เรียนรู้ Data Science ด้วย ภาษา R

ผู้เขียน: ศุภชัย สมพานิช

ประเภทหนังสือ:  ไอทีและอีคอมเมิร์ซ


ปกติราคา  350 บาท

รายละเอียดสินค้า

ISBN: 978-616-204-783-1
ขนาด:  17*23 ซม.
จำนวนหน้า:  320 หน้า
ลักษณะพิเศษ:  พิมพ์ขาวดำ
พิมพ์ครั้งที่1  8 ธ.ค. 63

เนื้อหาโดยย่อ
เนื้อหาหนังสือเล่มนี้นำเสนอวิธีการทำงานและวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นต้นด้วยภาษา R และมีการใช้งานโปรแกรม Excel เข้ามาช่วยเสริมการนำเสนอเนื้อหา เพื่อให้คุณผู้อ่านสามารถทำความเข้าใจ
เนื้อหาได้ง่ายขึ้น

สารบัญ

บทที่ 1 เตรียมความพร้อมก่อนใช้งานภาษา R
บทที่ 2 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา R
บทที่ 3 ทำความรู้จักกับโครงสร้างข้อมูลเวกเตอร์ (Vector)
บทที่ 4 กรอบข้อมูล (Data Frame)
บทที่ 5 การสร้างฟังก์ชัน (Function) ขึ้นมาใช้งาน
บทที่ 6 การ Import และ Export ข้อมูลจากไฟล์ Excel, CSV และไฟล์ข้อความ
บทที่ 7 พื้นฐานการใช้ R ร่วมกับข้อมูล ในระบบฐานข้อมูล SQL Server
บทที่ 8 การทำงานกับข้อมูลในฐานข้อมูล SQL Server
บทที่ 9 ภาษา R กับข้อมูลใน ฐานข้อมูล MongoDB
บทที่ 10 สถิติเบื้องต้นกับภาษา R
บทที่ 11 การหาตำแหน่งของข้อมูล(Measures Of Variability)
บทที่ 12 การวัดกระจายของข้อมูล (Measure of Dispersion)
บทที่ 13 เมทริกซ์ (Matrix)
บทที่ 14 การทำงานกับข้อมูลที่น่าสนใจ
บทที่ 15 พื้นฐานการนำเสนอข้อมูลด้วยกราฟ (Data Visualization)
บทที่ 16 การสร้างกราฟแบบ Box Plot
บทที่ 17 การสร้างกราฟแบบ Heat Map และกราฟเส้น
บทที่ 18 การจัดการ ข้อมูลสูญหาย (NA)

Author

  • นักเขียนอิสระ มีผลงานการเขียนหนังสือ Programming หลายสาขา เช่น .NET, .NET Core, iOS, Android, Angular, React, Vue, MEAN Stack, ไพธอน, Excel, Java, JavaScript ฯลฯ และเปิดสอนคอร์สออนไลน์ด้านการเขียนโปรแกรม