คัมภีร์ภาษา C ฉบับสมบูรณ์

สำนักพิมพ์: Provision                   ผู้เขียน: อรพิน ประวัติบริสุทธิ์

หมวดหมู่:  ไอทีและอีคอมเมิร์ซ      ราคา:  365  บาท

https://www.dplusshop.com/p/611               

เนื้อหาโดยย่อ

คัมภีร์ภาษา C ฉบับสมบูรณ์ เล่มนี้ เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดที่ได้ปรับปรุงเนื้อหาให้อัพเดตล่าสุดตามมาตรฐาน ISOนอกจากนี้ยังเพิ่มรายละเอียดเนื้อหาเกี่ยวกับโครงงานจัดการฐานข้อมูลพนักงานลงไปด้วย เพื่อให้ผู้อ่านได้เห็นตัวอย่างจริงของการนำภาษาซีไปประยุกต์ใช้งาน รวมถึงยังสอนการจัดการชุดซอร์สโค้ดและการทำงานกับ Git ด้วย อธิบายและใช้ภาพประกอบที่เห็นขั้นตอนต่างๆอย่างชัดเจน ทำตามได้จริง จึงใช้ได้ทั้งการเรียนการสอนในชั้นเรียน และอ่านเพื่อศึกษาด้วยตัวเอง
.
สารบัญ

บทที่ 1 แนะนำภาษาซี (Introduction to C Language)
บทที่ 2 แนะนำโปรแกรม Dev-C++
บทที่ 3 แนะนำโปรแกรม Visual Studio 2022
บทที่ 4 แนวคิดในการเขียนโปรแกรม (Concept Of Programming)
บทที่ 5 ตัวแปรกับชนิดของข้อมูล (Variables and Data Type)
บทที่ 6 โอเปอเรเตอร์ และการดำเนินการต่างๆ (Operator and Operations)
บทที่ 7 การรับและแสดงผลข้อมูล (Input/Output)
บทที่ 8 คำสั่่งควบคุม (Control Statement)
บทที่ 9 อาร์เรย์ (Array)
บทที่ 10 พอยเตอร์ (Pointers)
บทที่ 11 ฟังก์ชั่น (Functions)
บทที่ 12 สตรัคเจอร์และยูเนียน (Structure and Union)
บทที่ 13 พรีโปรเซสเซอร์ไดเรกทีฟ และมาโคร (Preprocessor Directives & Macro)
บทที่ 14 ไฟล์ (File)
บทที่ 15 ตัวอย่างโครงงานระบบจัดการฐานข้อมูลพนักงาน
บทที่ 16 การจัดการชุุดซอร์สโค้ดและทำงานกับ Git
บทที่ 17 นำภาษาซีไปต่อยอดการเรียนรู้
บทที่ 18 แนะนำการพัฒนาโปรแกรม ด้วยภาษา C++
บทที่ 19 แนะนำการพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา C#
APPENDIX A ตารางแอสกี
APPENDIX B เฉลยแบบฝึกหัด

รายละเอียดสินค้า

ISBN: 978-616-204-8081                 ขนาด:  17*23 ซม.
จำนวนหน้า:  552 หน้า                        ลักษณะพิเศษ: ขาวดำ
พิมพ์ครั้งที่: 1                                       เดือน/ปี ที่พิมพ์: พ.ค. 65