สร้างสื่อการสอนมัลติมีเดียด้วย Adobe Captivate 6

ผู้เขียน : กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย
ประเภทหนังสือ: ไอทีและอีคอมเมิร์ซ

ราคา 259.00 บาท

รายละเอียดสินค้า

ขนาด: 17*22 ซม.
จำนวนหน้า: 312  หน้า
พิมพ์ครั้งที่ 1: มีนาคม 2556
ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 4 สี สลับ 2 สี
ระดับความยากง่าย: ผู้เริ่มต้นจนถึงระดับกลาง

เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมวิธีการใช้งานโปรแกรม Adobe Captivate 6 ไว้อย่างครบครัน เรียนรู้ได้ง่าย ทําให้ผู้อ่านสามารถสร้างสรรค์ชิ้นงานออกมาได่อย่างหลากลายและมีประสิทธิภาพ ด้วยเนื้อหาที่กระชับ สามารถอ่านและทําตามได้ง่ายแบบเป็นขั้นตอน เหมาะสําหรับนักเรียน นักศึกษา ครู-อาจารย์ และผู้สนใจทั่วไป

สารบัญ