ล้างเครื่องลง Windows

ผู้เขียน : ภาสกร พาเจริญ
ประเภทหนังสือ: ไอทีและอีคอมเมิร์ซ

ราคา 199.00 บาท

รายละเอียดสินค้า

ขนาด: 16.51*19.05  ซม.
จำนวนหน้า: 340 หน้า
พิมพ์ครั้งที่ 1: มกราคม 2556
ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 4 สี สลับ 2 สี พร้อมแถม  1 แผ่น
ระดับความยากง่าย: ผู้เริ่มต้นถึงระดับกลาง

หนังสือเล่มนี้ได้อธิบายเนื้อหาครอบคลุมถึงรายละเอียดในทุกๆขั้นตอนของการล้างเครื่อง เช่นวิเคราะห์อาการเสีย, เตรียมความพร้อมและสำรองข้อมูลเดิมเก็บไว้, ลงมือล้างเครื่อง (แบ่งพาร์ติชั่นและฟอร์แมตฮาร์ดดิสก์), ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows ทั้ง 8, และ 7, ติดตั้งไดรเวอร์, ตั้งค่า Windows ให้พร้อมใช้งาน, ติดตั้งโปรแกรมพื้นฐานที่ควรมีไว้ในเครื่อง, คืนข้อมูลที่ได้สำรองเอาไว้กลับเข้า ที่เดิม, ดูแล แก้ปัญหา และบำรุงรักษาระบบ, สำรองและเรียกคืนไฟล์ระบบด้วย System Restore และจัดการฮาร์ดดิสก์บน Windows ด้วย Disk Management เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่มีเนื้อหารายละเอียดที่เข้มข้น ครบถ้วนตรงประเด็น และมุ่งเน้นให้ผู้ใช้งานมือใหม่สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆเหล่านี้ได้จริง

สารบัญ