คู่มือพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นด้วย ASP.NET Core MVC บน .NET5/.NET6

ผู้เขียน: ศุภชัย สมพานิช


ประเภทหนังสือ: 
 ไอทีและอีคอมเมิร์ซ

ปกติราคา  395 บาท

รายละเอียดสินค้า

ISBN: 978-616-204-805-0

ขนาด:  17*23 ซม.
จำนวนหน้า:  480 หน้า
ลักษณะพิเศษ: ขาวดำ
พิมพ์ครั้งที่ มี.ค. 65

เนื้อหาโดยย่อ

คู่มือพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นด้วย ASP.NET Core MVC บน .NET5/.NET6 เล่มนี้ นำเสนอเนื้อหาการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันบนแพลตฟอร์มของ .NET ศึกษาการพัฒนา Web Apps บนแพลตฟอร์ม .NET ด้วย ASP.NET Core MVC เนื้อหาครอบคลุมอัพเดตถึง .NET 5/.NET 6 สามารถใช้งานร่วมกับ Visual Studio 2019/2022 ทำงานร่วมกับระบบฐานข้อมูล SQL Server ด้วย EF Core พื้นฐานการพัฒนาแอพแบบคอนเทนเนอร์ด้วย Docker ร่วมกับ .NET อธิบายละเอียดแบบ Step By Step ตามขั้นตอนพร้อมตัวอย่างประกอบทุกหัวข้อ

สารบัญ

บทที่ 1 การพัฒนา Web Appsบน แพลตฟอร์มของ .NET
บทที่ 2 ทำความรู้จักกับ ASP.NET Core MVC ในขั้นต้น
บทที่ 3 คอนโทรลเลอร์ (Controller)
บทที่ 4 ข้อมูล (Model)และ ส่วนแสดงผล (View)
บทที่ 5 การสร้างหน้าจอแสดงผลทุกขนาดแบบ ResponsiveDesign ด้วย Bootstrap
บทที่ 6 พื้นฐานการตกแต่งส่วนแสดงผลด้วย CSS
บทที่ 7 พื้นฐานการใช้งานระบบฐานข้อมูล SQL Server
บทที่ 8 พื้นฐานการใช้งานฐานข้อมูล SQL Serverด้วย SSMS
บทที่ 9 การจัดการฐานข้อมูล SQL Server ด้วย Azure Data Studio (ADS)
บทที่ 10 การทำงานกับฐานข้อมูล SQL Server แบบ Database First ด้วย EF Core
บทที่ 11 พื้นฐานการใช้งาน EF Core
บทที่ 12 การเพิ่ม,แสดง,อัพเดต และลบข้อมูล (CRUD) ในฐานข้อมูล SQL Server
บทที่ 13 การปรับปรุงโปรเจ๊กต์ CRUD ด้วย Bootstrap
บทที่ 14 การปรับปรุงการเพิ่มและแก้ไขข้อมูล
บทที่ 15 การแสดงผลแบบแบ่งหน้าและค้นหาข้อมูล
บทที่ 16 การทำงานร่วมกับฐานข้อมูล SQL Server ด้วย EF Core แบบ Code First
บทที่ 17 การพัฒนา ASP.NET Core MVC ด้วยวิธีป้อนคำสั่ง Command Prompt
บทที่ 18 ASP.NET Core Angular
บทที่ 19 ASP.NET Core React
บทที่ 20 การพัฒนาแอพบน .NET Platform แบบคอนเทนเนอร์ด้วย Docker
บทที่ 21 การพัฒนา ASP.NET Core MVC ร่วมกับ Docker ในขั้นต้น
Workshop ToDo Lists

Author

  • นักเขียนอิสระ มีผลงานการเขียนหนังสือ Programming หลายสาขา เช่น .NET, .NET Core, iOS, Android, Angular, React, Vue, MEAN Stack, ไพธอน, Excel, Java, JavaScript ฯลฯ และเปิดสอนคอร์สออนไลน์ด้านการเขียนโปรแกรม