คู่มือ Access 2010 ฉบับสมบูรณ์

ผู้เขียน : นันทนี แขวงโสภา
ประเภทหนังสือ:ไอทีและอีคอมเมิร์ซ

ราคา 299.00 บาท


รายละเอียดสินค้า

ขนาด: 17*22 ซม.
จำนวนหน้า: 576 หน้า
พิมพ์ครั้งที่ 1: พฤษภาคม 2556
ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 4 สี สลับสองสี แถมซีดี 1 แผ่น (ไม่ได้สกรีนหน้าแผ่น)
ระดับความยากง่าย: ผู้เริ่มต้นจนถึงระดับกลาง

หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้รู้จักและเข้าใจกับโปรแกรม Microsoft Access 2010 มากขึ้น ด้วยการนำเสนอเนื้อหาความรู้เบื้องต้นเรื่องฐานข้อมูล การเริ่มต้นการใช้งาน การปรับแต่งคำสั่งการใช้งานต่างๆบนโปรแกม หลักการสร้าง Table อย่างมีประสิทธิภาพ การทำงานร่วมกับฟิลด์ พร้อมทั้งเรียนรู้รูปแบบการทำงาน ฟังก์ชั่น คุณสมบัติต่างๆ และเครื่องมือการใช้งานอีกมากมายในโปรแกรม Microsoft Access 2010


สารบัญ