คัมภีร์ Python ฉบับสมบูรณ์

 

สำนักพิมพ์: Provision                   ผู้เขียน: อรพิน ประวัติบริสุทธิ์

หมวดหมู่ ไอทีและอีคอมเมิร์ซ      ราคา:  395  บาท

เนื้อหาโดยย่อ

คู่มือภาษาไพธอนที่ละเอียดที่สุด พร้อมตัวอย่างใช้งานจริงเริ่มสอนตั้งแต่พื้นฐานการเขียนโปรแกรม ใครไม่มีพื้นฐานมาก่อนหรือไม่รู้ว่าเขียนโปรแกรมต้องเริ่มจากตรงไหน หนังสือเล่มนี้ตอบโจทย์มากๆ สามารถอ่านทำความเข้าใจได้โดยง่าย เมื่อปูพื้นฐานเสร็จแล้วก็จะอธิบายเนื้อหาที่ยากขึ้น โดยจะอธิบายถึงการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นด้วยภาษาไพธอน และการเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนสำหรับงาน Data Science หนังสือเล่มนี้จึงเป็นหนังสือที่อธิบายเนื้อหาเกี่ยวกับ Python ไว้อย่างครบวงจรเลยทีเดียว

สารบัญ

บทที่ 1 ทำความรู้จักกับภาษาคอมพิวเตอร์ไพธอน
บทที่  02 ปูพื้นฐานความรู้ในการเขียนโปรแกรม
บทที่  03 เครื่องมือเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน
บทที่  04 เริ่มต้นเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพธอน
บทที่  05 ตัวแปร
บทที่  06 ชนิดข้อมููล
บทที่  07 นิพจน์และตัวดำเนินการต่าง ๆ
บทที่  08 คำสั่งเงื่อนไข
บทที่  09 คำสั่งทำซ้ำ
บทที่  10 ฟังก์ชันและโมดูล
บทที่  11 การจัดการข้อผิดพลาดของโปรแกรม (Exception Handling)
บทที่  12 การจัดการไฟล์ (File Handling)
บทที่  13 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
บทที่  14 ไพธอนกับระบบจัดการฐานข้อมูล MariaDB
บทที่ 15 ไพธอนกับระบบจัดการฐานข้อมูล MongoDB
บทที่ 16 พัฒนา Web Application ด้วย Python Django
บทที่ 17 Web scraping ดึงข้อมูลจากเว็บไซต์ด้วยไพธอน
บทที่ 18 รู้จักกับ API และ Microservices
บทที่ 19 เรียนรู้การสร้าง API ด้วย flask
บทที่ 20 สร้าง API ด้วย FastAPI
บทที่ 21ทำความรู้จักกับ Data Science
บทที่ 22 การทำงานของไลบรารี NumPy
บทที่ 23 โครงสร้างข้อมูลของ Pandas
บทที่ 24 การทำ Data Visualization ด้วย Matplotlib
APPENDIX  สรุปแท็กของภาษา HTML

รายละเอียดสินค้า

ISBN: 978-616-204-793-0               ขนาด:  17*23 ซม.
จำนวนหน้า:  608 หน้า                        ลักษณะพิเศษ: ขาวดำ
พิมพ์ครั้งที่: 1                                       เดือน/ปี ที่พิมพ์: ต.ค. 64