิ้นงานออกมาได่อย่างหลากลายและมีประสิทธิภาพ ด้วยเนื้อหาที่กระชับ สามารถอ่านและทําตามได้ง่ายแบบเป็นขั้นตอน เหมาะสําหรับนักเรียน นักศึกษา ครู-อาจารย์ และผู้สนใจทั่วไป

Admin

15/03/2018

คู่มือสร้างเว็บไซต์ด้วย HTML 5 CSS 3 & JavaScript ฉบับสมบูรณ์

ผู้เขียน : กังวาน อัศวไชยวศิน และ อรพิน ประวัติบริสุทธิ์
ราคาปกติ 259.00 บาท
หนังสือเล่มนี้จะนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับ HTML5, JavaScript และ CSS3 โดยจะแนะนำคุณสมบัติใหม่ของ HTML5 เช่น Canvas, Semantic Markup, Geolocation, Local Storage เป็นต้น โดยเริ่มอธิบายตั้งแต่ลักษณะเด่นของคุณสมบัติแต่ละประเภท รูปแบบการนำคุณสมบัติแต่ละประเภทไปใช้งาน รวมถึงตัวอย่างโค้ดโปรแกรมแบบง่ายๆไปจนถึงขั้นสูง นอกจากนี้ยังมีการปูพื้นฐานสำหรับผู้เริ่มต้นซึ่งอาจยังไม่เคยศึกษาภาษา HTML, JavaScript หรือ CSS ในเวอร์ชั่นเดิมมาก่อนด้วย

Admin

15/03/2018

E-Commerce และ Online Marketing

ผู้เขียน : ผศ.ดร. ภิเษก ชัยนิรันดร์
ราคา 199.00 บาท
หนังสือเล่มนี้ เหมาะสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท รวมถึงบุคคลทั่วๆ ไปที่สนใจและต้องการนำไปปฏิบัติจริง เนื้อหาครอบคลุมทั้งเรื่องของเว็บไซต์, E-Commerce, ทำ Online Marketing วิธีการต่างๆ, การตลาดผ่าน Social Media, การทำ CRM และ E-Payment

Admin

15/03/2018

คู่มือช่างคอม ฉบับสมบูรณ์

ผู้เขียน : อนิรุทธิ์ รัชตะวราห์, ภาสกร พาเจริญ และคณะ
ราคา 249.00 บาท
หนังสือเล่มนี้สามารถเป็นไกด์ไลน์ให้กับคุณได้ ไม่ว่าจะเป็นการเลือกซื้อซีพียู แรม ฮาร์ดดิสก์ การ์ดจอ และอุปกรณ์อื่นๆ โดยผู้อ่านสามารถดูข้อมูลจากหนังสือและเนื้อหาจาก DVD ที่แถมไปกับหนังสือเล่มนี้ เพื่อประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ขึ้นมาใช้งานได้ด้วยตนเอง เริ่มตั้งแต่ติดตั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ต่างๆ ไปจนถึงลงโปรแกรม Windows และหากต้องการลง Windows มากกว่าหนึ่งเวอร์ชั่นในเครื่องเดียว เพื่อสลับการใช้งานระหว่างสองระบปฏิบัติการ เช่น WIndows 7 กับ Windows 8 คุณสามารถทำตามขั้นตอนจากหนังสือเล่มนี้ได้ทันที

Admin

15/03/2018

Windows 8 Notebook&Ultrabook

ผู้เขียน : กองบรรณาธิการโปรวิชั่น
ราคา 240.00 บาท
ในหนังสือเล่มนี้จะแนะนำการใช้งาน Windows 8 ในระดับเบื้องต้นไปจนถึงระดับกลาง  เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้และเริ่มต้นใช้งาน Windows 8 ที่อ่านได้ทั้งผู้ใช้โน้ตบุ๊ค อัลตราบุ๊ค รวมถึงคอมพิวเตอร์พีซีทั่วไปด้วย (แต่จะเน้นการทำงานบนโน้ตบุ๊คและอัลตราบุ๊คเป็นหลัก) โดยจะสอนแบบเป็นขั้นเป็นตอนให้ทำตามได้ง่าย ตั้งแต่การติดตั้ง Windows 8 ด้วยตัวเองหรือจะอัพเกรดจาก Windows 7 เป็น Windows 8 ก็ได้ พอจะเริ่มใช้งานเมื่อไม่มีปุ่ม Start อีกแล้วจะต้องทำอย่างไร เรียกเปิดโปรแกรมจากที่ไหน แล้วนอกจากโปรแกรมก็ยังมีแอพที่โหลดเพิ่มได้เหมือนกับการใช้โทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตอีกด้วย แล้วถ้าจะต่ออุปกรณ์ต่างๆเพิ่ม ตั้งค่าต่างๆได้อย่างไร และอีกสารพัดวิธีใช้งาน Windows 8 ที่ทางทีมงานจัดหนักจัดเต็มให้อย่างจุใจถึง 480 หน้าในราคาสุดคุ้ม 🙂

Admin

15/03/2018

Advanced Excel ฉบับเขียนโปรแกรมด้วย Macro และ VBA

ผู้เขียน : ดุสิต กอปรรักชาติ
ราคา 199.00 บาท
หนังสือ คู่มือ VBA Excel เล่มนี้ได้อธิบายพื้นฐานการสร้าง Macro และวิธีการเขียนโปรแกรม VBA ตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงขั้นตอนการสร้างระบบงานอัตโนมัติใน Excel โดยที่ผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องเคยเขียนโปรแกรมมาก่อนเลยก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นการคำนวณโดยใช้ฟังก์ชั่น การสรุปผลและวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างและแบบฝึกหัดพร้อมโค้ด VBA ที่เริ่มจากง่ายไปจนถึงตัวอย่างการใช้งานจริง ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้งาน Excel ทั่วไปสามารถสร้างโค้ด VBA ในการพัฒนาระบบงานใน Excel เพื่อลดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคุณด้วยโปรแกรม Excel ได้ดียิ่งขึ้

Admin

15/03/2018

ล้างเครื่องลง Windows

ผู้เขียน : ภาสกร พาเจริญ
ราคา 199.00 บาท
หนังสือเล่มนี้ได้อธิบายเนื้อหาครอบคลุมถึงรายละเอียดในทุกๆขั้นตอนของการล้างเครื่อง เช่นวิเคราะห์อาการเสีย, เตรียมความพร้อมและสำรองข้อมูลเดิมเก็บไว้, ลงมือล้างเครื่อง (แบ่งพาร์ติชั่นและฟอร์แมตฮาร์ดดิสก์), ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows ทั้ง 8, และ 7, ติดตั้งไดรเวอร์, ตั้งค่า Windows ให้พร้อมใช้งาน, ติดตั้งโปรแกรมพื้นฐานที่ควรมีไว้ในเครื่อง, คืนข้อมูลที่ได้สำรองเอาไว้กลับเข้า ที่เดิม, ดูแล แก้ปัญหา และบำรุงรักษาระบบ, สำรองและเรียกคืนไฟล์ระบบด้วย System Restore และจัดการฮาร์ดดิสก์บน Windows ด้วย Disk Management เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่มีเนื้อหารายละเอียดที่เข้มข้น ครบถ้วนตรงประเด็น และมุ่งเน้นให้ผู้ใช้งานมือใหม่สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆเหล่านี้ได้จริง

Admin

15/03/2018

คู่มือ Adobe Photoshop CS 6

ผู้เขียน : พรพรรณ แพฝึกฝน และ ทัศยาภรณ์ เกื้อนุ่น
ราคา 245.00 บาท
วาด ระบาย ตกแต่ง ตัดต่อ แก้ไข ให้ภาพสวยดังใจ ไม่ยาก กับ Photoshop CS6 ที่อธิบายตั้งแต่  รู้จักกับ Photoshop กันก่อน พื้นฐานการใช้งาน Photoshop,การปรับแต่งภาพเบื้องต้น,เลือกพื้นที่และแยกวัตถุออกจากฉากหลัง,ใช้งานเลเยอร์,วาดและระบายสี เป็นต้น พร้อม 12  Workshop ง่ายโดนใจ แบบ Step by Step

Admin

15/03/2018

Windows 7 Notebook & Ultrabook

ผู้เขียน : อนิรุทธิ์ รัชตะวราห์, อิสริยา ตัณฑพาณิชกุล
ราคา 219.00 บาท
หนังสือเล่มนี้จะแนะนำวิธีใช้และขั้นตอนต่างๆ เอาไว้ ด้วยเนื้อหาที่กระชับ ตรงประเด็น เฉพาะที่จำเป็นสำหรับมือใหม่โดยอธิบายตั้งแต่ วิธีเปิด/ปิดเครื่องอย่างถูกวิธี, เข้าใช้งาน Windows 7, ปรับแต่งตั้งค่าด้านต่างๆ, ท่องเว็บ, เข้าสังคม Facebook/Twitter, รับ-ส่งอีเมล์,ถ้าจะพกพาไปใช้นอกสถานที่ก็ควรเรียนรู้เรื่องการใช้งานให้ประหยัดแบตเตอรีด้วย

Admin

15/03/2018

Social.Me สร้างคุณให้เป็นแบรนด์ ปั้นแฟนออนไลน์

ผู้เขียน : ธัญสุดา ผาณิตวงศ์,ศรัญญา จิระปัญโชติ,พิณมณี จรูญเมธี,กานดา สุภาว
ราคา 219.00 บาท
ปรากฎการณ์ใหม่จากการรวมตัวกันของนักเขียนสาว 4 คน ที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวการสร้างแบรนด์ด้วย Social media แบบง่าย ๆ ไม่ว่าจะเป็น Facebook,Twitter,Instagram,Pinterest ,LinkedIn

Admin

15/03/2018

คู่มือ Windows Server 2008 R2 ฉบับใช้งานจริง Step By Step ปี 2012-2013

ผู้เขียน : ธัญพล ษณะนาคินทร์
ราคา 225.00 บาท
หนังสือ คู่มือ Winsows Server 2008 R2 นำเสนอเนื้อหาเจาะลึกคุณสมบัติใหม่ของ Windows Server 2008 R2 เหมาะสำหรับผู้สนใจทั่วไปและผู้มีประสบการณ์ทางด้านคอมพวิเตอร์ เพื่อนำไปใช้เป็นคู่มือในการดูและระบบเครือข่าย โดยนำเสนอตั้งแต่ขั้นตอนการติดตั้งระบบปฏิบัติการ การคอนฟิกค่าการทำงานของเครือข่าย และการใช้ทรัพยากรเครือข่ายร่วมกัน นอกจากนี้ยังรวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการด้านต่างๆ ผ่านคุณสมบัติใหม่ๆ ของ Windows Server 2008 R2 ด้วย

Admin

15/03/2018

คู่มือ Mac OS X Mountain Lion+iLife+iWork ฉบับสมบูรณ์

ผู้เขียน : บุญญาดา ช้อนขุนทด และ สุรกิจ จิรทรัพย์สกุล
ราคา 299.00 บาท
หนังสือเล่มนี้อาจจะทำให้ผู้อ่านเปลี่ยนใจมาใช้แมคได้ จากเนื้อหาละเอียดชัดเจนทุกขั้นตอน ที่ผู้ใช้และผู้อยากใช้แมคควรรู้  เริ่มตั้งแต่แนะนำฟีเจอร์ใหม่ที่ไม่ควรพลาด และวิธีใช้งานเครื่องโดยเริ่มตั้งแต่การปรับตั้งค่าที่จำเป็นในใช้งาน

Admin

15/03/2018

Flash Game workshop

ผู้เขียน : สรวุฒิ ชัยดรุณ
ราคา 219.00 บาท
หนังสือเล่มนี้อธิบายการออกแบบและเขียนเกมด้วยโปรแกรม Flash เขียนด้วย ActionScript 2.0 เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นทุกคน โดยเนื้อหาในเล่มมีตัวอย่างการออกแบบเกมถึง 10 เกม มีทั้งแบบง่ายเและยากปะปนอธิบายเป็นขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้น

Admin

15/03/2018

Cartoon Character Design ออกแบบการ์ตูนอย่างมีสไตล์

ผู้เขียน : ปุณยวีร์ รุจิปูริตานันท์
ราคา 199.00 บาท
หนังสือเล่มนี้ได้อธิบายตั้งแต่ขั้นตอนการวาดและออกแบบการ์ตูนทีละขั้นตอน เริ่มตั้งแต่สัดส่วนจนถึงรายละเอียดในแต่ละส่วนของตัวการ์ตูน ที่มีรูปทรงที่แตกต่างหลากหลายรวมถึงเทคนิคต่างๆเพื่อให้ผู้ศึกษาเห็นการวาดภาพตั้งแต่เริ่มจนเสร็จสมบูรณ์โดยใช้เทคนิคให้เข้าใจง่าย  สามารถใช้โปรแกรมดูวิธีทำและสร้างสรรค์ผลงานตามได้จริง

Admin

15/03/2018

คู่มือพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นด้วย PHP + AJAX + jQUERY

ผู้เขียน : จีระสิทธิ์ อึ้งรัตนวงศ์
ราคา 259.00 บาท
หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณเริ่มต้นพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นด้วยภาษา PHP+AJAX+jQuery ได้อย่างรวดเร็ว โดยเนื้อหาในหนังสือจะสอนตั้งแต่การติดตั้งโปรแกรม การเขียนโปรแกรมตั้งแต่พื้นฐานที่อธิบายอย่างชัดเจนเป็นลำดับขั้นตอน และมีตัวอย่าง  เวิร์คช็อป และโปรเจ็กต์ที่หลากหลายให้คุณทำได้อย่างง่ายดาย

Admin

15/03/2018

เขียนแบบงานวิศวกรรมและสถาปัตย์ ด้วย AutoCAD 2013 ฉบับสมบูรณ์

ผู้เขียน : ชัชวาล ศุภเกษม
ราคา 279.00 บาท
หนังสือเล่มนี้ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้และทำความเข้าใจโปรแกรม AutoCAD ด้วยการเรียบเรียงเนื้อหาทีละขั้นตอน เข้าใจง่าย ชัดเจน ตั้งแต่ภาพรวมระดับพื้นฐาน, กลุ่มคำสั่ง DRAW, กลุ่มคำสั่ง MODIFY, บล็อคและแอตทริบิวต์, แบบแปลนสถาปัตย์, 3D – ปั้นโมเดล ไปจนถึงการสร้างเทมเพลต ทั้งหมดนี้เขียนโดยผู้เชี่ยวชาญโปรแกรม AutoCAD ที่มากด้วย ประสบการณ์และในทุกขั้นตอนของการเรียนรู้สามารถนำไปใช้งานได้จริง

ชัชวาล ศุภเกษม

15/03/2018

Advanced Access ฉบับเขียนโปรแกรม VBA

ผู้เขียน : นันทนี แขวงโสภา
ราคา 299.00 บาท
หนังสือเล่มนี้มีจุดมุ่งหมายให้คุณสามารถศึกษาและเขียนโปรแกรมด้วยภาษา VBA ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อติดต่อกับฐานข้อมูล Access (เน้นเวอร์ชั่น 2007 และ 2010)  โดยใช้เทคโนโลยี ADO ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่เรื่องของ Object Model และการใช้งานออบเจ็คต่างๆ เช่น ออบเจ็ค Connection, ออบเจ็ค Recordset, ออบเจ็ค Command และออบเจ็ค Parameter โดยมีตัวอย่างโปรแกรมประกอบอย่างละเอียด สามารถนำไปทดลองใช้เพื่อดูผลลัพธ์ได้จริง นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาอื่นๆที่จะช่วยให้คุณสามารถพัฒนาโปรแกรมให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามวัตถุประสงค์ได้มากยิ่งขึ้น

Admin

15/03/2018

คู่มือ Access 2007 ฉบับสมบูรณ์ (2012-2013)

ผู้เขียน : นันทนี แขวงโสภา
ราคาปกติ 229.00 บาท
อธิบายขั้นตอนการออกแบบและสร้างฐานข้อมูลแบบมืออาชีพ โดยใช้ตัวอย่างระบบข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าประกอบคำอธิบายตลอดทั้งเล่ม มีรูปภาพประกอบเพื่อให้เข้าใจง่ายและปฎิบัติตามได้ทันที ตั้งแต่การออกแบบโครงสร้าง Table เพื่อเก็บข้อมูลทั้งหมดในระบบ, การสร้าง Form ในระบบข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า, การนำ Query และ Macro มาใช้ควบคุมการทำงานของระบบ และการสร้าง Report เพื่อนำเสนอข้อมูลไปยังผู้ใช้

Admin

15/03/2018

CG Painting วาดการ์ตูนด้วย Photoshop

ผู้เขียน : ธิดารัตน์ แซ่ตั้ง และคณะ
ราคา 249.00 บาท
วาดการ์ตูนด้วย photoshop ตามขั้นตอนของนักเขียนการ์ตูนมืออาชีพ เริ่มตั้งแต่การวาดภาพลงในกระดาษ ซึ่งจะอธิบายเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ พื้นฐานการวาดการ์ตูน การวางโครงเรื่อง ไปจนถึงขั้นตอนการวาดภาพการ์ตูนด้วย Photoshop ด้วยเทคนิคต่างๆ เช่น การตัดเส้น การลงสี และแสงเงา เป็นต้น รวมไปถึงการนำเสนอผลงานทั้งการส่งไปเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตและทางสำนักพิมพ์ด้วย

Admin

15/03/2018

Ultrabook & Notebook Windows 7

ผู้เขียน : อนิรุทธิ์ รัชตะวราห์, อิสริยา ตัณฑพาณิชกุล
ราคา 199.00 บาท
หนังสือเล่มนี้ได้อธิบายเทคนิคการเลือกซื้อโน้ตบุ๊ค, Ultrabook และวิธีใช้งานที่มือใหม่ควรรู้, ติดตั้ง Windows 7, ลง Service Pack 1, แก้ปัญหาไดรเวอร์,ปรับแต่งและใช้งาน Windows 7, ดูหนังฟังเพลง, เล่นเกม, ไรท์แผ่น CD/DVD/Blu-ray เชื่อมต่อ Flash Drive, กล้อง, จอภาพ และโทรศัพท์ทั้ง iPhone/iPad/Android ฯลฯ, เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทั้ง Hi-Speed, Wi-Fi, 3G/EDGE/GPRS, Air Card และท่อง’เน็ต/ค้นหาข้อมูล, รู้จักกับ Facebook, Twitter, Windows Live Mail, Hotmail เพื่อให้ผู้อ่านสามารถใช้งานเครื่องโน้ตบุ๊คของคุณได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

Admin

15/03/2018

คู่มือ เขียนแอพ Android สำหรับผู้เริ่มต้น

ผู้เขียน : พร้อมเลิศ หล่อวิจิตร
ราคา 199.00 บาท
สอนการพัฒนาแอพแอนดรอยด์ (Android Applications) ตั้งแต่เริ่มต้น อธิบายชัดเจน เป็นขั้นตอน เรื่องหลักๆได้แก่ การเตรียมระบบที่ใช้พัฒนา, หลักการพื้นฐานในการพัฒนาแอพแอนดรอยด์, การวาดกราฟิก 2 มิติ, การเล่นเสียงและวิดีโอ, การทำงานกับฐานข้อมูล SQLite, การทำงานกับ GPS แผนที่ และเซ็นเซอร์, การรองรับมัลติทัช (multi-touch), การสร้าง Widget และ Live Wallpaper, การเชื่อมต่อ Facebook เนื้อหาครอบคลุมทุก Component หลักของแอนดรอยด์ – Activity, Service, Broadcast Receiver, Intent และ Content Provider มีตัวอย่างแอพที่สมบูรณ์ในทุกเรื่องที่อธิบาย, ตัวอย่างการสร้างเกมซูโดกุ ภาคผนวก – ปูพื้นฐานภาษาจาวาสำหรับการพัฒนาแอพแอนดรอยด์

Admin

15/03/2018

มือใหม่วาดภาพกราฟิกด้วย Illustrator CS5

ผู้เขียน : บุญญาดา ช้อนขุนทด และ หทัยรัตน์ ศรีเมือง
ราคา 199.00 บาท
เริ่มต้นใช้งาน Illustrator CS5, การวาดภาพ, การปรับแต่ง เติมสีสัน,การนำภาพจากภายนอกมาใช้งาน,  รวมไปถึงการดัดแปลงภาพ ให้ออกมาสวยงามอย่างมืออาชีพ ,การแต่งภาพให้ดูสวยงามด้วยเอฟเฟ็คต์ต่างๆ และส่งท้ายด้วยการทำเวิร์คช็อปต่างๆที่น่าสนใจด้วยเครื่องมือที่หลากหลาย ที่ช่วยให้คุณใช้เครื่องมือและคำสั่งต่างๆได้คล่องขึ้น

Admin

15/03/2018

มือใหม่แต่งเว็บสวยด้วย Flash ActionScript

ผู้เขียน : Mangkud Creative
ราคา 219.00 บาท
หนังสือเล่มนี้จะรวบรวมเนื้อหาและ แนะนำการใช้เครื่องมือพร้อมคำสั่งพื้นฐานเบื้องต้น ของโปรแกรม Flash โดยรวบรวม Workshop และ เทคนิคต่างๆ อย่างครบถ้วน พร้อมทั้งอธิบาย ทีละขั้นตอน ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับเว็บของเราให้สวยได้ เช่น การเปลี่ยนเมาส์ให้เป็นแบบที่ต้องการ, การสร้างสโครลบาร์ ในรูปแบบของเราเอง,การทำเมนูแบบมี Movie Clip วิ่งตาม เป็นต้น นอกจากนี้ยังพูดถึงการสร้างเกมอย่างง่ายด้วย

Admin

15/03/2018

Flash in Love แอนิเมชั่นสร้างด้วยใจ ให้ด้วยรัก

ผู้เขียน : ปุณยวีร์ รุจิปูริตานันท์
ราคาปกติ 199.00 บาท
สร้างงานนำเสนอที่เกิดจากความรัก โดยใช้แอนิเมชั่นเป็นรูปแบบของการส่งมอบความรัก เช่น การสร้าง E-Card, MV, Presentation สำหรับงานแต่งงาน, อัพโหลดขึ้นเว็บ,สร้างตัวละคร , องค์ประกอบงานด้วย Flash, Illustrator และ Photoshop , รู้จักกับพื้นฐานงานแอนิเมชั่น เป็นต้น มีอใหม่ก็ได้ใช้

Admin

15/03/2018

คู่มือ Windows 7 อัพเดท 2012

ผู้เขียน : ดวงพร เกี๋ยงคำ
ราคา 179.00 บาท
หนังสือ Windows 7 เล่มนี้เป็นเล่มที่ปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัยที่สุดในยุคของสังคมออนไลน์หรือ Social Networkที่กำลังฮิตติดลมบนที่ผู้คนส่วนใหญ่จะสร้างตัวตนของตัวเองให้อยู่ในเครือข่ายออนไลน์ ฉะนั้นการทำงานต่างๆจึงจำเป็นต้องเชื่อมโยงเข้าสู่ Twitter, Facebook และ YouTube เข้าโดยอัตโนมัติ ซึ่งแอพพลิเคชั่นต่างๆที่ทำงานบน Windows 7 ก็ได้ปรับปรุงการทำงานให้ทันสมัยอยู่ตลอด ผู้เขียนจึงนำเสนอการทำงานของโปรแกรมต่างๆที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อให้ผู้อ่านได้เรียนรู้และใช้งาน Windows 7 ได้อย่างสนุกสนานมากขึ้น

Admin

15/03/2018

คู่มือ Mac OS X Lion ฉบับสมบูรณ์

ผู้เขียน : บุญญาดา ช้อนขุนทด และ สุรกิจ จิรทรัพย์สกุล
ราคา 299.00 บาท
หนังสือเล่มนี้อาจจะทำให้ผู้อ่านเปลี่ยนใจมาใช้แมคได้ จากเนื้อหาละเอียดชัดเจนทุกขั้นตอน ที่ผู้ใช้และผู้อยากใช้แมคควรรู้  เริ่มตั้งแต่แนะนำฟีเจอร์ใหม่ที่ไม่ควรพลาด และวิธีใช้งานเครื่องโดยเริ่มตั้งแต่การปรับตั้งค่าที่จำเป็นในใช้งาน เช่น เมาส์, คีย์บอร์ด, Trackpad และ Printer วิธีใช้โปรแกรมพื้นฐานที่มากับ Lion ไม่ว่าจะเป็น iLife, iClound, Preview, FaceTime, iTunes, Safari, Mail และอื่นๆ ไปจนถึงแนะนำการติดตั้งโปรแกรมอื่นๆเพิ่มเติมผ่าน App Store และวิธีใช้งาน เช่น iWork, Firefox, Dropbox, MSN, FileZilla และอื่นๆ การเชื่อมต่ออุปกรณ์ iOS อย่าง iPhone/iPadติดตั้ง Mac OS X Lion ใหม่และติดตั้ง Windows บนแมค พร้อมวิธีดูแลรักษาเครื่องแมค  นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติใหม่ๆ ใน Mac OS X Mountain Lion (เวอร์ชั่นถัดไป)

Admin

15/03/2018

มือใหม่หัดใช้ SketchUp 8

ผู้เขียน : นวอร แจ่มขำ และ พรรณธิพา บ่มกลาง
ราคา 225.00 บาท
หนังสือเล่มนี้แนะนําการใช้งานตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงสามารถนําชิ้นงานที่ออกแบบไปเผยแพร่ได้ ทั้งในรูปแบบภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว นอกจากนี้ยังอธิบายวิธีการนําโมเดลที่สร้างไปใช้งานร่วมกับ V-Ray ซึ่งเป็นปลั๊กอินที่นิยมนําโมเดลที่สร้างมาแปลงชิ้นงานให้ออกมาได้สวยงามเหมือนของจริง ทําให้ชิ้นงานดูโดดเด่น น่าสนใจ เป็นการเพิ่มมูลค่าให้ชิ้นงานได้เป็นอย่างดี

Admin

15/03/2018

คู่มือสร้างเว็บไซต์ ฉบับสมบูรณ์

ผู้เขียน : ดวงพร เกี๋ยงคำ
ราคา 265 บาท
หนังสือเล่มนี้สอนการออกแบบและวางแผนก่อนสร้างเว็บไซต์ ด้วย Dreamweaver CS5 รวมไปถึงการแต่งภาพด้วย Photoshop CS5 เบื้องต้น วิธีการเสริมลูกเล่นเว็บให้น่าสนใจด้วยเพลง, วิดีโอ และ JavaScript

Admin

15/03/2018

สร้างเว็บไซต์ง่าย ๆสไตส์มืออาชีพ ด้วย Joomla ฉบับสมบูรณ์

ผู้เขียน : จีระสิทธิ์ อึ้งรัตนวงศ์
ราคา 199 บาท 
สอนการติดตั้งและการใช้งานระบบจักการด้วย Joomla  การจักการเทมเพลต การใช้งานระบบจัดการไฟล์มีเดีย สร้างบทความให้น่าอ่านด้วย Editor เพิ่มลูกเล่นให้ Joomla! ด้วยโปรแกรมเสริม ปรับแต่งเว็บไซต์ให้ติดอันดับด้วย SEO และอัพโหลด Joomla! ขึ้นใช้งาน

Admin

15/03/2018

SketchUp 8 + V-Ray

ผู้เขียน : นพดล วศินสิทธิสุข
ราคา 279 บาท 
สร้างโมเดล 3D แบบง่ายๆอย่างเป็นขั้นตอน ด้วย SketchUp Pro โดยเริ่มตั้งแต่การตั้งค่าก่อนสร้างโมเดล เข้าใจการอ้างอิงตำแหน่ง, ควบคุมมุมมอง และสร้างโมเดล 3D พร้อมเวิร์กช็อปที่นำไปใช้งานได้จริง รวมไปถึงการจัดการโมเดลที่มีความซับซ้อน, สร้าง Dynamic Component, สร้างโมเดลบนพื้นผิวต่างระดับ, สร้างซีนและแอนิเมชั่น, สร้างสไตล์ไว้ใช้งาน, สร้างโมเดลจาก Google Earth, Google Maps และไฟล์ CAD อีกทั้งยังครอบคลุมถึงโปรแกรม Style Builder และ Layout ที่มากับ SKetchUp Pro ด้วย และเรนเดอร์โมเดลเพิ่มความสมจริงด้วย V-Ray

Admin

15/03/2018

Flash Animation สำหรับงานพรีเซนต์และเว็บไซท์

ผู้เขียน : ปุณยวีร์ รุจิปูริตานันท์
ราคา 199.00 บาท
แนะนำเทคนิคการนำเสนอหรือการพรีเซนท์งานในรูปแบบต่างๆ ทั้งแสดงบนหน้าเว็บ หน้าจอคอมพิวเตอร์ หรือบนจอทีวีก็ได้ โดยใช้โปรแกรม Adobe Flash ในการสร้างผลงาน
เนื่องจากเป็นโปรแกรมที่มีเทคนิคหลากหลายในการสร้างงานนำเสนอทั้งการใส่ไฟล์เสียง ไฟล์วีดีโอ ทำภาพเคลื่อนไหวหรือแอนิเมชั่นต่างๆ ช่วยให้ผลงานที่ออกมาดูน่าสนใจ และดึงดูดใจแก่ผู้พบเห็น นอกจากนี้ผู้เขียนยังได้อธิบายเนื้อหาและนำเสนเทคนิคการทำที่ไม่ยาก สามารถทำทีละขั้นตอนเพื่อให้ผู้ที่เริ่มต้นสามารถเห็นโครงสร้างการทำงานและขั้นตอนตั้งแต่แรกจนจบ

Admin

15/03/2018

มือใหม่หัดใช้ Photoshop CS5 แต่งภาพดิจิตอล

ผู้เขียน : วงศ์ประชา จันทร์สมวงศ์,ทัศยาภรณ์ เกื้อนุ่น และ พรพรรณ แพฝึกฝน
ราคา 199.00 บาท
ทำ Photoshop ให้เป็นเรื่องง่ายที่ใครๆ ก็ใช้ได้ จึงเหมาะสำหรับมือใหม่ หรือแม้แต่ผู้ที่ไม่เคยใช้ Photoshop มาก่อน โดยจะอธิบายหลักการพื้นฐาน และวิธีใช้เครื่องมือต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อการจัดการกับภาพถ่ายจากกล้องดิจิตอล พร้อมทั้งแสดงตัวอย่างการตกแต่ง แก้ไข และตัดต่อภาพประเภทต่างๆ และการเตรียมภาพให้เหมาะสำหรับพิมพ์หรือส่งไปอัด ดังนั้นหนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสำหรับใช้เป็นคู่มือคู่ใจสำหรับนักถ่ายภาพดิจิตอลทุกคน

Admin

15/03/2018

คู่มือ Word 2010 ฉบับสมบูรณ์

ผู้เขียน : ดวงพร เกี๋ยงคำ
ราคา 219.00 บาท
คู่มือการใช้งาน Microsoft Word 2010 ที่ครบถ้วนทุกเรื่องเกี่ยวการสร้างจดหมาย รายงาน ซองจดหมาย รวมถึงตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน ทั้งการจัดเนื้อหาแบบคอลัมน์, นิตยสาร, โบวร์ชัวร์, รายการเมนู, ใบเสร็จรับเงิน , นามบัตร และการเขียนจดหมายธุรกิจแบบต่างๆ ละเอียดทุกขั้นตอน

Admin

15/03/2018

คู่มือช่างคอม 2012 ฉบับสมบูรณ์

ผู้เขียน : อนิรุทธิ์ รัชตะวราห์, ภาสกร พาเจริญ และคณะ
ราคา 259.00 บาท
เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาข้อมูลอัดแน่นทั้งที่เป็นทฤษฎีและปฏิบัติสำหรับทั้งคอมพิวเตอร์พีซีและโน้ตบุ๊คสามารถประกอบเครื่องพีซีด้วยตัวเองได้ และการเลือกซื้อโน้ตบุ๊ค ดูสเป็ค อย่างมืออาชีพ  และติดตั้ง Windows ติดตั้งไดรเวอร์และโปรแกรมใช้งานต่างๆที่จำเป็น ตลอดจนการตรวจสอบ ดูแล และแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ โดยมีเนื้อหาครบถ้วนและให้ข้อมูลที่ถูกต้องอัพเดตล่าสุดโดยมีขั้นตอนอธิบายพร้อมภาพประกอบโดยละเอียด ชัดเจน และเข้าใจง่าย สามารถทำตามไปพร้อมกันได้

Admin

15/03/2018

มือใหม่ฝึกพิมพ์ดีด ฉบับสมบูรณ์+มือใหม่จัดหน้าจดหมายธุรกิจเอกสารราชการรายงานด้วย Word

ผู้เขียน : กองบรรณาธิการโปรวิชั่น
ราคา 179.00 บาท
ทางลัดง่ายๆ สำหรับทุกวัยที่ต้องการฝึกฝนและพัฒนาทักษะการพิมพ์ดีดให้ชำนาญด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเป็น ทักษะการพิมพ์แป้นภาษาไทยล้วน, แป้นภาษาอังกฤษล้วน รวมถึงทักษะการพิมพ์ทั้งแป้นภาษาไทยและอังกฤษผสมกันสองภาษา จนสามารถพิมพ์ได้อย่างคล่องแคล่ว และมีประสิทธิภาพ ผ่านคู่มือและโปรแกรมฝึกหัดพิมพ์ดีดที่ออกแบบและคิดค้นบทเรียนให้ทันสมัยเหมาะกับการพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะ พร้อมเพลิดเพลินไปกับเกมฝึกพิมพ์ดีดสนุกๆ ให้ได้ฝึกทักษะการพิมพ์ไปในตัวถึง 4 เกม ที่สำคัญเพื่อเป็นการย่อยอดทักษะการพิมพ์ของคุณให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

Admin

15/03/2018

เขียนแบบงานวิศวกรรมและสถาปัตย์ ด้วย AutoCAD 2012 ฉบับสมบูรณ์

ผู้เขียน : ชัชวาล ศุภเกษม
ราคา 229.00 บาท
AutoCAD 2012 เล่มนี้ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้และทำความเข้าใจโปรแกรม AutoCAD ด้วยการเรียบเรียงเนื้อหาทีละขั้นตอน เข้าใจง่าย ชัดเจน ตั้งแต่ภาพรวมระดับพื้นฐาน, กลุ่มคำสั่ง DRAW, กลุ่มคำสั่ง MODIFY, บล็อคและแอตทริบิวต์, แบบแปลนสถาปัตย์, 3D – ปั้นโมเดล       ไปจนถึงการสร้างเทมเพลต ทั้งหมดนี้เขียนโดยผู้เชี่ยวชาญโปรแกรม AutoCAD ที่มากด้วย    ประสบการณ์และในทุกขั้นตอนของการเรียนรู้สามารถนำไปใช้งานได้จริง

ชัชวาล ศุภเกษม

15/03/2018

คู่มือ Windows XP ฉบับสมบูรณ์ ปรับปรุงล่าสุด 2012-2013

ผู้เขียน : วศิน เพิ่มทรัพย์, วิภา เพิ่มทรัพย์ และคณะ
ราคา 199.00 บาท
คู่มือ Windows XP ฉบับสมบูรณ์ เล่มนี้เป็นการอัพเดทครั้งล่าสุด  โดยครอบคลุมรายละเอียดการใช้งานอย่างครบถ้วนของ Windows XP ในรุ่นปรับปรุง Service Pack 2 และ 3 (SP2-SP3) และในเล่มนี้ยังได้พูดถึงการใช้งานของ Social Network Facebook Twitter Google+ ด้วย และการเชื่อมต่อ iPhone, iPad และ  Android เพื่อถ่ายโอนข้อมูล และต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ รวมถึงคีย์ลัดต่าง ๆ และโปรแกรมเสริมที่น่าสนใจ ต่างๆเป็นต้น

Admin

15/03/2018

คู่มือ Access 2010 ฉบับสมบูรณ์

ผู้เขียน : นันทนี แขวงโสภา
ราคา 279.00 บาท
หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้รู้จักและเข้าใจกับโปรแกรม Microsoft Access 2010 มากขึ้น ด้วยการนำเสนอเนื้อหาความรู้เบื้องต้นเรื่องฐานข้อมูล การเริ่มต้นการใช้งาน การปรับแต่งคำสั่งการใช้งานต่างๆบนโปรแกม หลักการสร้าง Table อย่างมีประสิทธิภาพ การทำงานร่วมกับฟิลด์ พร้อมทั้งเรียนรู้รูปแบบการทำงาน ฟังก์ชั่น คุณสมบัติต่างๆ และเครื่องมือการใช้งานอีกมากมายในโปรแกรม Microsoft Access 2010

Admin

15/03/2018

เวิร์คช็อป PHP + AJAX +jQUERY

ผู้เขียน : จีระสิทธิ์ อึ้งรัตนวงศ์
ราคา 199.00 บาท
เรียนรู้เทคนิคและวิธีการการพัฒนาโปรแกรมแบบเว็บแอพพลิเคชั่นด้วย Ajax และทำความรู้จักกับ PHP ภาษาโปรแกรมฝั่งเซิร์ฟเวอร์ที่ประมวลผลแล้วให้ผลลัพธ์ออกมาเป็นข้อความธรรมดาพร้อมด้วยกลเม็ดเด็ดๆอีกมากมายได้แก่ การสร้างรหัส CAPTCHA, อัพโหลดรูปด้วย iQuery, ระบบจัดการโพล (Poll Management), ระบบห้องสนทนา (Web Chatroom), ระบบยืนยันการลงทะเบียนด้วยอีเมล์ (Verify by email) เป็นต้น

Admin

15/03/2018

insight Dreamweaver CS5 ฉบับสมบูรณ์

ผู้เขียน : วงศ์ประชา จันทร์สมวงศ์,พรรณธิพา บ่มกลาง และ พรพรรณ แพฝึกฝน
ราคา 299.00 บาท
หนังสือ Dreamweaver CS5 สอนการสร้างเว็บไซต์ ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบเว็บไซต์ การใช้เครื่องมือพื้นฐานต่างๆในการสร้างและออกแบบเว็บไปจนถึงขั้นตอนการเผยแพร่เว็บไซต์และการโปรโมทเว็บไซต์ให้ติดอันดับอีกด้วย นอกจากนี้ยังได้แนะนำฟีเจอรใหม่ของเวอร์ชั่น CS5 ที่เพิ่มเข้ามา เช่น การสร้างเว็บแบบ HTML5, การทำงานกับระบบ CMS, การใช้งาน Business Catalyst และ Widget Browser ซึ่งเป็นโปรแกรมเสริมที่จะช่วยในการสร้างสรรค์เว็บไซตให้สวยงามและรองรับกับเทคโนโลยีใหม่ๆในอนาคตอีกด้วย

Admin

14/03/2018

มือใหม่หัดใช้คอมพิวเตอร์ ฉบับสมบูรณ์ สำหรับปี 2012-2013

ผู้เขียน : กองบรรณาธิการโปรวิชั่น
ราคา 199.00 บาท
หนังสือเล่มนี้จะครอบคลุมเนื้อหาในเรื่องของอุปกรณ์ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง กับ เครื่อองคอมพวิเตอร์,  เรียนรู้การใช้งานทั้ง Windows7 และ XP, การจัดการไฟล์และโฟลเดอร์, การดึงภาพจากกล้องดิจิตอล iPhone iPad Android และการจัดการภาพถ่าย, เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบต่างๆรวมถึงการต่อผ่านมือถือ iPhone Android Nokia, นอกจากนี้ยังอธิบายถึงขั้นตอนการใช้งานโปรแกรมต่างๆที่ทุกเครื่องควรมี ไม่ว่าจะเป็น โปรแกรมในชุด Microsoft Off ice 2007-2010, การตกแต่งภาพด้วย Photoshop, ตัดต่อวิดีโอและแชร์ขึ้นเว็บ, รวมไปถึงการรับ-ส่งอีเมล์, ท่องเว็บ, ดาวน์โหลดไฟล์, , ขายสินค้าออนไลน์, เข้าสังคมออนไลน์อย่าง Facebook, Twitter และ Google+, แนะนำบราวเซอร์ IE9 Firefox Chrome และเนื้อหาอื่นๆที่มือใหม่ควรรู้

Admin

14/03/2018

Google+

ผู้เขียน : ปวีณา มีป้อง, ภวรัญชน์รัตน์ ภู่วิจิตร์
ราคา 119.00 บาท
Google+ เว็บสังคมออนไลน์ที่ถูกพัฒนาขึ้นจากค่าย Google ด้วยการใช้งานของ Google+ ที่เน้นลักษณะการเชื่อมความสัมพันธ์แบบ Circle หรือแวดวงเพื่อนที่รู้จักกันจริงๆ และสามารถเชื่อมโยงกับคนทั่วโลกผ่านคอนเซ็ปต์ Circle นี้ ซึ่งเป็นส่วนช่วยให้เว็บนี้เติบโตจากรากฐานที่แข็งแรง นับว่าเป็นจุดแข็งที่เว็บสังคมออนไลน์อื่นมองข้ามไป และเป็นที่น่าจับตามองว่ากระแสที่ร้อนแรงนี้จะสามารถขึ้นอันดับหนึ่งของเว็บสังคมออนไลน์ได้หรือไม่

Admin

14/03/2018

รวยด้วย Ebay+PayPal ฉบับสมบูรณ์

ผู้เขียน : ปวีณา มีป้อง, ภวรัญชน์รัตน์ ภู่วิจิตร์
ราคา 199.00 บาท
รวยด้วย eBay+PayPal ฉบับสมบูรณ์ รวบรวมขั้นตอนตั้งแต่เริ่มแรกสมัครอย่างละเอียด ที่จะทำให้เข้าใจกระบวนการ ค่าธรรมเนียม รูปแบบการขาย นโยบาย กฎ และรายละเอียดปลีกย่อยอีกมากมาย นอกจากนี้ยังได้รวบรวมเทคนิค คำแนะนำที่จำเป็น ตัวอย่างจดหมายโต้ตอบภาษาอังกฤษ คำศัพท์และเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ eBay ไว้ในบทท้ายๆ เพื่อช่วยให้มั่นใจและพร้อมเปิดประตูสู่โลกการซื้อขายสินค้าออนไลน์ได้ง่ายดาย

Admin

14/03/2018

คู่มือ Microsoft Exchange Server 2010

ผู้เขียน : ธัญพล ษณะนาคินทร์
ราคาปกติ 249.00 บาท
Microsoft Exchange Server 2010 เป็นซอฟต์แวร์บริหารจัดการด้านอีเมล์ที่มีคุณสมบัติเพียบพร้อม ไม่ว่าจะเป็นระบบจัดการตารางเวลานัดหมาย (Calendar), ระบบแจ้งเตือนงานสำคัญ (Tasks), ระบบจัดเก็บข้อมูลผู้ติดต่อ (Contact) ซึ่งช่วยให้บุคลากรในองค์กรสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้อธิบายความเป็นมาของระบบ Microsoft Exchange รวมถึงการทำงานของโปรโตคอล SMTP, POP3, IMAP4 ซึ่งเป็นโปรโตคอลสำคัญของระบบอีเมล์ เริ่มตั้งแต่การติดตั้งในแต่ละขั้นตอน วิธีการกำหนดค่าการทำงานต่างๆ เช่น กำหนดค่ารับ/ ส่งอีเมล์, การใช้งาน Microsoft Outlook ร่วมกับ Microsoft Exchange ตลอดจน Public Folder เป็นต้น

Admin

14/03/2018

คู่มือ Excel 2010 ฉบับสมบูรณ์

ผู้เขียน : ดวงพร เกี๋ยงคำ
ราคา 249.00 บาท
ครอบคลุมทุกเรื่องเกี่ยวกับ Excel 2010 ตั้งแต่พื้นฐาน จนถึงเทคนิคแบบเจาะลึก ครบทุกฟังก์ชั่นการใช้งานในเล่มเดียว เช่น เก็บข้อมูล จัดรูปแบบ สร้างสูตรคำนวณ ตกแต่งด้วยภาพกราฟิก, SmartArt, WordArt, จัดการฐานข้อมูล ด้วยการเรียงลำดับ, กรอง, แบ่งกลุ่ม, Consolidate และวิเคราะห์แบบ What-if Analysis,วิเคราะห์ข้อมูลด้วย กราฟ, PivotTable, PivotChart, Slicer, สร้างคำสั่งอัตโนมัติด้วย Macro พร้อมตัวอย่างการใช้งาน เป็นต้น

Admin

14/03/2018

Notebook Windows 7

ผู้เขียน : อนิรุทธิ์ รัชตะวราห์, อิสริยา ตัณฑพาณิชกุล
ราคา 199.00 บาท
ในหนังสือเล่มนี้จะแนะนำวิธีใช้งานทั้งโน้ตบุ๊คและ Windows 7 ไม่ว่าจะเป็นการเลือกซื้อโน้ตบุ๊ค, การใช้งานโน้ตบุ๊คและ Windows 7 ขั้นพื้นฐาน, ใช้งานโปรแกรมที่ให้มากับ Windows และโปรแกรมเสริมต่างๆ, การเชื่อมต่ออุปกรณ์, ต่ออินเทอร์เน็ตด้วยวิธีต่างๆ ไม่ว่าจะต่อแบบ Hi-Speed ต่อผ่านมือถือ Nokia iPhone Android ต่อ Wi-Fi, การประหยัดพลังงานและแบตเตอรี, วิธีดูแลรักษาเครื่อง, ใช้บราวเซอร์อื่นๆแทน IE8 ที่ให้มากับ Windows 7 ได้แก่ IE9 Firefox หรือ Chrome เพื่อให้ผู้อ่านสามารถใช้งานเครื่องโน้ตบุ๊คของคุณได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

Admin

14/03/2018