คู่มือ Access 2010 ฉบับสมบูรณ์

ผู้เขียน : นันทนี แขวงโสภา
ประเภทหนังสือ: ไอทีและอีคอมเมิร์ซ

ราคา 279.00 บาท

รายละเอียดสินค้า
ขนาด: 17*22 ซม.
จำนวนหน้า: 576 หน้า
พิมพ์ครั้งที่1:  สิงหาคม 2554
ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 4สี แถมซีดี 1 แผ่น
ระดับความยากง่าย: ผู้เริ่มต้นจนถึงระดับกลาง

หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้รู้จักและเข้าใจกับโปรแกรม Microsoft Access 2010 มากขึ้น ด้วยการนำเสนอเนื้อหาความรู้เบื้องต้นเรื่องฐานข้อมูล การเริ่มต้นการใช้งาน การปรับแต่งคำสั่งการใช้งานต่างๆบนโปรแกม หลักการสร้าง Table อย่างมีประสิทธิภาพ การทำงานร่วมกับฟิลด์ พร้อมทั้งเรียนรู้รูปแบบการทำงาน ฟังก์ชั่น คุณสมบัติต่างๆ และเครื่องมือการใช้งานอีกมากมายในโปรแกรม Microsoft Access 2010

สารบัญ