คู่มือเขียน iPhone Apps ฉบับ Workshop

ผู้เขียน : บัญญพนต์ พูลสวัสดิ์ และ ศรัญญา เกิดขาว
ประเภทหนังสือ: ไอทีและอีคอมเมิร์ซ

ราคา 189.00 บาท

 

รายละเอียดสินค้า

ขนาด: 17*22  ซม.
จำนวนหน้า: 184  หน้า
พิมพ์ครั้งที่ 1:  พฤษภาคม 2557
ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ ขาวดำ
ระดับความยากง่าย: ผู้เริ่มต้นจนถึงระดับสูง

เนื้อหาย่อ

เรียนรู้สร้างแอพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน iOS สำหรับ XCode 5 และ 5.1 บนแพลตฟอร์ม iOS 7.1 อธิบายตั้งแต่การสร้าง UI พื้นฐาน คำสั่งเบื้องต้นที่ทุกแอพพลิเคชั่นต้องมี พร้อม Workshop ง่ายๆ สำหรับการปรับแต่งแอพพลิเคชันให้สวยงามและใช้งานได้จริง ไปจนถึงวิธีการนำแอพลิเคชันขึ้นสู่ Apple App Store เพื่อทำเงิน เน้นการอธิบายแบบง่ายๆ Step-by-Step เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นไปจนถึงมืออาชีพ

สารบัญ

บทที่ 1 แอพพลิเคชันแรกของคุณ Hello World!
บทที่ 2 การใช้งาน Object ของ UIAlertView
บทที่ 3 การใช้งาน Object ของ UITextField
บทที่ 4 การเรียกกราฟิกรูปภาพอย่างง่ายด้วย UIImageView
บทที่ 5 แอพพลิเคชันถ่ายภาพและจัดเก็บภาพถ่าย
บทที่ 6 การเรียกใช้งาน UITableView
บทที่ 7 การตกแต่ง UITableView กับการวาง Navigation Controller
บทที่ 8 UITableView ส่งข้อมูลระหว่างหน้าด้วย Segue
บทที่ 9 การใช้งาน Tab Bar หรือ Navigation Tab Bar Control
บทที่ 10 การใช้งาน Master-Detail ในการสร้างแอพพลิเคชัน
บทที่ 11 การแสดงข้อมูลจาก Text File บน UITextView
บทที่ 12 การแสดงผลข้อมูลผ่าน UIWebView
บทที่ 13 การติดตั้งฐานข้อมูล SQLite
บทที่ 14 การจัดการกับฐานข้อมูล SQLite
บทที่ 15 การใช้งาน SQLite ร่วมกับ UITableView
บทที่ 16 พัฒนาแอพพลิเคชันร่วมกับ Web Service
บทที่ 17 การใช้ UITableView ทำงานร่วมกับ Web Service
บทที่ 18 วิธีการใช้งาน Location จากแอพพลิเคชัน iPhone
บทที่ 19 การเรียกใช้งานMapKit API ของ iOS
บทที่ 20 เขียนแอพพลิเคชันให้ส่ง Mail และ SMS
บทที่ 21 เชื่อมต่อ Social Network :Twitter และ Facebook
ภาคผนวก ก การนำแอพพลิเคชันขึ้นไปบน App Store ผ่าน Xcode 5