พัฒนา Web Apps ด้วย React Bootstrap + Redux

ผู้เขียน:   ศุภชัย สมพานิช

ประเภทหนังสือ:  ไอทีและอีคอมเมิร์ซ


ปกติราคา 349  บาท

รายละเอียดสินค้า

ISBN: 978-616-204-764-0

ขนาด:  17*23 ซม.
จำนวนหน้า:  368  หน้า
ลักษณะพิเศษ:  พิมพ์  ขาวดำ
พิมพ์ครั้งที่ 1 ก.พ. 63

เนื้อหาโดยย่อ

หนังสือเล่มนี้ นำเสนอการพัฒนา Web Apps ด้วย React ในขั้นต้นถือ
เป็น JavaScript Library อีกตัวหนึ่งที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก
หน้าที่ของ React ก็คือ สร้างส่วนแสดงผลถือเป็นงานด้าน Front End
หรืองานฝั่งหน้าบ้าน เป็นสกิลที่นักพัฒนาในยุคปัจจุบัน ต้องมีติดตัวเอาไว้
นอกจากนี้ยังแนะนำการใช้งาน Bootstrap และ Redux
รวมถึง React Native สำหรับพัฒนา Moblie Apps ด้วย

สารบัญ

บทที่ 01 ทำความรู้จักกับ React
บทที่ 02 พื้นฐานการสร้างส่วนแสดงผลด้วย React
บทที่ 03 การตกแต่งส่วนแสดงผลในคอมโพเนนท์ด้วย CSS
บทที่ 04 การสร้างส่วนแสดงผลสำหรับหน้าจอทุกขนาด
(Responsive) ด้วย Bootstrap
บทที่ 05 ทำงานกับข้อมูล (State)ในฟังก์ชันคอมโพเนนท์
(Functional Component) ด้วย React Hooks
บทที่ 06 พื้นฐานการใช้งานคลาสคอมโพเนนท์ (Class Component)
บทที่ 07 ทำความรู้จักกับระบบเส้นทาง (Route)
บทที่ 08 Web Template Studio (WebTS)
บทที่ 09 การใช้งาน React ร่วมกับ ASP.NET Core Web API
บทที่ 10 การสร้างแบบฟอร์ม (Form)
บทที่ 11 การติดต่อสื่อสารผ่านโปรโตรคอล HTTP
บทที่ 12 ทำงานกับสถานะข้อมูลกลาง (Global State)ด้วย Redux
บทที่ 13 ทำงานกับสถานะข้อมูลกลาง (Global State)
ด้วย Context API ของ React Hooks
บทที่ 14 พื้นฐานการใช้งานระบบฐานข้อมูล SQL Server
บทที่ 15 การจัดการข้อมูล CRUD ด้วย React ร่วมกับ
ASP.NET Core Web API
บทที่ 16 แนะนำการพัฒนา Android / iOS Apps ด้วย React Native