การบำรุงรักษารถ 𝐇𝐲𝐛𝐫𝐢𝐝 และค่าใช้จ่าย

โดยหลักการแล้วรถ Hybrid ทุกระบบ ไม่ว่าจะเป็น HEV, PHEV, EREV ต่างก็มีสองระบบ คือมีทั้งเครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้า ทำให้มีภาระในการบำรุงรักษาเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับรถที่มีระบบเดียว ไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์น้ำมันหรือไฟฟ้าล้วนก็ตาม เพราะชิ้นส่วนและความซับซ่อนในการทำงานร่วมกันที่เพิ่มขึ้น ก็หมายถึงว่ามีกลไกที่ต้องบำรุงรักษามากขึ้น ใช้ค่าใช้จ่ายมากขึ้นตามไปด้วย

Vasin Permsup

07/03/2023

รถ 𝐏𝐇𝐄𝐕 ชาร์จไฟตามสถานีชาร์จได้หรือไม่?

ระบบชาร์จมักเป็นแบบ AC ที่มีอัตราการชาร์จไม่เกิน 7 kW เนื่องจากแบตเตอรี่ไม่ใหญ่มาก จึงมักจะไม่มีระบบรองรับการชาร์จแบบไฟ DC (Fast Charge) ซึ่งทำให้ชาร์จได้เร็วแค่เท่ากับเครื่องชาร์จตามบ้าน (Wall Charger หรือ Wall box) ทั่วไปซึ่งต้องใช้เวลาชาร์จหลายชั่วโมง ซึ่งไม่เหมาะกับการแวะช่าร์จระหว่างเดินทางไกล และก็ไม่จำเป็นต้องเสียเวลารอขนาดนั้นด้วยเพราะถ้ามีน้ำมันในถังก็วิ่งได้แล้ว

Vasin Permsup

27/02/2023

รถ 𝐇𝐲𝐛𝐫𝐢𝐝 ขับแบบ 𝐎𝐧𝐞-𝐏𝐞𝐝𝐚𝐥 ได้หรือไม่?

โดยปกติการขับขี่แบบใช้คันเร่งเพียงอย่างเดียวหรือ One-Pedal driving ที่มีในรถ BEV นั้นก็คือ พอถอนเท้าจากคันเร่งปั๊บก็ให้รถเริ่มทำการลดความเร็วด้วยการหน่วง หรือใช้ระบบเบรคแบบ Regenerative ได้เลยโดยยังไม่ต้องเหยียบแป้นเบรค ซึ่งถ้าใช้จนคล่องแล้วก็อาจจะลดโอกาสที่ต้องย้ายเท้าไปเหยียบแป้นเบรคให้ลดลงเหลือแต่เท่าที่จำเป็น

Vasin Permsup

27/02/2023

รถ Hybrid ตอนขับแบบไฟฟ้าล้วนจะเหมือนรถ 𝐁𝐄𝐕 หรือไม่

โดยหลักการแล้วทั้งรถ Hybrid ทั้ง HEV และ PHEV เวลาที่วิ่งด้วยไฟฟ้าล้วน (mode EV) ก็จะให้ความรู้สึกใกล้เคียงกับรถไฟฟ้า 100% หรือ BEV แต่อาจจะไม่ได้การตอบสนองที่แรงเท่า เพราะมักจะใส่มอเตอร์มาในขนาดเล็กกว่ารถไฟฟ้าล้วน นอกจากนี้การเร่งที่ตัวมอเตอร์อาจรู้สึกหน่วงกว่าอยู่บ้าง เนื่องจากมอเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้ยังอาจมีการสูญเสียกำลังผ่านระบบเกียร์ที่ต้องทำงานร่วมกับเครื่องยนต์ด้วย (ถึงแม้เครื่องยนต์จะไม่ติดในขณะนั้นก็ตาม) ในขณะที่รถ BEV ไม่มีตรงนี้ แต่ความแตกต่างนี้จะมากน้อยขึ้นกับการออกแบบรถแต่ละรุ่น และความรู้สึก “ทันใจ” ของผู้ขับขี่แต่ละคนด้วย

Vasin Permsup

27/02/2023

ระบบเบรคสร้างพลังงานคืน (𝐑𝐞𝐠𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐁𝐫𝐚𝐤𝐢𝐧𝐠)

ระบบเบรกแบบที่สามารถสร้างพลังงานไฟฟ้ากลับคืนได้นี้ มีชื่อเรียกกันหลายอย่าง ตั้งแต่ Regenerative Braking หรือ Kinetic Energy Recovery System (KERS) หรืออื่นๆ เช่น ระบบเบรกฟื้นฟูพลังงาน (Recuperative Braking) แต่โดยรวมแล้วคือการเอามอเตอร์ไฟฟ้าตัวเดียวกับที่ใช้ขับเคลื่อนรถนี่แหละ มาปั่นไฟกลับคืนเพื่อชาร์จแบตเตอรี่𝐇𝐲𝐛𝐫𝐢𝐝

Vasin Permsup

27/02/2023

𝐌𝐨𝐝𝐞 การทำงานของรถ 𝐇𝐲𝐛𝐫𝐢𝐝

รถ Hybrid แต่ละยี้ห้อ แต่ละรุ่นก็อาจมี mode การทำงานที่แตกต่างกันออกไปวิธีการควบคุมให้เข้า Mode เหล่านั้นก็มีทั้งใช้ปุ่มกด ใช้สวิทช์แบบโยกได้หลายตำแหน่งหรือบาง Mode การทำงานก็ไปรวมเข้ากับเกียร์ แต่โดยรวมแล้วจะมีที่คล้ายๆ กันดังนี้(บางรุ่นอาจมีไม่ครบทุก Mode หรือมีมากกว่า หรือเรียกชื่อแตกต่างจากนี้)

Vasin Permsup

09/02/2023

รถ 𝐇𝐲𝐛𝐫𝐢𝐝 ประหยัดกว่ารถน้ำมันได้อย่างไร?

ตามปกติรถที่ใช้น้ำมันเครื่องยนต์ทำงานก็จะมีช่วงที่เร่งออกตัว (หรือเร่งแซง) ช่วงที่วิ่งด้วยความเร็วคงที่ แล้วก็ช่วงเบรค ซึ่งในสามช่วงนี้ ช่วงที่ออกตัวก็จะเปลืองพลังงานมากที่สุด เพราะเราต้องเร่งเครื่องยนต์จนถึงรอบสูงระดับหนึ่ง เครื่องยนต์ถึงจะมีกำลังมากพอที่จะทำให้รถสามารถออกตัวเคลื่อนที่ไปได้ ส่วนช่วงที่กินพลังงานน้อยที่สุดคือช่วงที่วิ่งด้วยความเร็วคงที่

Vasin Permsup

08/02/2023

เครื่องยนต์ มอเตอร์ไฟฟ้าและระบบเกียร์ของรถ 𝐇𝐲𝐛𝐫𝐢𝐝

เครื่องยนต์ของรถ Hybrid มีการทำงานในลักษณะคล้ายกับเครื่องยนต์ของรถยนต์ปกติ เพียงแต่มีมอเตอร์ไฟฟ้าช่วยเสริมแรง ผู้ผลิตจึงมักจะติดตั้งเครื่องยนต์ที่มีกำลังต่ำลงบ้าง (ขนาดเล็กลง ความจุของกระบอกสูบหรือ CC ก็ลดลง เช่น แทนที่จะใช้เครื่อง 2,000 CC ก็อาจใช้แค่ 1,500 CC เมื่อรวมกับมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วก็จะได้กำลังและแรงบิดในการขับเคลื่อนพอๆ กับเครื่อง 2,000 CC หรือบางทีอาจมากกว่าด้วยซ้ำ)

Vasin Permsup

08/02/2023

เงื่อนไขการส่งเสริมจากภาครัฐทำให้รถยนต์ไฟฟ้าน่าซื้อหรือยัง?

เงื่อนไขใหม่จากภาครัฐที่มีการให้เงินอุดหนุนเพื่อส่งเสริมการใช้รถไฟฟ้า โดยพิจารณาถึงขนาดของรถและราคาขายประกอบกัน (เช่น ไม่เกิน 2 ล้านบาทและต้องมีแบตเตอรี่ที่มีความจุไม่น้อยกว่า 30 kWh) รวมถึงมีการกำหนดเงื่อนไขที่จะต้องมีการประกอบภายในประเทศในจำนวนคันที่เป็นสัดส่วนตามเงินอุดหนุนที่ได้รับ (เช่น ขาย 1 คัน ต้องประกอบ 1 คัน หรือ 1.5 คัน) และลดอากรขาเข้ากับภาษีสรรพสามิตลง ทั้งหมดนี้ทำให้ราคาขายของรถไฟฟ้าในรุ่นกลางถึงรุ่นเล็กมีราคาลดลงมากถึงคันละ 1 – 2 แสนบาทจึงคาดว่าตลาดรถในกลุ่มนี้จะได้รับผลดีและมีการขยายตัวมากในอนาคตอันใกล้ ล่าสุด (พฤษภาคม 65) ประกอบกับสภาวะขาดแคลนไมโครชิปทั่วโลก ทำให้หลายค่ายถึงกับต้องปิดรับจองรถชั่วคราวไปก่อนก็มี

Vasin Permsup

13/12/2022
1 2 3