คู่มือสร้างเว็บไซต์ด้วย HTML 5 CSS 3 & JavaScript ฉบับสมบูรณ์

ผู้เขียน : กังวาน อัศวไชยวศิน และ อรพิน ประวัติบริสุทธิ์
ประเภทหนังสือ:ไอทีและอีคอมเมิร์ซ


ราคาปกติ 259.00 บาท

รายละเอียดสินค้า

ขนาด: 17*22 ซม.
จำนวนหน้า: 320  หน้า
พิมพ์ครั้งที่ 1 : มีนาคม 2556
ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 4 สี สลับ 2 สี
ระดับความยากง่าย: ผู้เริ่มต้นจนถึงระดับกลาง

หนังสือเล่มนี้จะนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับ HTML5, JavaScript และ CSS3 โดยจะแนะนำคุณสมบัติใหม่ของ HTML5 เช่น Canvas, Semantic Markup, Geolocation, Local Storage เป็นต้น โดยเริ่มอธิบายตั้งแต่ลักษณะเด่นของคุณสมบัติแต่ละประเภท รูปแบบการนำคุณสมบัติแต่ละประเภทไปใช้งาน รวมถึงตัวอย่างโค้ดโปรแกรมแบบง่ายๆไปจนถึงขั้นสูง นอกจากนี้ยังมีการปูพื้นฐานสำหรับผู้เริ่มต้นซึ่งอาจยังไม่เคยศึกษาภาษา HTML, JavaScript หรือ CSS ในเวอร์ชั่นเดิมมาก่อนด้วย

สารบัญ