คู่มือ เขียนแอพ Android สำหรับผู้เริ่มต้น

ผู้เขียน : พร้อมเลิศ หล่อวิจิตร
ประเภทหนังสือ: ไอทีและอีคอมเมิร์ซ

ราคา 199.00 บาท

รายละเอียดสินค้า

ขนาด: 17*22  ซม.
จำนวนหน้า:  312 หน้า
พิมพ์ครั้งที่1: มิถุนายน 2555
ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ขาวดำ พร้อมซีดี 1 แผ่น
ระดับความยากง่าย: ผู้เริ่มต้นจนถึงระดับกลาง

สอนการพัฒนาแอพแอนดรอยด์ (Android Applications) ตั้งแต่เริ่มต้น อธิบายชัดเจน เป็นขั้นตอน เรื่องหลักๆได้แก่ การเตรียมระบบที่ใช้พัฒนา, หลักการพื้นฐานในการพัฒนาแอพแอนดรอยด์, การวาดกราฟิก 2 มิติ, การเล่นเสียงและวิดีโอ, การทำงานกับฐานข้อมูล SQLite, การทำงานกับ GPS แผนที่ และเซ็นเซอร์, การรองรับมัลติทัช (multi-touch), การสร้าง Widget และ Live Wallpaper, การเชื่อมต่อ Facebook เนื้อหาครอบคลุมทุก Component หลักของแอนดรอยด์ – Activity, Service, Broadcast Receiver, Intent และ Content Provider มีตัวอย่างแอพที่สมบูรณ์ในทุกเรื่องที่อธิบาย, ตัวอย่างการสร้างเกมซูโดกุ ภาคผนวก – ปูพื้นฐานภาษาจาวาสำหรับการพัฒนาแอพแอนดรอยด์

สารบัญ