คู่มือ Word 2010 ฉบับสมบูรณ์

ผู้เขียน : ดวงพร เกี๋ยงคำ
ประเภทหนังสือ: ไอทีและอีคอมเมิร์ซ

ราคา 219.00 บาท

รายละเอียดสินค้า

ขนาด: 17*22 ซม.
จำนวนหน้า: 400 หน้า
พิมพ์ครั้งที่: พฤศจิกายน 2554
ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 4 สี
ระดับความยากง่าย: ผู้เริ่มต้นจนถึงระดับกลาง

คู่มือการใช้งาน Microsoft Word 2010 ที่ครบถ้วนทุกเรื่องเกี่ยวการสร้างจดหมาย รายงาน ซองจดหมาย รวมถึงตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน ทั้งการจัดเนื้อหาแบบคอลัมน์, นิตยสาร, โบวร์ชัวร์, รายการเมนู, ใบเสร็จรับเงิน , นามบัตร และการเขียนจดหมายธุรกิจแบบต่างๆ ละเอียดทุกขั้นตอน

 

สารบัญ