Advanced Excel ฉบับเขียนโปรแกรมด้วย Macro และ VBA

ผู้เขียน : ดุสิต กอปรรักชาติ
ประเภทหนังสือ: ไอทีและอีคอมเมิร์ซ

ราคา 199.00 บาท

รายละเอียดสินค้า

ขนาด: 16.51*19.05  ซม.
จำนวนหน้า: 540 หน้า
พิมพ์ครั้งที่1: มีนาคม 2555
ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 4 สี ตลอดทั้งเล่ม
ระดับความยากง่าย: ผู้เริ่มต้นจนถึงระดับกลาง

หนังสือ คู่มือ VBA Excel เล่มนี้ได้อธิบายพื้นฐานการสร้าง Macro และวิธีการเขียนโปรแกรม VBA ตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงขั้นตอนการสร้างระบบงานอัตโนมัติใน Excel โดยที่ผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องเคยเขียนโปรแกรมมาก่อนเลยก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นการคำนวณโดยใช้ฟังก์ชั่น การสรุปผลและวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างและแบบฝึกหัดพร้อมโค้ด VBA ที่เริ่มจากง่ายไปจนถึงตัวอย่างการใช้งานจริง ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้งาน Excel ทั่วไปสามารถสร้างโค้ด VBA ในการพัฒนาระบบงานใน Excel เพื่อลดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคุณด้วยโปรแกรม Excel ได้ดียิ่งขึ้น

 

สารบัญ