นิยายวิทยาศาสตร์/Sci-Fi (Orbit)

จุดดับแห่งนิรันดร์ : The End of Eternity

ผู้เขียน : กองบรรณาธิการโปรวิชั่น ประเภทหนังสือ: ทั่วๆไป / อื่นๆ รายละเอียดสินค้า แปลจาก: The End of Eternity ผู้เขียน: ไอแซค อาซิมอฟ ผู้แปล: กลุ่มออบิทและ ‘ภาพรรณ บรรณาธิการ: วศิน เพิ่มทรัพย์, ศุภพงษ์ อารีประเสิรฐกุล ขนาด: 15×21 ซม. จำนวนหน้า: 304 หน้า ระดับความยากง่าย: ผู้อ่านทั่วไป ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) สารบัญ 1 ผู้ชำนาญการ 2 ผู้สังเกตการณ์ 3 นักเรียนฝึกหัด 4 ผู้เชี่ยวชาญคอมพิวเตอร์ 5 มนุษย์สามัญกาล 6 ผู้ลิขิตชีวิต 7 บทเริ่มแห่งอาชญากรรม 8 อาชญากรรม 9 สลับฉาก 10 ติดกับ 11 ครบรอบวงกลม 12 จุดเริ่มแห่งนิรันดร์กาล 13 สู่ยุคดึกดำบรรพ์ 14 […]

Admin

06/03/2018

มังกร

ผู้เขียน : กองบรรณาธิการโปรวิชั่น ประเภทหนังสือ: ทั่วๆไป / อื่นๆ รายละเอียดสินค้า ผู้เขียน: แอนน์ แม็คคาฟฟรีย์ บรรณาธิการ: สินนภา สารสาส ขนาด: 15×21 ซม. จำนวนหน้า: 199 หน้า ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1 ระดับความยากง่าย: ผู้อ่านทั่วไป ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

Admin

06/03/2018

I, ROBOT : ข้าคือหุ่นยนต์

ผู้เขียน : กองบรรณาธิการโปรวิชั่น ประเภทหนังสือ: ทั่วๆไป / อื่นๆ รายละเอียดสินค้า แปลจาก: I, ROBOT ผู้เขียน: ไอแซค อาซิมอฟ ผู้แปล: ณัฐ ศาสตร์ส่องวิทย์, ธีรวินท์/ธิดา ธัญญประเสริฐกุล บรรณาธิการ: วศิน เพิ่มทรัพย์, ศุภพงษ์ อารีประเสริฐกุล ขนาด: 15×21 ซม. จำนวนหน้า: 280 หน้า ลักษณะพิเศษ: ปกสีพิเศษ-spot UV, ใช้กระดาษถนอมสายตา Star light ของญี่ปุ่น ระดับความยากง่าย: ผู้อ่านทั่วไป ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) สารบัญ ร็อบบี้ที่รัก (Robbie) สมดุลย์ (Runaround) เหตุผลที่แท้จริง (Reason) หุ่นยนต์พ่วง (Catch that Rabbit) หุ่นขี้จุ๊ (Liar!) […]

Admin

06/03/2018

ดุจดั่งอวตาร : ดุจดั่งอวตาร

ผู้เขียน : กองบรรณาธิการโปรวิชั่น ประเภทหนังสือ: ทั่วๆไป / อื่นๆ รายละเอียดสินค้า แปลจาก: Rendezvous with RAMA ผู้เขียน: Arthur C.Clarke ผู้แปล: กลุ่มออบิท และธนพงษ์ บรรณาธิการ: วศิน เพิ่มทรัพย์ และศุภพงษ์ อารีประเสริฐกุล ขนาด: 15×21 ซม. จำนวนหน้า: 288 หน้า ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1 ระดับความยากง่าย: ผู้อ่านทั่วไป ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

Admin

06/03/2018

โลหะนคร : The Caves of Steel

ผู้เขียน : กองบรรณาธิการโปรวิชั่น ประเภทหนังสือ: ทั่วๆไป / อื่นๆ รายละเอียดสินค้า แปลจาก: The Caves of Steel ผู้เขียน: ไอแซค อาซิมอฟ ผู้แปล: กลุ่มออบิทและ ‘ภาพรรณ บรรณาธิการ: วศิน เพิ่มทรัพย์, ศุภพงษ์ อารีประเสิรฐกุล ขนาด: 15×21 ซม. จำนวนหน้า: 304 หน้า ระดับความยากง่าย: ผู้อ่านทั่วไป ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) สารบัญ 1 เข้าพบผู้บัญชาการ 2 หนึ่งรอบบนทางด่วนพิเศษ 3 เหตุร้ายที่ร้านขายรองเท้า 4 ครอบครัวนายตำรวจ 5 วิเคราะห์คดีฆาตกรรม 6 เสียงกระซิบในห้องนอน 7 เยือนอวกาศนคร 8 ถกปัญหาหุ่นยนต์ 9 ถ้อยแถลงของชาวอวกาศ 10 บ่ายวันหนึ่งในชีวิตนายตำรวจ 11 เล่นเอาเถิดบนแถบเลื่อน 12 คำอธิบายจากผู้เชี่ยวชาญ 13 ยกนี้เป็นทีของหุ่น 14 […]

Admin

06/03/2018

ชัยชนะของสถาบันสถาปนา (Foundation’s Triumph) : นิยายวิทยาศาสตร์

ผู้เขียน : กองบรรณาธิการโปรวิชั่น ประเภทหนังสือ: ทั่วๆไป / อื่นๆ รายละเอียดสินค้า แปลจาก: Foundation’s Triumph ผู้เขียน: เดวิด บริน ผู้แปล: ดร. ยรรยง เต็งอำนวย บรรณาธิการ: ศุภพงษ์ อารีประเสริฐกุล ขนาด: 15×21 ซม. จำนวนหน้า: 464 หน้า ลักษณะพิเศษ: ใช้กระดาษถนอมสายตา Star light ของญี่ปุ่น ระดับความยากง่าย: ผู้อ่านทั่วไป ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

Admin

06/03/2018

ฝ่าวิกฤติสถาบันสถาปนา (Foundation and Chaos) : นิยายวิทยาศาสตร์

ผู้เขียน : กองบรรณาธิการโปรวิชั่น ประเภทหนังสือ: ทั่วๆไป / อื่นๆ รายละเอียดสินค้า แปลจาก: Foundation and Chaos ผู้เขียน: เกร็ก แบร์ ผู้แปล: ดร. ยรรยง เต็งอำนวย บรรณาธิการ: วศิน เพิ่มทรัพย์, ศุภพงษ์ อารีประเสริฐกุล ขนาด: 15×21 ซม. จำนวนหน้า: 480 หน้า ลักษณะพิเศษ: ใช้กระดาษถนอมสายตา Star light ของญี่ปุ่น ระดับความยากง่าย: ผู้อ่านทั่วไป ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

Admin

06/03/2018

สุดหนทางสถาบันสถาปนา (Foundation’s Fear) : นิยายวิทยาศาสตร์ชุด

ผู้เขียน : กองบรรณาธิการโปรวิชั่น ประเภทหนังสือ: ทั่วๆไป / อื่นๆ รายละเอียดสินค้า แปลจาก: Foundation’s Fear ผู้เขียน: เกรเกอรี่ เบนฟอร์ด ผู้แปล: ดร. ยรรยง เต็งอำนวย บรรณาธิการ: วศิน เพิ่มทรัพย์, ศุภพงษ์ อารีประเสริฐกุล ขนาด: 15×21 ซม. จำนวนหน้า: 512 หน้า ลักษณะพิเศษ: ใช้กระดาษถนอมสายตา ระดับความยากง่าย: ผู้อ่านทั่วไป ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

Admin

06/03/2018

สู่เส้นทางสถาบันสถาปนา (Forward the Foundation) : นิยายวิทยาศาสตร์

ผู้เขียน : กองบรรณาธิการโปรวิชั่น ประเภทหนังสือ: ทั่วๆไป / อื่นๆ รายละเอียดสินค้า แปลจาก: Forward the Foundation ผู้เขียน: ไอแซค อาซิมอฟ ผู้แปล: ดร.ยรรยง เต็งอำนวย บรรณาธิการ: วศิน เพิ่มทรัพย์, ศุภพงษ์ อารีประเสิรฐกุล ขนาด: 15×21 ซม. จำนวนหน้า: 432 หน้า ลักษณะพิเศษ: ใช้กระดาษถนอมสายตา ระดับความยากง่าย: ผู้อ่านทั่วไป ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

Admin

06/03/2018

กำเนิดสถาบันสถาปนา (Prelude to Foundation) : นิยายวิทยาศาสตร์ชุด

ผู้เขียน : กองบรรณาธิการโปรวิชั่น ประเภทหนังสือ: ทั่วๆไป / อื่นๆ รายละเอียดสินค้า ผู้เขียน: ไอแซค อาซิมอฟ ผู้แปล: ดร.ยรรยง เต็งอำนวย บรรณาธิการ: วศิน เพิ่มทรัพย์ ขนาด: 15×21 ซม. จำนวนหน้า: 432 หน้า ลักษณะพิเศษ: ใช้กระดาษถนอมสายตา ระดับความยากง่าย: ผู้อ่านทั่วไป ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

Admin

06/03/2018

สถาบันสถาปนาและโลก (Foundation and Earth) : นิยายวิทยาศาสตร์ชุด

ผู้เขียน : กองบรรณาธิการโปรวิชั่น ประเภทหนังสือ: ทั่วๆไป / อื่นๆ รายละเอียดสินค้า แปลจาก: Foundation and Earth ผู้เขียน: ไอแซค อาซิมอฟ ผู้แปล: จตุพล บรรณาธิการ: วิชัย เชิดชีวศาสตร์ ขนาด: 15×21 ซม. จำนวนหน้า: 456 หน้า ลักษณะพิเศษ: ใช้กระดาษถนอมสายตา ระดับความยากง่าย: ผู้อ่านทั่วไป ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

Admin

06/03/2018

สถาบันสถาปนาและปฐมภพ (Foundation’s Edge) : นิยายวิทยาศาสตร์ชุด

ผู้เขียน : กองบรรณาธิการโปรวิชั่น ประเภทหนังสือ: ทั่วๆไป / อื่นๆ รายละเอียดสินค้า แปลจาก: Foundation’s Edge ผู้เขียน: ไอแซค อาซิมอฟ ผู้แปล: ทศพล บรรณาธิการ: วศิน เพิ่มทรัพย์, ศุภพงษ์ อารีประเสิรฐกุล ขนาด: 15×21 ซม. จำนวนหน้า: 448 หน้า ลักษณะพิเศษ: ใช้กระดาษถนอมสายตา ระดับความยากง่าย: ผู้อ่านทั่วไป ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) สารบัญ 1 สมาชิกสภา 2 นายกเทศมนตรี 3 นักประวัติศาสตร์ 4 อวกาศ 5 วาจก 6 โลก 7 ชาวนา 8 หญิงชาวนา 9 ไฮเปอร์สเปซ 10 คณะกรรมการ 11 เซย์เซล 12 ตัวแทน 13 มหาวิทยาลัย 14 มุ่งหน้า 15 […]

Admin

06/03/2018

สถาบันสถาปนาแห่งที่สอง (Second Foundation) : นิยายวิทยาศาสตร์ชุด

ผู้เขียน : กองบรรณาธิการโปรวิชั่น ประเภทหนังสือ: ทั่วๆไป / อื่นๆ รายละเอียดสินค้า แปลจาก: Second Foundation ผู้เขียน: ไอแซค อาซิมอฟ ผู้แปล: บรรยงก์ บรรณาธิการ: วศิน เพิ่มทรัพย์, ศุภพงษ์ อารีประเสิรฐกุล ขนาด: 15×21 ซม. จำนวนหน้า: 304 หน้า ลักษณะพิเศษ: ใช้กระดาษถนอมสายตา ระดับความยากง่าย: ผู้อ่านทั่วไป ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) สารบัญ ภาค 1 การค้นหาของมโนมัย 1 สองชายกับมโนมัย 2 สองชาย ไม่มีมโนมัย 3 สองชายกับชาวนา 4 สองชายกับคณะผู้อาวุโส 5 ชายหนึ่งกับมโนมัย 6 ชายหนึ่ง มโนมัย กับอีกบุคคลหนึ่ง ภาค 2 การค้นหาของสถาบันสถาปนา 7 อาร์คะเดีย 8 แผนการของเซลด็อน 9 ผู้สมคบ 10 สถานการณ์ล่อแหลม […]

Admin

06/03/2018

สถาบันสถาปนาและจักรวรรดิ (Foundation and Empire) : นิยายวิทยาศาส

ผู้เขียน : กองบรรณาธิการโปรวิชั่น ประเภทหนังสือ: ทั่วๆไป / อื่นๆ รายละเอียดสินค้า แปลจาก: Foundation and Empire ผู้เขียน: ไอแซค อาซิมอฟ ผู้แปล: บรรยงก์ บรรณาธิการ: วศิน เพิ่มทรัพย์, ศุภพงษ์ อารีประเสิรฐกุล ขนาด: 15×21 ซม. จำนวนหน้า: 304 หน้า ระดับความยากง่าย: ผู้อ่านทั่วไป ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) สารบัญ ภาค 1 ท่านนายพล 1 การค้นหาผู้วิเศษ 2 ผู้วิเศษ 3 มือมรณะ 4 องค์พระจักรพรรดิ 5 สงครามเริ่มต้น 6 ราชวัลลภตัวโปรด 7 สินบน 8 สู่ทรานทอร์ 9 บนพิภพทรานทอร์ 10 สิ้นสงคราม ภาค 2 มโนมัย 11 เจ้าบ่าว เจ้าสาว […]

Admin

06/03/2018

สถาบันสถาปนา (Foundation) : นิยายวิทยาศาสตร์ชุดโลกอนาคต สถาบันสถ

ผู้เขียน : กองบรรณาธิการโปรวิชั่น ประเภทหนังสือ: ทั่วๆไป / อื่นๆ รายละเอียดสินค้า แปลจาก: Foundation ผู้เขียน: ไอแซค อาซิมอฟ ผู้แปล: บรรยงก์ บรรณาธิการ: วศิน เพิ่มทรัพย์, ศุภพงษ์ อารีประเสริฐกุล ขนาด: 15×21 ซม. จำนวนหน้า: 304 หน้า ระดับความยากง่าย: ผู้อ่านทั่วไป ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) สารบัญ ภาค 1 นักอนาคตประวัติศาสตร์ ภาค 2 คณะผู้สร้างเอ็นไซโคลปิเดีย ภาค 3 นายกเทศมนตรี ภาค 4 กลุ่มพ่อค้า ภาค 5 จ้าวแห่งพ่อค้า

Admin

06/03/2018