สมาร์ทโฟน/แท็บเล็ต

iPhone7 + 7Plus ฉบับสมบูรณ์

ผู้เขียน : กองบรรณาธิการโปรวิชั่น ประเภทหนังสือ: สมาร์ทโฟน / แท็บเล็ต รายละเอียดสินค้า ขนาด: 16.51*19.0 ซม. จำนวนหน้า: 440  หน้า พิมพ์ครั้งที่ 1: มกราคม 2560 ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 4 สี ระดับความยากง่าย: ผู้สนใจทั่วไป ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) สารบัญ บทที่ 01 รู้จัก iPhone และ ios 10 บทที่ 02 พื้นฐานการใช้ iPhone และ ios 10 บทที่ 03 โทรศัพท์และสมุดรายชื่อ บทที่ 04 กล้องและการจัดการภาพถ่าย บทที่ 05 Social Network เล่นเฟส แชทไลน์ บทที่ 06 […]

กองบรรณาธิการ

07/03/2018

iPhone 6S Level Up!

ผู้เขียน : ทีมงาน Oops!mobile ประเภทหนังสือ: สมาร์ทโฟน / แท็บเล็ต รายละเอียดสินค้า ขนาด: 16.51*19.0 ซม. จำนวนหน้า: 320  หน้า พิมพ์ครั้งที่ 1: มกราคม 2559 ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 4 สี ระดับความยากง่าย: ผู้สนใจทั่วไป ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) สารบัญ บทที่ 01 รู้จัก iPhone 6S บทที่ 02 พื้นฐานการใช้ iPhone บทที่ 03 ใช้งานโทรศัพท์และสมุดรายชื่อ บทที่ 04 ถ่ายภาพและวิดีโอ บทที่ 05 ดูแลจัดการภาพ,วีดีโอ บทที่ 06 รวมแอพโซเชียลสุดฮิต บทที่ 07 ท่องเว็บดูคลิป YouTube  ด้วย Safari […]

กองบรรณาธิการ

07/03/2018

Samsung Galaxy note4 ฉบับสมบูรณ์

ผู้เขียน : ทีมงาน Oops!mobile ประเภทหนังสือ: สมาร์ทโฟน / แท็บเล็ต รายละเอียดสินค้า ขนาด: 16.51*19.0 ซม. จำนวนหน้า: 500  หน้า พิมพ์ครั้งที่ 1: พฤศจิกายน 2557 ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 4 สี ระดับความยากง่าย: ผู้สนใจทั่วไป ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) สารบัญ บทที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของ Galaxy Note 4 บทที่ 2 เริ่มต้นใช้งาน Galaxy Note 4 บทที่ 3 การใช้งานปากกา S Pen บทที่ 4 S Note จดบันทึกขีดเขียนด้วยปากกา บทที่ 5 ใช้งานโทรศัพท์ โทรออก […]

กองบรรณาธิการ

07/03/2018

iPhone 6 & 6 Plus ฉบับสมบูรณ์

ผู้เขียน : ทีมงาน Oops!mobile ประเภทหนังสือ: สมาร์ทโฟน / แท็บเล็ต รายละเอียดสินค้า ขนาด: 16.51*19.0 ซม. จำนวนหน้า: 530 หน้า พิมพ์ครั้งที่ 1: ตุลาคม  2557 ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 4 สี ระดับความยากง่าย: ผู้สนใจทั่วไป ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) สารบัญ บทที่ 01 รู้จัก iPhone 6, 6Plus และ iOS 8 บทที่ 02 พื้นฐานการใช้ iPhone และ iOS 8 บทที่ 03 ใช้งานโทรศัพท์และสมุดรายชื่อ บทที่ 04 รับส่ง SMS/MMS  และ iMessage บทที่ 05 […]

กองบรรณาธิการ

07/03/2018

คู่มือ Samsung Galaxy S5 ฉบับสมบูรณ์

ผู้เขียน : กองบรรณาธิการโปรวิชั่น ประเภทหนังสือ: สมาร์ทโฟน / แท็บเล็ต รายละเอียดสินค้า ขนาด: 16.51*19.0 ซม. จำนวนหน้า: 480  หน้า พิมพ์ครั้งที่ 1: พฤษภาคม  2557 ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 4 สี ระดับความยากง่าย: ผู้สนใจทั่วไป ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) สารบัญ บทที่ 01 รู้จักกับ Samsung Galaxy S5 บทที่ 02 เริ่มต้นใช้งาน Samsung Galaxy S5 บทที่ 03 ใช้งานโทรศัพท์และ SMS/MMS บทที่ 04 จัดเก็บรายชื่อด้วย Contacts บทที่ 05 ถ่ายภาพ วีดีโอและเปิดดูภาพ บทที่ 06 ฟังเพลง ดูวีดีโอและ […]

กองบรรณาธิการ

07/03/2018

iPadAir & mini with retina display

ผู้เขียน : ทีมงาน Oops!mobile ประเภทหนังสือ: สมาร์ทโฟน / แท็บเล็ต รายละเอียดสินค้า ขนาด: 16.51*19.05 ซม. จำนวนหน้า: 530 หน้า พิมพ์ครั้งที่ 1: กุมภาพันธ์ 2557 ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 4 สี ระดับความยากง่าย: ผู้สนใจทั่วไป ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) สารบัญ บทที่  01 เริ่มต้นกับ iPad บทที่  02 พื้นฐานการใช้งาน iPad บทที่  03 ท่องเว็บด้วย Safari บทที่  04 รับส่งอีเมล์ บทที่  05 สมุดรายชื่อ Contacts บทที่  06 ถ่ายภาพ, FaceTime และ Photo Booth บทที่  […]

กองบรรณาธิการ

07/03/2018

คู่มือ Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Edition +Gear ฉบับสมบูรณ์

ผู้เขียน : กองบรรณาธิการโปรวิชั่น ประเภทหนังสือ: สมาร์ทโฟน / แท็บเล็ต รายละเอียดสินค้า ขนาด: 16.51*19.05 ซม. จำนวนหน้า: 530 หน้า พิมพ์ครั้งที่ 1: พฤศจิกายน 2556 ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 4 สี ระดับความยากง่าย: ผู้สนใจทั่วไป ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) สารบัญ บทที่ 01 แนะนำ Galaxy Note 10.1 และ Galaxy Gear บทที่ 02 เริ่มใช้งานพื้นฐาน บทที่ 03 การใช้งาน S Pen บทที่ 04 วาดภาพ ขีดเขียน จดบันทึกด้วย S Note บทที่ 05 ท่องเว็บด้วยอินเตอร์เน็ตและ Chrome […]

กองบรรณาธิการ

07/03/2018

คู่มือ Samsung Galaxy note 3+Gear ฉบับสมบูรณ์

ผู้เขียน : กองบรรณาธิการโปรวิชั่น ประเภทหนังสือ: สมาร์ทโฟน / แท็บเล็ต รายละเอียดสินค้า ขนาด: 16.51*19.05  ซม. จำนวนหน้า: 550 หน้า พิมพ์ครั้งที่ 1: ตุลาคม 2556 ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 4 สี ระดับความยากง่าย: ผู้เริ่มต้นถึงระดับกลาง ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) สารบัญ บทที่ 01 แนะนำ Galaxy Note 3 และ Galaxy Gear บทที่ 02 เริ่มใช้งานพื้นฐาน บทที่ 03 การใช้งาน S Pen บทที่ 04 คุยโทรศัพท์ บทที่ 05 จัดการรายชื่อผู้ติดต่อ (Contacts) บทที่ 06 ส่ง SMS/MMS […]

กองบรรณาธิการ

07/03/2018

คู่มือ iPhone 5S ios 7 ฉบับสมบูรณ์

ผู้เขียน : กองบรรณาธิการโปรวิชั่น ประเภทหนังสือ: สมาร์ทโฟน / แท็บเล็ต รายละเอียดสินค้า ขนาด: 16.51*19.05  ซม. จำนวนหน้า: 580 หน้า พิมพ์ครั้งที่ 1: ตุลาคม 2556 ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 4 สี ระดับความยากง่าย: ผู้เริ่มต้นถึงระดับกลาง ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) สารบัญ บทที่ 01 รู้จักกับ iPhone 5s, 5cและ iOS 7 บทที่ 02 พื้นฐานการใช้ iPhone และ iOS 7 บทที่ 03 สั่งงานด้วยเสียงกับ Siri บทที่ 04 ใช้งานโทรศัพท์และสมุดรายชื่อ บทที่ 05 รับ-ส่ง SMS/MMS และ iMessage […]

กองบรรณาธิการ

07/03/2018

คู่มือเขียนแอพ Android ฉบับรวมโค้ด

ผู้เขียน : พร้อมเลิศ หล่อวิจิตร ประเภทหนังสือ: สมาร์ทโฟน / แท็บเล็ต|ไอทีและอีคอมเมิร์ซ รายละเอียดสินค้า ขนาด: 17*22  ซม. จำนวนหน้า: 432 หน้า พิมพ์ครั้งที่ 1: กรกฎาคม 2556 ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ขาวดำ ระดับความยากง่าย: ผู้เริ่มต้นจนถึงระดับสูง ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) สารบัญ บทที่ 01  Toast และ Activity บทที่ 02 Dialog และ Notification บทที่ 03  Menu และ Action Bar บทที่ 04 ListView, ListActivity  และ Spinner บทที่ 05 การทำงานกับรูปภาพ บทที่ 06 โทรศัพท์ […]

พร้อมเลิศ หล่อวิจิตร

07/03/2018

คู่มือ Samsung Galaxy S4 ฉบับสมบูรณ์

ผู้เขียน : ธันว์ บัวเนียม และ ธนากร บุญณรงค์ ประเภทหนังสือ: สมาร์ทโฟน / แท็บเล็ต รายละเอียดสินค้า ขนาด: 16.51*19.05  ซม. จำนวนหน้า: 520 หน้า พิมพ์ครั้งที่ 1: พฤษภาคม 2556 ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 4 สี ระดับความยากง่าย: ผู้เริ่มต้นถึงระดับกลาง ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) สารบัญ บทที่ 01 รู้จักกับ Samsung Galaxy S4 บทที่ 02 เริ่มต้นใช้งาน Galaxy S4 บทที่ 03 ใช้งานโทรศัพท์ และ SMS/MMS บทที่ 04 จัดเก็บรายชื่อด้วย Contacts บทที่ 05  ถ่ายภาพและวิดีโอด้วย Camera […]

Admin

07/03/2018

คู่มือ Samsung Galaxy Note 8.0

ผู้เขียน : กองบรรณาธิการโปรวิชั่น ประเภทหนังสือ: สมาร์ทโฟน / แท็บเล็ต รายละเอียดสินค้า ขนาด: 16.51*19.05  ซม. จำนวนหน้า: 430 หน้า พิมพ์ครั้งที่ 1: พฤษภาคม 2556 ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 4 สี ระดับความยากง่าย: ผู้เริ่มต้นถึงระดับกลาง ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) สารบัญ บทที่ 01 รู้จักกับ Galaxy Note 8.0 บทที่ 02 เริ่มต้นใช้งาน Galaxy Note 8.0 บทที่ 03 แนะนำการใช้ S Pen บทที่ 04 S Note จดบันทึก ขีดเขียน ได้อย่างอัจฉริยะ บทที่ 05  เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต และ […]

Admin

07/03/2018

คู่มือ Samsung Galaxy Grand S3 mini

ผู้เขียน : ธันว์ บัวเนียม และ ธนากร บุญณรงค์ ประเภทหนังสือ: สมาร์ทโฟน / แท็บเล็ต รายละเอียดสินค้า ขนาด: 16.51*19.05  ซม. จำนวนหน้า: 320 หน้า พิมพ์ครั้งที่ 1: พฤษภาคม 2556 ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 4 สี ระดับความยากง่าย: ผู้เริ่มต้นถึงระดับกลาง ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) สารบัญ บทที่ 01 รู้จักกับ Samsung Galaxy Smartphone บทที่ 02 เริ่มต้นใช้งาน Samsung Galaxy Smartphone บทที่ 03 ใช้งานโทรศัพท์ และ SMS/MMS บทที่ 04 จัดเก็บรายชื่อด้วย Contacts บทที่ 05 ถ่ายภาพและวิดีโอด้วย […]

Admin

07/03/2018

คู่มือ Tablet ราคาประหยัด

ผู้เขียน : ภาสกร พาเจริญ,อิสริยา ตัณฑะพานิชกุล ประเภทหนังสือ: สมาร์ทโฟน / แท็บเล็ต รายละเอียดสินค้า ขนาด: 16.51*19.05  ซม. จำนวนหน้า: 200 หน้า ครั้งที่พิมพ์: ครั้งที่ 1 ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 4 สี ระดับความยากง่าย: ผู้เริ่มต้นถึงระดับกลาง ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) สารบัญ บทที่ 01 แท็บเล็ตราคาประหยัด  (แท็บเล็ตจีน) บทที่ 02 เลือกซื้อแท็บเล็ตราคาประหยัดอย่างไรให้คุ้มค่า บทที่ 03 เริ่มต้นใช้งานแท็บเล็ต บทที่ 04 เชื่อมต่อและเข้าใช้อินเทอร์เน็ต บทที่ 05 ดาวน์โหลดแอพ จาก Play Store บทที่ 06 ถ่ายภาพ, วิดีโอ และชม Gallery บทที่ 07 […]

Admin

07/03/2018

คู่มือเขียนแอพ Android ฉบับสมบูรณ์

ผู้เขียน : พร้อมเลิศ หล่อวิจิตร ประเภทหนังสือ: สมาร์ทโฟน / แท็บเล็ต|ไอทีและอีคอมเมิร์ซ รายละเอียดสินค้า ขนาด:  17*22  ซม. จำนวนหน้า: 424 หน้า พิมพ์ครั้งที่ 1: เมษายน 2556 ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ขาวดำ  พร้อม DVD 1 แผ่น ระดับความยากง่าย: ผู้เริ่มต้นจนถึงระดับกลาง ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) สารบัญ บทที่ 01 รู้จักกับแอนดรอยด์ บทที่ 02 การติดตั้ง เครื่องมือพัฒนา บทที่ 03 สร้างแอพแรกของคุณ บทที่ 04 พื้นฐานการพัฒนา Android Application บทที่ 05 การออกแบบ UI  และจัดการกับอีเวนต์ บทที่ 06 เริ่มต้นสร้างเกมซูโดกุ บทที่ […]

พร้อมเลิศ หล่อวิจิตร

07/03/2018

คู่มือ Samsung Galaxy Note 10.1

ผู้เขียน : ธันว์ บัวเนียม และ ธนากร บุญณรงค์ ประเภทหนังสือ: สมาร์ทโฟน / แท็บเล็ต รายละเอียดสินค้า ขนาด: 16.51*19.05  ซม. จำนวนหน้า: 380 หน้า พิมพ์ครั้งที่ 1: มีนาคม 2556 ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 4 สี ระดับความยากง่าย: ผู้เริ่มต้นถึงระดับกลาง ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) สารบัญ บทที่ 01 รู้จักกับ Galaxy Note 10.1 บทที่ 02 เริ่มต้นใช้งาน Galaxy Note บทที่ 03 S Note จดบันทึก ขีดเขียน ได้อย่างอัจฉริยะ บทที่ 04 เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และ Wi-Fi บทที่ […]

Admin

07/03/2018

คู่มือ Windows Phone 8

ผู้เขียน : ศรีนลิน พิมพ์ประเสริฐ ประเภทหนังสือ: สมาร์ทโฟน / แท็บเล็ต รายละเอียดสินค้า ขนาด: 16.51*19.05  ซม. จำนวนหน้า: 260 หน้า พิมพ์ครั้งที่ 1: มีนาคม 2556 ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 4 สี ระดับความยากง่าย: ผู้เริ่มต้นถึงระดับกลาง ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) สารบัญ บทที่ 01 แนะนำ Windows Phone บทที่ 02 รู้จัก Windows Phone บทที่ 03 เชื่อมต่อเครือข่ายต่างๆ (Connectivity) บทที่ 04  อีเมล์ไมโครซอฟท์และอีเมล์อื่นๆ บทที่ 05 สมุดรายชื่อ (People) บทที่ 06 ใช้งานโทรศัพท์ (Phone) บทที่ 07 […]

Admin

07/03/2018

สร้างเว็บ Mobile Application ด้วย Dreamweaver CS6

ผู้เขียน : จีระสิทธิ์ อึ้งรัตนวงศ์ ประเภทหนังสือ: สมาร์ทโฟน / แท็บเล็ต|ไอทีและอีคอมเมิร์ซ รายละเอียดสินค้า ขนาด: 17*22 ซม. จำนวนหน้า: 304  หน้า พิมพ์ครั้งที่ 1: มีนาคม 2556 ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 2 สี ระดับความยากง่าย: ผู้เริ่มต้นจนถึงระดับกลาง ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) สารบัญ บทที่ 01 พื้นฐานการใช้งาน Dreamweaver CS6 บทที่ 02 เริ่มต้นสร้างไฟล์ jQuery Mobile และหน้า Page บทที่ 03 จัดการกับ Header, Footer และ Content บทที่ 04  สร้างปุ่ม (Button), ลิงค์เชื่อมโยง และใส่เอฟเฟ็คต์เปลี่ยนหน้า Page บทที่ […]

Admin

07/03/2018

คู่มือ iPhone 5 ฉบับสมบูรณ์

ผู้เขียน : กองบรรณาธิการโปรวิชั่น ประเภทหนังสือ: สมาร์ทโฟน / แท็บเล็ต รายละเอียดสินค้า ขนาด: 16.51*19.05  ซม. จำนวนหน้า: 580 หน้า พิมพ์ครั้งที่ 1: กุมภาพันธ์ 2556 ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 4 สี ระดับความยากง่าย: ผู้เริ่มต้นถึงระดับกลาง ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) สารบัญ บทที่ 1 พื้นฐานการใช้ iPhone 5 และ iOS 6 บทที่ 2 พื้นฐานการใช้ iPhone 5 และ iOS 6 บทที่ 3 สั่งงานด้วยเสียงกับ Siri บทที่ 4 ใช้งานโทรศัพท์ (Phone) บทที่ 5 รับ-ส่ง SMS/MMS […]

Admin

07/03/2018

คู่มือ iPad mini ฉบับสมบูรณ์

ผู้เขียน : กองบรรณาธิการโปรวิชั่น ประเภทหนังสือ: สมาร์ทโฟน / แท็บเล็ต รายละเอียดสินค้า ขนาด: 16.51*19.05  ซม. จำนวนหน้า: 460 หน้า พิมพ์ครั้งที่ 1: กุมภาพันธ์ 2556 ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 4 สี ระดับความยากง่าย: ผู้เริ่มต้นถึงระดับกลาง ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) สารบัญ บทที่ 01 เริ่มต้นกับ iPad 4 และ iPad mini บทที่ 02 พื้นฐานการใช้งาน iPad บทที่ 03 ท่องเว็บด้วย Safari บทที่ 04 รับส่งอีเมล์ บทที่ 05 สมุดรายชื่อContacts บทที่ 06 ถ่ายภาพ, FaceTime และ Photo […]

Admin

07/03/2018

คู่มือ Samsung Galaxy S III ฉบับสมบูรณ์

ผู้เขียน : ธันว์ บัวเนียม และคณะ ประเภทหนังสือ: สมาร์ทโฟน / แท็บเล็ต รายละเอียดสินค้า ขนาด: 16.51*19.05  ซม. จำนวนหน้า: 510 หน้า พิมพ์ครั้งที่ 1: ธันวาคม 2555 ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 4 สี ระดับความยากง่าย: ผู้เริ่มต้นถึงระดับกลาง ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) สารบัญ บทที่ 01 รู้จักกับ  Samsung Galaxy S III บทที่ 02 เริ่มต้นใช้งาน  Samsung Galaxy S3 บทที่ 03 ใช้งานโทรศัพท์และ SMS/MMS บทที่ 04 จัดเก็บรายชื่อด้วย Contacts บทที่ 05 ถ่ายภาพและวิดีโอด้วย Camera บทที่ […]

Admin

07/03/2018

คู่มือ iPad mini & iPad 4 ฉบับสมบูรณ์

ผู้เขียน : กองบรรณาธิการโปรวิชั่น ประเภทหนังสือ: สมาร์ทโฟน / แท็บเล็ต รายละเอียดสินค้า ขนาด: 16.51*19.05  ซม. จำนวนหน้า: 620 หน้า พิมพ์ครั้งที่ 1: พฤศจิกายน 2555 ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 4 สี ระดับความยากง่าย: ผู้เริ่มต้นถึงระดับกลาง ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) สารบัญ บทที่ 1 เริ่มต้นกับ iPad 4 และ iPad mini บทที่ 2 พื้นฐานการใช้งาน iPad บทที่ 3 ท่องเว็บด้วย Safari บทที่ 4   รับส่งอีเมล์ บทที่ 5 สมุดรายชื่อContacts บทที่ 6  ถ่ายภาพ, FaceTime และ Photo […]

Admin

07/03/2018

คู่มือ iPhone 5 ฉบับสมบูรณ์

ผู้เขียน : กองบรรณาธิการโปรวิชั่น ประเภทหนังสือ: สมาร์ทโฟน / แท็บเล็ต รายละเอียดสินค้า ขนาด: 16.51*19.05  ซม. จำนวนหน้า: 560 หน้า พิมพ์ครั้งที่ 1:  พฤศจิกายน 2555 ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 4 สี ระดับความยากง่าย: ผู้เริ่มต้นถึงระดับกลาง ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) สารบัญ บทที่ 1 พื้นฐานการใช้ iPhone 5 และ iOS 6 บทที่ 2 พื้นฐานการใช้ iPhone 5 และ iOS 6 บทที่ 3 สั่งงานด้วยเสียงกับ Siri บทที่ 4   ใช้งานโทรศัพท์ (Phone) บทที่ 5 รับ-ส่ง SMS/MMS […]

Admin

07/03/2018

คู่มือ Samsung Galaxy Note 2

ผู้เขียน : ศรีนลิน พิมพ์ประเสริฐ ,ธันว์ บัวเนียม ประเภทหนังสือ: สมาร์ทโฟน / แท็บเล็ต รายละเอียดสินค้า ขนาด: 16.51*19.05  ซม. จำนวนหน้า: 460 หน้า พิมพ์ครั้งที่ 1: พฤศจิกายน 2555 ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 4 สี ระดับความยากง่าย: ผู้เริ่มต้นถึงระดับกลาง ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) สารบัญ บทที่ 1แนะนำ   Galaxy Note II บทที่ 2 เริ่มใช้งานพื้นฐาน บทที่ 3 เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และเครือข่ายต่างๆ บทที่ 4  แนะนำ การใช้ S Pen บทที่ 5 จัดบันทึก ขีดเขียน บน S Note […]

Admin

07/03/2018

คู่มือ Samsung Galaxy Note 10.1

ผู้เขียน : ธันว์ บัวเนียม และ ธนากร บุญณรงค์ ประเภทหนังสือ: สมาร์ทโฟน / แท็บเล็ต รายละเอียดสินค้า ขนาด: 16.51*19.05  ซม. จำนวนหน้า: 340 หน้า ครั้งที่พิมพ์: ครั้งที่ 1 ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 4 สี ระดับความยากง่าย: ผู้เริ่มต้นถึงระดับกลาง ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) สารบัญ บทที่ 1 รู้จักกับ Galaxy Note 10.1 บทที่ 2 เริ่มต้นใช้งาน Galaxy Note บทที่ 3 S Note จดบันทึก ขีดเขียนได้อย่างอัจฉริยะ บทที่ 4 การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและ Wi-Fi บทที่ 5 ดาวน์โหลดแอพจาก Google […]

Admin

07/03/2018

iPhone 5 & iOS6 New Features

ผู้เขียน : พิจาริณี สวัสดินันทน์,นวอร แจ่มขำ,ภาสกร พาเจริญ ประเภทหนังสือ: สมาร์ทโฟน / แท็บเล็ต รายละเอียดสินค้า ขนาด: 17*22 ซม. จำนวนหน้า: 192 หน้า ครั้งที่พิมพ์: ครั้งที่ 1 ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 4 สี ระดับความยากง่าย: ผู้เริ่มต้นจนถึงระดับกลาง ผู้จัดจำหน่าย: ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) สารบัญ บทที่ 01 ฟีเจอร์ใหม่บน iPhone ที่มาพร้อม iOS6 บทที่ 02 Maps แผนที่ใหม่จาก Apple บทที่ 03 Siri ที่รอบรู้มากขึ้น บทที่ 04 Facebook แชท แชร์ ไลค์ทั้งระบบ บทที่ 05 Phone ส่งข้อความแทนรับสาย บทที่ 06 […]

Admin

07/03/2018

คู่มือ Samsung Galaxy Tab Android 4.0

ผู้เขียน : ธันว์ บัวเนียม และภาสกร พาเจริญ ประเภทหนังสือ: สมาร์ทโฟน / แท็บเล็ต รายละเอียดสินค้า ขนาด: 16.51*19.05  ซม. จำนวนหน้า: 320 หน้า พิมพ์ครั้งที่ 1 : สิงหาคม 2555 ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 4 สี ระดับความยากง่าย: ผู้เริ่มต้นถึงระดับกลาง ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) สารบัญ บทที่ 01 รู้จักกับ Galaxy Tab บทที่ 02 เริ่มต้นใช้งาน Galaxy Tab บทที่ 03 เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และ Wi-Fi บทที่ 04 ดาวน์โหลดแอพจาก Google Play บทที่ 05  ท่องเว็บ (Internet) […]

Admin

07/03/2018

คู่มือ Samsung Galaxy Note

ผู้เขียน : ศรีนลิน พิมพ์ประเสริฐ ประเภทหนังสือ: สมาร์ทโฟน / แท็บเล็ต รายละเอียดสินค้า ขนาด: 16.51*19.05  ซม. จำนวนหน้า: 340 หน้า พิมพ์ครั้งที่ 1: สิงหาคม 2555 ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 4 สี ระดับความยากง่าย: ผู้เริ่มต้นถึงระดับกลาง ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) สารบัญ บทที่ 01 เริ่มต้นรู้จัก Galaxy Note บทที่ 02 เริ่มใช้งานพื้นฐาน บทที่ 03 จดบันทึกขีดเขียนด้วย S Pen บทที่ 04 ซิงค์ข้อมูลลง  Galaxy Note บทที่ 05  เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต,คอม,และบลูทูธ บทที่ 06 จัดการรายชื่อผู้ติดต่อ บทที่ 07 คุยโทรศัพท์ส่ง […]

Admin

07/03/2018

คู่มือ Samsung Galaxy SIII

ผู้เขียน : วศิน เพิ่มทรัพย์ และคณะ ประเภทหนังสือ: สมาร์ทโฟน / แท็บเล็ต รายละเอียดสินค้า ขนาด: 16.51*19.05  ซม. จำนวนหน้า: 340 หน้า ครั้งที่พิมพ์: ครั้งที่ 1 ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 4 สี ระดับความยากง่าย: ผู้เริ่มต้นถึงระดับกลาง ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) สารบัญ บทที่ 01 รู้จักกับ Samsung Galaxy S3 บทที่ 02 เริ่มต้นใช้งาน Samsung Galaxy S3 บทที่ 03 ใช้งานโทรศัพท์ และ SMS/MMS บทที่ 04 ถ่ายภาพและวิดีโอด้วย Camera บทที่ 05 ดูหนัง ฟังเพลง ชม Gallery […]

Admin

07/03/2018

Darkside iPhone&iPad แฉแหลก แหกคุก

ผู้เขียน : Dr.J ประเภทหนังสือ: สมาร์ทโฟน / แท็บเล็ต รายละเอียดสินค้า ขนาด: 14.6*21  ซม. จำนวนหน้า: 168 หน้า พิมพ์ครั้งที่ 1: กรกฎาคม 2555 ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 4 สี ระดับความยากง่าย: ผู้เริ่มต้นถึงระดับกลาง ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) สารบัญ บทที่ 01 รู้จักอุปกรณ์ iDevice ต่างๆ ที่มาพร้อม iOS บทที่ 02 ตามข่าว iOS และ Jailbreak บทที่ 03 Jailbreak คืออะไร มุมมองการ Jailbreak บทที่ 04 ศัพท์เฉพาะมือใหม่หัด Dark บทที่ 05 แนะนำโปรแกรม Jailbreak บทที่ […]

Admin

07/03/2018

คู่มือ Android Tablet ฉบับสมบูรณ์

ผู้เขียน : ธันว์ บัวเนียม และคณะ ประเภทหนังสือ: สมาร์ทโฟน / แท็บเล็ต รายละเอียดสินค้า ขนาด: 16.51*19.05  ซม. จำนวนหน้า: 460 หน้า พิมพ์ครั้งที่ 1: กรกฎาคม 2555 ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 4 สี ระดับความยากง่าย: ผู้เริ่มต้นถึงระดับกลาง ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) สารบัญ บทที่ 01 รู้จักกับ Android บทที่ 02 เริ่มต้นใช้งาน Android บทที่ 03 การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์และเชื่อมต่อเครือข่าย บทที่ 04 Gmail & Email บทที่ 05 ซิงค์กับ Cloud บทที่ 06 ท่องเว็บ Browser บทที่ 07 […]

Admin

07/03/2018

คู่มือเขียนแอพ Windows Phone สำหรับผู้เริ่มต้น

ผู้เขียน : ดร. จักรชัย โสอินทร์ และคณ ประเภทหนังสือ: สมาร์ทโฟน / แท็บเล็ต|ไอทีและอีคอมเมิร์ซ รายละเอียดสินค้า ขนาด: 17*22  ซม. จำนวนหน้า: 232 หน้า พิมพ์ครั้งที่ 1: มิถุนายน 2555 ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ขาวดำตลอดทั้งเล่ม ระดับความยากง่าย: ผู้เริ่มต้นจนถึงระดับสูง ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) สารบัญ บทที่ 01 แนะนำการเขียนโปรแกรมWindows Phone 7 บทที่ 02 การติดตั้งเครื่องมือสำหรัพัฒนาโปรแกรม Window บทที่ 03 เริ่มต้นกับการเขียนโปรแกรม Hello World บทที่ 04 การพัฒนาโปรแกรมนำทางบนหน้าจอ (Page Navigation) บทที่ 05 การใช้งานทิศทางหน้าจอโทรศัพท์ (Screen Orientation) บทที่ 06 […]

Admin

07/03/2018

คู่มือ iPhone 4S ฉบับสมบูรณ์

ผู้เขียน : วศิน เพิ่มทรัพย์ และ จินตวีร์ พันธ์แก้ว และคณะ ประเภทหนังสือ: สมาร์ทโฟน / แท็บเล็ต รายละเอียดสินค้า ขนาด: 16.51*19.05 ซม. จำนวนหน้า: 570 หน้า ครั้งที่พิมพ์: ครั้งที่ 1 ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 4สี ระดับความยากง่าย: ผู้เริ่มต้นจนถึงระดับกลาง ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) สารบัญ บทที่ 00 มีอะไรใหม่ใน iOS 6 บทที่ 01 รู้จักกับ iPhone 4S และ iOS 5.1 บทที่ 02 พื้นฐานการใช้ iPhone 4S และ iOS 5 บทที่ 03 สั่งงานด้วยเสียงกับ Siri […]

Admin

07/03/2018

Android Smart Phone

ผู้เขียน : ศรีนลิน พิมพ์ประเสริฐ ประเภทหนังสือ: สมาร์ทโฟน / แท็บเล็ต รายละเอียดสินค้า ขนาด: 17*22  ซม. จำนวนหน้า: 248 หน้า พิมพ์ครั้งที่1: มิถุนายน 2555 ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 4 สี ตลอดทั้งเล่ม ระดับความยากง่าย: ผู้เริ่มต้นจนถึงระดับกลาง ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) สารบัญ บทที่ 01 เริ่มต้นรู้จักกับ Android บทที่ 02 ใช้งานพื้นฐาน User Interface บทที่ 03 สมุดรายชื่อ Contacts บทที่ 04 ใช้งานโทรศัพท์ Phone บทที่ 05 รับ-ส่งจดหมาย Gmail & E-mail บทที่ 06 สนุกท่องเว็บ Browser […]

Admin

07/03/2018

The new iPad

ผู้เขียน : ธนทัต เหล่ากสิการ ประเภทหนังสือ: สมาร์ทโฟน / แท็บเล็ต รายละเอียดสินค้า ขนาด: 17*22  ซม. จำนวนหน้า: 216 หน้า พิมพ์ครั้งที่1: พฤษภาคม 2555 ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 4 สี ตลอดทั้งเล่ม ระดับความยากง่าย: ผู้เริ่มต้นจนถึงระดับกลาง ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) สารบัญ บทที่ 01 ทำความรู้จัก iPad บทที่ 02 เริ่มต้นใช้งาน iPad บทที่ 03 ท่องโลกอินเทอร์เน็ต บทที่ 04 รับ-ส่งอีเมล์ บทที่ 05 ถ่ายภาพ วิดีโอ และเปิดดูภาพ บทที่ 06 แผนที่ ตรวจสอบเส้นทาง บทที่ 07 ดูหนัง ฟังเพลง […]

Admin

07/03/2018

ทำทุกอย่างได้ด้วย iPhone

ผู้เขียน : ภาสกร พาเจริญ และ กิรสนา หัวนะราษฎร์ ประเภทหนังสือ: สมาร์ทโฟน / แท็บเล็ต รายละเอียดสินค้า ขนาด: 17*22  ซม. จำนวนหน้า: 224 หน้า พิมพ์ครั้งที่1: พฤษภาคม 2555 ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 4 สี ตลอดทั้งเล่ม ระดับความยากง่าย: ผู้เริ่มต้นจนถึงระดับกลาง ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) สารบัญ บทที่ 01 ช่างเม้นต์ ชอบเม้าท์ Social Networking บทที่ 02 สารพัดประโยชน์ใช้สอย Utilities บทที่ 03 เสริมประสิทธิภาพการใช้งาน Productivity บทที่ 04 ถ่ายได้ แต่งสวย อัพโชว์ Photo บทที่ 05 ถ่ายคลิป สร้างโฮมวิดีโอสุดมันส์ […]

Admin

07/03/2018

easy iPhone 4S

ผู้เขียน : กองบรรณาธิการโปรวิชั่น ประเภทหนังสือ: สมาร์ทโฟน / แท็บเล็ต รายละเอียดสินค้า ขนาด: 17*22  ซม. จำนวนหน้า: 184 หน้า พิมพ์ครั้งที่ 1: เมษายน 2555 ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 4 สี ตลอดทั้งเล่ม ระดับความยากง่าย: ผู้เริ่มต้นจนถึงระดับกลาง ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) สารบัญ บทที่ 01รู้จัก iPhone 4S และ iOS 5 บทที่ 02 ใช้งานพื้นฐานบน iOS 5 บทที่ 03 Phone&Contacts ใช้งานโทรศัพท์และสมุดรายชื่อ บทที่ 04 ส่งข้อความ  SMS/MMS/iMessage บทที่ 05  Camera ถ่ายภาพและวิดีโอ บทที่ 06 […]

Admin

07/03/2018

คู่มือ The new iPad ฉบับสมบูรณ์

ผู้เขียน : วศิน เพิ่มทรัพย์, อิสริยา ตัณฑะพานิชกุล และคณะ ประเภทหนังสือ: สมาร์ทโฟน / แท็บเล็ต รายละเอียดสินค้า ขนาด: 16.51*19.05 ซม. จำนวนหน้า: 640 หน้า พิมพ์ครั้งที่ 1: เมษายน 2555 ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 4สี ระดับความยากง่าย: ผู้เริ่มต้นจนถึงระดับกลาง ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) สารบัญ บทที่ 01 เริ่มต้น The new iPad บทที่ 02 พื้นฐานการใช้งาน iPad บทที่ 03 ท่องเว็บด้วย Safari บทที่ 04 รับส่งอีเมล์ บทที่ 05  สมุดรายชื่อ Contacts บทที่ 06 ถ่ายภาพ FaceTime […]

Admin

07/03/2018

คู่มือ iPhone 4S ฉบับสมบูรณ์ iOS5

ผู้เขียน : วศิน เพิ่มทรัพย์ และ จินตวีร์ พันธ์แก้ว และคณะ ประเภทหนังสือ: สมาร์ทโฟน / แท็บเล็ต รายละเอียดสินค้า ขนาด: 16.51*19.05 ซม. จำนวนหน้า: 530 หน้า พิมพ์ครั้งที่1: กุมภาพันธ์ 2555 ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 4สี ระดับความยากง่าย: ผู้เริ่มต้นจนถึงระดับกลาง ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) สารบัญ บทที่ 01 รู้จักกับ iPhone 4S และ iOS 5 บทที่ 02 พื้นฐานการใช้ iPhone 4S และ iOS 5 บทที่ 03 สั่งงานด้วยเสียงกับ Siri บทที่ 04 ใช้งานโทรศัพท์ (Phone) บทที่ […]

Admin

07/03/2018

คู่มือ iPad 2 ฉบับสมบูรณ์ iOS5

ผู้เขียน : วศิน เพิ่มทรัพย์, อิสริยา ตัณฑะพานิชกุล และคณะ ประเภทหนังสือ: สมาร์ทโฟน / แท็บเล็ต รายละเอียดสินค้า ขนาด: 16.51*19.05 ซม. จำนวนหน้า: 640 หน้า พิมพ์ครั้งที่1: กุมภาพันธ์ 2555 ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 4สี ระดับความยากง่าย: ผู้เริ่มต้นจนถึงระดับกลาง ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) สารบัญ บทที่ 01 เริ่มต้นกับ iPad บทที่ 02 พื้นฐานการใช้งาน iPad บทที่ 03 ท่องเว็บด้วย Safari บทที่ 04 รับส่งอีเมล์ บทที่ 05  สมุดรายชื่อ Contacts บทที่ 06 ถ่ายภาพ FaceTime และ Photo Booth […]

Admin

06/03/2018

Android Apps SuperGuide

ผู้เขียน : ศรีนลิน พิมพ์ประเสริฐ ประเภทหนังสือ: สมาร์ทโฟน / แท็บเล็ต รายละเอียดสินค้า ขนาด: 17*22 ซม. จำนวนหน้า: 176 หน้า พิมพ์ครั้งที่1: ธันวาคม 2554 ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 4 สี ระดับความยากง่าย: ผู้เริ่มต้นจนถึงระดับกลาง ผู้จัดจำหน่าย: บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) สารบัญ CHAPTER 01 Android Market และการติดตั้งแอพ CHAPTER 02 Games CHAPTER 03 Communication CHAPTER 04 Social CHAPTER 05 Business CHAPTER 06 Productivity CHAPTER 07 Finance CHAPTER 08 Entertainment CHAPTER 09 […]

Admin

06/03/2018

iPhone 4S+ iOS5 new Features

ผู้เขียน : ธันว์ บัวเนียม และภาสกร พาเจริญ ประเภทหนังสือ: สมาร์ทโฟน / แท็บเล็ต รายละเอียดสินค้า ขนาด: 17*22 ซม. จำนวนหน้า: 184 หน้า พิมพ์ครั้งที่1: ธันวาคม 2554 ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 4 สี ระดับความยากง่าย: ผู้เริ่มต้นจนถึงระดับกลาง ผู้จัดจำหน่าย: บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) สารบัญ CHAPTER 01 รู้จักกับ iPhone 4S และ iOS5 CHAPTER 02 Notiffication Center CHAPTER 03 iMessage สนทนาข้ามเครื่อง CHAPTER 04 Newsstand แผงหนังสือสะดวกซื้อ CHAPTER 05 Reminders เตือนความจำย้ำกันลืม CHAPTER 06 Twitter ทวีตได้จากทุก […]

Admin

06/03/2018

คู่มือ Samsung Galaxy S ll ฉบับสมบูรณ์

ผู้เขียน : วศิน เพิ่มทรัพย์ และคณะ ประเภทหนังสือ: สมาร์ทโฟน / แท็บเล็ต รายละเอียดสินค้า ขนาด: 16.51*19.05 ซม. จำนวนหน้า: 360 หน้า พิมพ์ครั้งที่1: พฤศจิกายน 2554 ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 4 สี ระดับความยากง่าย: ผู้เริ่มต้นจนถึงระดับกลาง ผู้จัดจำหน่าย: บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) สารบัญ CHAPTER 01 รู้จักกับ Samsung Galaxy S II CHAPTER 02 เริ่มต้นใช้งาน Samsung Galaxy S II CHAPTER 03 ใช้งานโทรศัพท์ และ SMS/MMS CHAPTER 04 ดูหนัง ฟังเพลง ชม Gallery ภาพ CHAPTER 05 […]

Admin

06/03/2018

คู่มือเขียน iPhone Apps

ผู้เขียน : รวิทัต ภู่หลำ ประเภทหนังสือ: สมาร์ทโฟน / แท็บเล็ต|ไอทีและอีคอมเมิร์ซ รายละเอียดสินค้า ขนาด: 17*22  ซม. จำนวนหน้า: 344 หน้า พิมพ์ครั้งที่1: กรกฏาคม 2554 ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 2 สีตลอดเล่ม ระดับความยากง่าย: ผู้เริ่มต้นจนถึงระดับกลาง ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) สารบัญ บทที่ 00 บทนำ บทที่ 01 เตรียมตัวเดินทาง บทที่ 02 Hello World บทที่ 03 แนวคิดเชิงวัตถุ และการโปรแกรม เชิงวัตถุใน Objective-C บทที่ 04 วัตถุพื้นฐาน (Foundation Objects) บทที่ 05 การออกแบบโปรแกรมแบบแยกสังขาร บทที่ 06 ชำแหละการทำงานของ iOS […]

Admin

06/03/2018

iPad Apps Super Guide

ผู้เขียน : ศรีนลิน พิมพ์ประเสริฐ ประเภทหนังสือ: สมาร์ทโฟน / แท็บเล็ต รายละเอียดสินค้า ขนาด: 17*22  ซม. จำนวนหน้า: 176 หน้า พิมพ์ครั้งที่1: กรกฎาคม 2554 ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 4 สี ระดับความยากง่าย: ผู้เริ่มต้นจนถึงระดับกลาง ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) สารบัญ PART 1 รู้จักกับ iPad 2 Part 2 แอพพลิเคชั่นต่าง ๆ Books Business 04 Education Entertainment Finance Games Lifestyle Music Navigation News Photography Productivity Reference Social Networking Sports Travel Utilities […]

Admin

06/03/2018

คู่มือ iPad 2 ฉบับสมบูรณ์

ผู้เขียน : วศิน เพิ่มทรัพย์ และคณะ ประเภทหนังสือ: สมาร์ทโฟน / แท็บเล็ต รายละเอียดสินค้า ขนาด: 16.51*19.05 ซม. จำนวนหน้า: 580 หน้า พิมพ์ครั้งที่1: มิถุนายน 2554 ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 4สี ระดับความยากง่าย: ผู้เริ่มต้นจนถึงระดับกลาง ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) สารบัญ บทที่ 1 เริ่มต้นกับ iPad บทที่ 2 พื้นฐานการใช้ iPad บทที่ 3 ท่องเว็บด้วย Safari บทที่ 4 รับ-ส่ง E-Mail บทที่ 5 สมุดรายชื่อ Contacts บทที่ 6 ใช้งานกล้อง บทที่ 7 ดูภาพสวยด้วย Photos บทที่ […]

Admin

06/03/2018

คู่มือ iPhone 4 ฉ.สมบูรณ์

ผู้เขียน : วศิน เพิ่มทรัพย์ และ จินตวีร์ พันธ์แก้ว และคณะ ประเภทหนังสือ: สมาร์ทโฟน / แท็บเล็ต รายละเอียดสินค้า ขนาด: 16.51*19.05 ซม. จำนวนหน้า: 480 หน้า พิมพ์ครั้งที่1: มิถุนายน 2554 ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 4สี ระดับความยากง่าย: ผู้เริ่มต้นจนถึงระดับกลาง ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) สารบัญ PART 1 บทที่ 01 รู้จักกับ iPhone 4 และ iOS บทที่ 02 พื้นฐานการใช้ iPhone 4 บทที่ 03 ใช้งานโทรศัพท์ (Phone) บทที่ 04 รับ-ส่งข้อความ SMS/MMS บทที่ 05 ท่องเว็บไปกับ […]

Admin

06/03/2018

Android Super Guide

ผู้เขียน : ศรีนลิน พิมพ์ประเสริฐ ประเภทหนังสือ: สมาร์ทโฟน / แท็บเล็ต รายละเอียดสินค้า ขนาด: 19*26 ซม. จำนวนหน้า: 168 หน้า พิมพ์ครั้งที่1: มีนาคม 2554 ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 4 สี ระดับความยากง่าย: ผู้เริ่มต้นจนถึงระดับกลาง ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) สารบัญ บทที่ 1 เริ่มต้นใช้งาน Android บทที่ 2 เริ่มต้นใช้งาน Android บทที่ 3 คุยโทรศัพท์ Phone บทที่ 4 Gmail & อีเมล์ บทที่ 5 ท่องเว็บ Browser บทที่ 6 กล้องและภาพถ่าย Camera & Photos บทที่ […]

Admin

06/03/2018

iPhone 4 Apps รวมแอพเด็ด

ผู้เขียน : กองบรรณาธิการโปรวิชั่น ประเภทหนังสือ: สมาร์ทโฟน / แท็บเล็ต รายละเอียดสินค้า ขนาด: 16.51*19.05 ซม. จำนวนหน้า: 340 หน้า พิมพ์ครั้งที่1: มีนาคม 2554 ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 4 สีตลอดเล่ม ระดับความยากง่าย: ผู้เริ่มต้นจนถึงระดับกลาง ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) สารบัญ บทที่ 01 รู้จักกับ iPhone 4 และ iOS บทที่ 02 โหลดแอพบน iTunes App Store บทที่ 03 โหลดแอพผ่าน App Store บน iPhone บทที่ 04 แข่งขัน ประลองเกม บทที่ 06 ถ่ายได้ แต่งสวย […]

Admin

06/03/2018

iPad ฉบับสมบูรณ์

ผู้เขียน : วศิน เพิ่มทรัพย์,ศรีนลิน พิมพ์ประเสริฐ และคณะ ประเภทหนังสือ: สมาร์ทโฟน / แท็บเล็ต รายละเอียดสินค้า ขนาด: 16.51*19.05 ซม. จำนวนหน้า: 530 หน้า พิมพ์ครั้งที่1: มกราคม 2554 ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 4สี ระดับความยากง่าย: ผู้เริ่มต้นจนถึงระดับกลาง ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) สารบัญ PART 1 บทที่ 01 เริ่มต้นกับ iPad บทที่ 02 พื้นฐานการใช้ iPad บทที่ 03 ท่องเว็บด้วย Safari บทที่ 04 รับ-ส่ง E-Mail บทที่ 05 สมุดรายชื่อ Contacts บทที่ 06 ดูภาพสวยด้วย Photos […]

Admin

06/03/2018

iPhone 4 Super Guide

ผู้เขียน : วศิน เพิ่มทรัพย์,ศรีนลิน พิมพ์ประเสริฐ และคณะ ประเภทหนังสือ: สมาร์ทโฟน / แท็บเล็ต รายละเอียดสินค้า ขนาด: 19*26 ซม. จำนวนหน้า: 160 หน้า ครั้งที่พิมพ์: ครั้งที่ 1 ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 4สี ระดับความยากง่าย: ผู้เริ่มต้นจนถึงระดับกลาง ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) สารบัญ บทที่ 1 รู้จักกับ iPhone 4 บทที่ 2 User Interface การใช้งานพื้นฐาน บทที่ 3 Phone ใช้งานโทรศัพท์ บทที่ 4 Messages รับ-ส่ง SMS/MMS บทที่ 5 Mail รับส่งอีเมล์ บทที่ 6 Safari ท่องเว็บทั่วโลก […]

Admin

06/03/2018

iPad+iTunes 10 + แอพพลิเคชั่น

ผู้เขียน : วศิน เพิ่มทรัพย์,ศรีนลิน พิมพ์ประเสริฐ และคณะ ประเภทหนังสือ: สมาร์ทโฟน / แท็บเล็ต รายละเอียดสินค้า ขนาด: 16.51*19.05 ซม. จำนวนหน้า: 520 หน้า ครั้งที่พิมพ์: ครั้งที่ 1 ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 4สี ระดับความยากง่าย: ผู้เริ่มต้นจนถึงระดับกลาง ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) สารบัญ PART 1 บทที่ 01 เริ่มต้นกับ iPad บทที่ 02 พื้นฐานการใช้ iPad บทที่ 03 ท่องเว็บด้วย Safari บทที่ 04 รับ-ส่ง E-Mail บทที่ 05 สมุดรายชื่อ Contacts บทที่ 06 ดูภาพสวยด้วย Photos […]

Admin

06/03/2018

iPhone iOS4

ผู้เขียน : วศิน เพิ่มทรัพย์,ศรีนลิน พิมพ์ประเสริฐ และคณะ ประเภทหนังสือ: สมาร์ทโฟน / แท็บเล็ต รายละเอียดสินค้า ขนาด: 16.51*19.05 ซม. จำนวนหน้า: 340 หน้า ครั้งที่พิมพ์: ครั้งที่ 4 ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 4 สีตลอดเล่ม ระดับความยากง่าย: ผู้เริ่มต้นจนถึงระดับกลาง ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) สารบัญ Into รู้จักกับ iPhone 4 และ iOS 4 บทที่ 01 พื้นฐานการใช้ iPhone 4 บทที่ 02 อัพเดทเฟิร์มแวร์ 4.0 บทที่ 03 ใช้งานโทรศัพท์ (Phone) บทที่ 04 รับ-ส่งข้อความ SMS/MMS บทที่ 05 […]

Admin

06/03/2018

สนุกกับ BlackBerry

ผู้เขียน : วศิน เพิ่มทรัพย์ , ศรีนลิน พิมพ์ประเสริฐ ประเภทหนังสือ: สมาร์ทโฟน / แท็บเล็ต รายละเอียดสินค้า ขนาด: 16*16.9 ซม. จำนวนหน้า: 384 หน้า ครั้งที่พิมพ์: ครั้งที่ 1 ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 4 สีตลอดเล่ม ระดับความยากง่าย: ผู้เริ่มต้นจนถึงระดับกลาง ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) สารบัญ 01 แนะนำ BlackBerry 02 คุยโทรศัพท์ด้วย BlackBerry 03 แชทกันกระจายด้วย BB Messengers 04 รับ-ส่ง Email 05 ส่งความสุขด้วย SMS & MMS 06 สนุกกับการท่องเว็บ Browser 07 ถ่ายภาพและวิดีโอ Camera […]

Admin

06/03/2018

iPhone 3GS iTunes9 +แอพพลิเคชั่น

ผู้เขียน : วศิน เพิ่มทรัพย์ , ศรีนลิน พิมพ์ประเสริฐ ประเภทหนังสือ: สมาร์ทโฟน / แท็บเล็ต รายละเอียดสินค้า ขนาด: 16*16.9 ซม. จำนวนหน้า: 384 หน้า ครั้งที่พิมพ์: ครั้งที่ 1 ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 4 สีตลอดเล่ม แถมซีดี 1 แผ่น (โปรแกรมใช้งานสำหรับ iPhone) ระดับความยากง่าย: ผู้เริ่มต้นจนถึงระดับกลาง ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) สารบัญ Intro : แนะนำ iPhone 3GS บทที่ 1 การใช้งานโทรศัพท์ (Phone) บทที่ 2 รับ-ส่งข้อความ SMS/MMS บทที่ 3 ดูหนัง ฟังเพลง (iPod) บทที่ 4 […]

Admin

06/03/2018

iPhone 3GS

ผู้เขียน : วศิน เพิ่มทรัพย์ , ศรีนลิน พิมพ์ประเสริฐ ประเภทหนังสือ: สมาร์ทโฟน / แท็บเล็ต รายละเอียดสินค้า ขนาด: 16*16.9 ซม. จำนวนหน้า: 300 หน้า ครั้งที่พิมพ์: ครั้งที่ 1 ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 4 สีตลอดเล่ม แถมซีดี 1 แผ่น (iPhoneBrowser iTunes 8.2 และอื่น ๆ) ระดับความยากง่าย: ผู้อ่านทั่วไป ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) สารบัญ Intro : แนะนำ iPhone 3GS บทที่ 1 การใช้งานโทรศัพท์ (Phone) บทที่ 2 รับ-ส่งข้อความ SMS/MMS บทที่ 3 ดูหนัง ฟังเพลง (iPod) […]

Admin

06/03/2018

170 แอพพลิเคชั่นเด็ด iPhone

ผู้เขียน : smart-mobile team และกองบรรณาธิการโปรวิชั่น ประเภทหนังสือ: สมาร์ทโฟน / แท็บเล็ต รายละเอียดสินค้า ขนาด: 16.51×19.05 ซม. จำนวนหน้า: 270 หน้า ครั้งที่พิมพ์: ครั้งที่ 1 ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 4 สีตลอดเล่ม ระดับความยากง่าย: ผู้เริ่มต้นจนถึงระดับกลาง ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) สารบัญ บทที่ 1 การติดตั้งแอพพลิเคชั่นจาก App Store บนเครื่องคอมพิวเตอร์ บทที่ 2 การติดตั้งแอพพลิเคชั่นจาก App Store บนเครื่อง iPhone บทที่ 3 อัพเดทเวอร์ชั่นแอพพลิเคชั่นที่ติดตั้งไปแล้ว และการลบแอพพลิเคชั่น บทที่ 4 แนะนำแอพพลิเคชั่นน่าใช้บน iPhone บทที่ 5 การจัดการแอพพลิเคชั่นบน Cydia

Admin

06/03/2018

คู่มือ iPhone 3G และ iTunes 8

ผู้เขียน : วศิน เพิ่มทรัพย์ และคณะ ประเภทหนังสือ: สมาร์ทโฟน / แท็บเล็ต รายละเอียดสินค้า ขนาด: 16.51×19.05 ซม. จำนวนหน้า: 460 หน้า ครั้งที่พิมพ์: ครั้งที่ 3 ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 4 สีตลอดเล่ม ระดับความยากง่าย: ผู้อ่านทั่วไป ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ดวงกมลสมัย จำกัด สารบัญ Intro รู้จักกับ iPhone บทที่ 1ใช้งานโทรศัพท์ (Phone) บทที่ 3 ท่องเว็บไปกับ Safari บทที่ 4 ดูหนัง ฟังเพลงด้วย iPod บทที่ 5 ดูแผนที่ด้วย Maps บทที่ 6 ดูคลิปวิดีโอโดนๆใน YouTube บทที่ 7 รับ-ส่งข้อความ SMS บทที่ 8 จัดการนัดหมายด้วย Calendar บทที่ 9 […]

Admin

06/03/2018

คู่มือ iPhone ฉบับสมบูรณ์

ผู้เขียน : วศิน เพิ่มทรัพย์ และคณะ ประเภทหนังสือ: สมาร์ทโฟน / แท็บเล็ต รายละเอียดสินค้า ขนาด: 15×21 ซม. จำนวนหน้า: 432 หน้า ครั้งที่พิมพ์: ครั้งที่ 1 ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 4 สีตลอดเล่ม ระดับความยากง่าย: ผู้อ่านทั่วไป ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ดวงกมลสมัย จำกัด สารบัญ บทที่ 1 ใช้งานโทรศัพท์ (Phone) บทที่ 2 ส่งข้อความ SMS บทที่ 3 รับ-ส่ง Mail บทที่ 4 ท่องเว็บด้วย Safari บทที่ 5 ใช้งาน YouTube, Stocks และ Weather บทที่ 6 ย่อโลกไว้ในแผนที่ ด้วย Maps บทที่ 7 ฟังเพลงด้วย iPod บทที่ […]

Admin

06/03/2018

คู่มือ PocketPC Phone ฉบับ Windows Mobile 6

ผู้เขียน : สรสิช สุทธิประภา ประเภทหนังสือ: สมาร์ทโฟน / แท็บเล็ต รายละเอียดสินค้า ขนาด: 13×18 ซม. จำนวนหน้า: 448 หน้า ครั้งที่พิมพ์: ครั้งที่ 1 ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 4 สีตลอดเล่ม ระดับความยากง่าย:ผู้อ่านทั่วไป ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) สารบัญ บทที่ 1 รู้จักกับพ็อคเก็ตพีซีโฟน และ Windows Mobile 6 บทที่ 2 การใส่ซิมการ์ด, แบตเตอรี่ และหน่วยความจำ บทที่ 3 การใช้งานพื้นฐาน บทที่ 4 ตั้งค่าการใช้งาน ของเครื่อง บทที่ 5 การโทรออกและรับสาย บทที่ 6 การป้อนข้อมูล, ใช้งานคีย์บอร์ด และการเขียนตัวอักษร บทที่ 7 บันทึกนัดหมายด้วย  Calendar บทที่ 8 บันทึกชื่อและที่อยู่ […]

Admin

06/03/2018

คู่มือใช้งานมือถือ Symbian และ NOKIA Series 60

ผู้เขียน : สรสิช สุทธิประภา ประเภทหนังสือ: สมาร์ทโฟน / แท็บเล็ต รายละเอียดสินค้า ขนาด: 15×21 ซม. จำนวนหน้า: 312 หน้า ครั้งที่พิมพ์: ครั้งที่ 3 ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 4 สีตลอดเล่มพร้อม CD 1 แผ่น (โปรแกรมเสริมการใช้งาน) ระดับความยากง่าย: ผู้อ่านทั่วไป ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) สารบัญ บทที่ 1 รู้จักกับ Symbian บทที่ 2 แกะกล่องมือถือ Symbian ในกล่องมือถือ Symbian มีอะไรบ้าง บทที่ 3 เริ่มต้นใช้งานมือถือ Symbian บทที่ 4 ติดตั้งโปรแกรมลงมือถือ Symbian บทที่ 5 ใช้งานอินเทอร์เน็ตบนมือถือ Symbian บทที่ 6 จัดการไฟล์ในโฟลเดอร์ต่างๆของมือถือ Symbian บทที่ 7 […]

Admin

06/03/2018

คู่มือใช้งาน O2 Atom และ Atom Pure

ผู้เขียน : วศิน เพิ่มทรัพย์, สรสิช สุทธิประภา ประเภทหนังสือ: สมาร์ทโฟน / แท็บเล็ต รายละเอียดสินค้า ขนาด: 13×18 ซม. จำนวนหน้า: 272 หน้า ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2 ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 4 สีตลอดเล่ม ระดับความยากง่าย: ผู้อ่านทั่วไป ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) สารบัญ บทที่ 01 เริ่มต้นกับ โอทูอะตอม บทที่ 02 แบตเตอรี่ของโอทูอะตอม บทที่ 03 ตั้งค่าการทำงานของเครื่อง บทที่ 04 การโทรออกและรับสาย บทที่ 05 การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ด้วย ActiveSync บทที่ 06 ติดตั้งโปรแกรมเพิ่ม บทที่ 07 การใช้งานคีย์บอร์ด และการเขียนตัวอักษร บทที่ 08 ท่องอินเทอร์เน็ต บทที่ 09 การใช้งานกล้องดิจิตอล บทที่ […]

Admin

06/03/2018

iPhone Photography

ผู้เขียน : สุรกิจ จิรทรัพย์สกุล ประเภทหนังสือ: กล้องและการถ่ายภาพ|สมาร์ทโฟน / แท็บเล็ต รายละเอียดสินค้า ขนาด: 17*22  ซม. จำนวนหน้า: 176 หน้า พิมพ์ครั้งที่ 1 : กรกฎาคม 2555 ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 4 สี ระดับความยากง่าย: ผู้เริ่มต้นถึงระดับกลาง ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) สารบัญ บทที่ 01 Spec กล้อง iPhone และ iPad บทที่ 02 Let’s Start รู้จักกับกล้องและการจัดการภาพ บทที่ 03 Applicationเด็ดสำหรับถ่ายภาพ บทที่ 04 Applicationแนะนำสำหรับการแต่งภาพ บทที่ 05 Social Network Sharing บทที่ 06 Basic […]

Admin

02/03/2018