Flash Animation สำหรับงานพรีเซนต์และเว็บไซท์

ผู้เขียน : ปุณยวีร์ รุจิปูริตานันท์
ประเภทหนังสือ: ไอทีและอีคอมเมิร์ซ

ราคา 199.00 บาท

รายละเอียดสินค้า

ขนาด: 16.51*19.05 ซม.
จำนวนหน้า: 240 หน้า
พิมพ์ครั้งที่1: ธันวาคม 2554
ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 4 สี แถมซีดี 1 แผ่น
ระดับความยากง่าย: ผู้เริ่มต้นจนถึงระดับกลาง

แนะนำเทคนิคการนำเสนอหรือการพรีเซนท์งานในรูปแบบต่างๆ ทั้งแสดงบนหน้าเว็บ หน้าจอคอมพิวเตอร์ หรือบนจอทีวีก็ได้ โดยใช้โปรแกรม Adobe Flash ในการสร้างผลงาน เนื่องจากเป็นโปรแกรมที่มีเทคนิคหลากหลายในการสร้างงานนำเสนอทั้งการใส่ไฟล์เสียง ไฟล์วีดีโอ ทำภาพเคลื่อนไหวหรือแอนิเมชั่นต่างๆ ช่วยให้ผลงานที่ออกมาดูน่าสนใจ และดึงดูดใจแก่ผู้พบเห็น นอกจากนี้ผู้เขียนยังได้อธิบายเนื้อหาและนำเสนเทคนิคการทำที่ไม่ยาก สามารถทำทีละขั้นตอนเพื่อให้ผู้ที่เริ่มต้นสามารถเห็นโครงสร้างการทำงานและขั้นตอนตั้งแต่แรกจนจบ

 

สารบัญ