สร้าง Responsive Learning ด้วย Adobe Captivate 8

ผู้เขียน : กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย
ประเภทหนังสือ: ไอทีและอีคอมเมิร์ซ

ราคาปกติ 299.00 บาท

รายละเอียดสินค้า

ขนาด: 17*22  ซม.
จำนวนหน้า: 360  หน้า
พิมพ์ครั้งที่ 1: กรกฎาคม 2558
ลักษณะพิเศษ: 2 สี
ระดับความยากง่าย: ผู้สนใจทั่วไป

เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ได้อธิบายการใช้งาน Adobe Captivate 8 ไว้อย่างละเอียด ลําดับเนื้อหาเป็นขั้นตอน ผู้อ่านสามารถศึกษาเรียนรู้ได้จากระดับเริ่มต้นไปยังระดับสูง เหมาะสําหรับนักเรียน นักศึกษา ครู-อาจารย์ นักพัฒนาสื่อ และผู้สนใจทั่วไป ผู้เขียนหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะสามารถจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างสื่อการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

บทที่ 01 รู้จักกับ Adobe Captivate
บทที่ 02 แนะนำการสร้างโปรเจ็ครูปแบบต่าง ๆ
บทที่ 03 จัดการสไลด์
บทที่ 04  เพิ่มวัตถุลงในชิ้นงาน
บทที่ 05 จัดการวัตถุในสไลด์
บทที่ 06 บันทึกเสียงและแทรกลงในสไลด์
บทที่ 07 ตัวแปรและแอคชั่น
บทที่ 08 สร้างแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ (Quiz)
บทที่ 09 สร้างโปรเจ็คให้รองรับกับอุปกรณ์ต่าง ๆ
บทที่ 10 ปรับแต่งคุณสมบัติโปรเจ็ค
บทที่ 11 เผยแพร่ชึ้นงาน (Publish)
บทที่ 12 ตัวอย่างชิ้นงาน (Workshop)
บทที่ 13  ภาคผนวก