คู่มือ Windows Server 2008 R2 ฉบับใช้งานจริง Step By Step ปี 2012-2013

ผู้เขียน : ธัญพล ษณะนาคินทร์
ประเภทหนังสือ: ไอทีและอีคอมเมิร์ซ

ราคา 225.00 บาท

รายละเอียดสินค้า

ขนาด: 17*22 ซม.
จำนวนหน้า: 232 หน้า
พิมพ์ครั้งที่ 1: ตุลาคม 2555
ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 2 สี
ระดับความยากง่าย: ผู้เริ่มต้นจนถึงระดับกลาง

หนังสือ คู่มือ Winsows Server 2008 R2 นำเสนอเนื้อหาเจาะลึกคุณสมบัติใหม่ของ Windows Server 2008 R2 เหมาะสำหรับผู้สนใจทั่วไปและผู้มีประสบการณ์ทางด้านคอมพวิเตอร์ เพื่อนำไปใช้เป็นคู่มือในการดูและระบบเครือข่าย โดยนำเสนอตั้งแต่ขั้นตอนการติดตั้งระบบปฏิบัติการ การคอนฟิกค่าการทำงานของเครือข่าย และการใช้ทรัพยากรเครือข่ายร่วมกัน นอกจากนี้ยังรวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการด้านต่างๆ ผ่านคุณสมบัติใหม่ๆ ของ Windows Server 2008 R2 ด้วย

สารบัญ 

สารบัญ