พัฒนา IoT ผ่าน Cloud ด้วย Arduino

ผู้เขียน: ภาสกร พาเจริญ

ประเภทหนังสือ:  ไอทีและอีคอมเมิร์ซ


ปกติราคา  269 บาท

รายละเอียดสินค้า

ISBN: 978-616-204-776-3

ขนาด:  17*23 ซม.
จำนวนหน้า:  240 หน้า
ลักษณะพิเศษ:  พิมพ์ขาวดำ
พิมพ์ครั้งที่ 1  ต.ค. 63

เนื้อหาโดยย่อ
พัฒนาและเชื่อมต่อ IOT ผ่าน Cloud ด้วย Arduino
สำหรับหนังสือเล่มนี้ คือจะมุ่งเน้นไปที่การศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องของการนำเอาอุปกรณ์ IoT ที่พัฒนาขึ้นไปเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆ อย่างเช่น สมาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์ หรือแม้แต่อุปกรณ์ IoT ด้วยกันเองให้สามารถเฝ้าติดตาม ตรวจสอบและสั่งการได้จากในระยะไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยอาศัยระบบ Cloud หรือที่เรียกว่า IoT Cloud Platform มาเป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อและคอยช่วยอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ ให้กับผู้ใช้งาน ซึ่งในตอนท้ายของเล่มที่แล้วก็ได้หยิบยกเอาแพลตฟอร์ม Blynkมาอธิบายให้พอได้รู้จัก ศึกษา และได้ทดลองทำตามอย่างคร่าวๆ ไปแล้วไม่หมดแค่นั้นท้ายเล่มยังได้สอดแทรก Workshopที่เป็นการสร้างเครื่องตรวจวัดฝุ่น PM2.5 ด้วยเซ็นเซอร์พร้อมแสดงค่า AQI บนหน้าจอ LCD และบนมือถือผ่าน Blynk มาให้ได้ทดลองทำตามกันด้วย

สารบัญ
บทที่ 1 เชื่อมต่อและสื่อสารกับอุปกรณ์ IoT ผ่าน Cloud
บทที่ 2 เชื่อมต่อและควบคุมอุปกรณ์ IoT ผ่าน สมาร์โฟนด้วย Blynk
บทที่ 3 เชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT ด้วย NETPIE 2015
บทที่4 เชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT ด้วย NETPIE 2020
บทที่5 Workshop loT สร้างเครื่องตรวจวัดฝุ่น พร้อมแสดงค่า AQI บน LCD และบนมือถือผ่าน Blynk

Author

  • เรียนมาทางด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และสื่อสารโทรคมนาคม แต่หลังจากเรียนจบ ชีวิตก็ก้าวเดินอยู่บนเส้นทางสายคอมพิวเตอร์มาโดยตลอด นับตั้งแต่เป็นอาจารย์ เป็นวิทยากร จนมาเป็นบรรณาธิการและนักเขียน ที่มีผลงานการเขียนหนังสือคอมฯ ที่ออกจะแนวๆ ฮาร์ดคอร์มายาวนานกว่าสิบปี พร้อมๆ ไปกับการตามติดข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีที่ทุกๆ วันนี้แทบแยกกันไม่ออกระหว่างคอมพิวเตอร์กับโทรศัพท์มือถือ