วิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลด้วย Power BI

สำนักพิมพ์: Provision                   ผู้เขียน: นันทนี แขวงโสภา

หมวดหมู่ ไอทีและอีคอมเมิร์ซ      ราคา:  395 บาท

www.dplusshop.com                

เนื้อหาโดยย่อ

Microsoft Power BI Desktop เป็นหนึ่งใน Data Analytics Tools ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ทำงานบน Cloud Computing ใช้วิเคราะห์ธุรกิจโดยนำเสนอข้อมูลและผลการวิเคราะห์ในรูปของ Visualization แบบต่างๆที่น่าสนใจ นำ AI และระบบอัตโนมัติเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งาน สามารถเรียกใช้ข้อมูลหลากหลายรูปแบบจากหลายแหล่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และสามารถตรวจสอบข้อมูลทางธุรกิจของคุณได้ทุกที่ทุกเวลา (Design Once View Anywhere)  หนังสือเล่มนี้จะแนะนำการใช้โปรแกรม Power BI Desktop อย่างเป็นขั้นตอนเพื่อให้สามารถนำไปใช้งานได้จริง

สารบัญ
บบที่ 1 แนะนำ Power BI Desktop
บทที่ 2 การนำข้อมูลเข้าสู่่ Power BI Desktop
บทที่ 3 การ Transform ข้อมูล
บทที่ 4 การสร้างแบบจำลองข้อมูล (Data Model)
บทที่ 5 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ  DAX
บทที่ 6 สร้างรายงานแบบวิชวล
บทที่ 7 รู้จักวิชวลแบบต่าง ๆ ใน Power BI
บทที่ 8 การวิเคราะห์เจาะลึกข้อมูล
บทที่ 9 การใช้ภาษา M ใน Power Query
บทที่ 10 การใช้งาน Power BI Service
บทที่ 11 การใช้งาน Power BI Mobile
ภาคผนวก ก การตั้งค่าการใช้งาน Power BI Desktop
ภาคผนวก ข เพิ่มคุณสมบัติในการปรับแต่งรูปแบบให้กับวิชวล

รายละเอียดสินค้า 

ISBN: 978-616-204-821-0              ขนาด:  17*24 ซม.
จำนวนหน้า:  416 หน้า                         ลักษณะพิเศษ: ขาวดำ
พิมพ์ครั้งที่: 1                                        เดือน/ปี ที่พิมพ์: ก.ค. 67