พัฒนา Web Apps ด้วย Bootstrap +HTML 5

ผู้เขียน: ศุภชัย สมพานิช

ประเภทหนังสือ:  ไอทีและอีคอมเมิร์ซ


ปกติราคา  279  บาท

รายละเอียดสินค้า

ISBN: 978-616-204-773-2

ขนาด:  17*23 ซม.
จำนวนหน้า:  272 หน้า
ลักษณะพิเศษ:  พิมพ์ขาวดำ
พิมพ์ครั้งที่ 1  ส.ค. 63

เนื้อหาโดยย่อ

หนังสือเล่มนี้ นำเสนอการใช้งาน Bootstrap ถือเป็น Framework ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เข้ามาทำหน้าที่ช่วยให้การออกแบบส่วนแสดงผลใน Web Apps เป็นอย่างมาก ศึกษาพื้นฐานการออกแบบหน้าเว็บเพจแสดงผลในหน้าจอทุกขนาด (Responsive Design) อธิบายเนื้อหาเป็นขั้นตอน Step By Step มีตัวอย่างประกอบแสดงให้เห็นผลการทำงานชัดเจนมี Workshop สำหรับหน้าเว็บเพจหลายประเภท

สารบัญ

บทที่ 1 เตรียมความพร้อมก่อนใช้งาน Bootstrap
บทที่ 2 พื้นฐานการใช้งาน Bootstrap
บทที่ 3 การสร้างส่วนแสดงผลแบบตาราง (Table)
บทที่ 4 การแสดงผลแบบการ์ด (Card)
บทที่ 5 ทำงานกับแบบฟอร์ม
บทที่ 6 ทำงานกับข้อความ,รูปภาพ และคลิปวิดีโอ
บทที่ 7 ส่วนแสดงผลแบบรายการ list & collapse
บทที่ 8 ระบบเมนู
บทที่ 9 การสร้างป้ายข้อมูลแบบ Jumbotron & Carousel
และการแบ่งข้อมูลเป็นหน้า (Paging Control)
บทที่ 10 การแจ้งสถานะและแจ้งเตือน
บทที่ 11 การสร้าง Layout แบบ Flex
บทที่ 12 การสร้าง Layout แบบมืออาชีพด้วยคลาส media
Workshop

Author

  • นักเขียนอิสระ มีผลงานการเขียนหนังสือ Programming หลายสาขา เช่น .NET, .NET Core, iOS, Android, Angular, React, Vue, MEAN Stack, ไพธอน, Excel, Java, JavaScript ฯลฯ และเปิดสอนคอร์สออนไลน์ด้านการเขียนโปรแกรม