Cartoon Character Design ออกแบบการ์ตูนอย่างมีสไตล์

ผู้เขียน : ปุณยวีร์ รุจิปูริตานันท์
ประเภทหนังสือ: ไอทีและอีคอมเมิร์ซ

ราคา 199.00 บาท

รายละเอียดสินค้า

ขนาด: 16.51*19.05 ซม.
จำนวนหน้า: 240 หน้า
พิมพ์ครั้งที่ 1 : สิงหาคม 2555
ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 4 สี แถมซีดี 1 แผ่น
ระดับความยากง่าย: ผู้เริ่มต้นจนถึงระดับกลาง

หนังสือเล่มนี้ได้อธิบายตั้งแต่ขั้นตอนการวาดและออกแบบการ์ตูนทีละขั้นตอน เริ่มตั้งแต่สัดส่วนจนถึงรายละเอียดในแต่ละส่วนของตัวการ์ตูน ที่มีรูปทรงที่แตกต่างหลากหลายรวมถึงเทคนิคต่างๆเพื่อให้ผู้ศึกษาเห็นการวาดภาพตั้งแต่เริ่มจนเสร็จสมบูรณ์โดยใช้เทคนิคให้เข้าใจง่าย  สามารถใช้โปรแกรมดูวิธีทำและสร้างสรรค์ผลงานตามได้จริง

สารบัญ