บทความ/ข่าวสาร

AI Digital watermark หรือการติด tag

AI Digital watermark หรือการติด tag ว่าเป็นผลงานที่สร้างจาก AI ไม่ใช่แค่ลายน้ำบนรูปเท่าที่เรามองเห็นอย่างที่หลายคนเข้าใจ (ซึ่งมักจะคิดกันว่าแค่ลบหรือ crop ออกก็หายแล้ว) แต่เป็นการฝังข้อมูลดิจิตอลที่ซ่อนไว้อย่างแนบเนียนในชิ้นงาน เพื่อให้สามารถตรวจจับได้ว่าสร้างจาก AI ถึงแม้จะนำมาแก้ไขตัดต่อไปแล้วด้วยวิธีการใดๆ ก็ตาม โดย tag หรือ watermark นี้อาจจะทำไว้แบบให้เห็นชัดเจน หรือซ่อนไม่ให้เห็นก็ได้

Vasin Permsup

12/05/2024

ปัจจัยที่ควรพิจารณาก่อนการติดตั้ง SOLAR CELL

ตรวจสอบและวิเคราะห์ระดับแสง : ประเมินระดับแสงอาทิตย์และช่วงเวลาที่ได้รับแสงอาทิตย์มากที่สุดในพื้นที่ที่ต้องการติดตั้งโซลาร์เซลล์ ประเมินพื้นที่ที่มีความเหมาะสมและเพียงพอสำหรับการติดตั้งโซลาร์เซลล์ รวมถึงสิ่งที่กีดขวาง เช่น ต้นไม้หรือสิ่งก่อสร้าง เป็นต้น

YadpirunK

07/06/2023

การปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4

เมื่อพูดถึงการปฏิวัติอุตสาหกรรมที่เป็นการพลิกโฉมโลกหรือเป็นการเปลี่ยนทั้งวิถีชีวิต ความคิด และกระบวนการทำงานต่างๆ ของเราไปอย่างสิ้นเชิงนั้น ปัจจุบันความฉลาดของมนุษย์ได้นำพาโลกของเราให้ก้าวเข้าสู่ยุคของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 หรือ The Fourth Industrial Revolution (4IR) ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งในครั้งนี้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจะเป็นนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่จับเอาองค์ประกอบต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเรา ที่ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ, เครื่องจักรกล, ยานพาหนะต่างๆ, ธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม ฯลฯ

YadpirunK

09/05/2023

การบำรุงรักษารถ 𝐇𝐲𝐛𝐫𝐢𝐝 และค่าใช้จ่าย

โดยหลักการแล้วรถ Hybrid ทุกระบบ ไม่ว่าจะเป็น HEV, PHEV, EREV ต่างก็มีสองระบบ คือมีทั้งเครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้า ทำให้มีภาระในการบำรุงรักษาเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับรถที่มีระบบเดียว ไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์น้ำมันหรือไฟฟ้าล้วนก็ตาม เพราะชิ้นส่วนและความซับซ่อนในการทำงานร่วมกันที่เพิ่มขึ้น ก็หมายถึงว่ามีกลไกที่ต้องบำรุงรักษามากขึ้น ใช้ค่าใช้จ่ายมากขึ้นตามไปด้วย

Vasin Permsup

07/03/2023

รถ 𝐏𝐇𝐄𝐕 ชาร์จไฟตามสถานีชาร์จได้หรือไม่?

ระบบชาร์จมักเป็นแบบ AC ที่มีอัตราการชาร์จไม่เกิน 7 kW เนื่องจากแบตเตอรี่ไม่ใหญ่มาก จึงมักจะไม่มีระบบรองรับการชาร์จแบบไฟ DC (Fast Charge) ซึ่งทำให้ชาร์จได้เร็วแค่เท่ากับเครื่องชาร์จตามบ้าน (Wall Charger หรือ Wall box) ทั่วไปซึ่งต้องใช้เวลาชาร์จหลายชั่วโมง ซึ่งไม่เหมาะกับการแวะช่าร์จระหว่างเดินทางไกล และก็ไม่จำเป็นต้องเสียเวลารอขนาดนั้นด้วยเพราะถ้ามีน้ำมันในถังก็วิ่งได้แล้ว

Vasin Permsup

27/02/2023

รถ 𝐇𝐲𝐛𝐫𝐢𝐝 ขับแบบ 𝐎𝐧𝐞-𝐏𝐞𝐝𝐚𝐥 ได้หรือไม่?

โดยปกติการขับขี่แบบใช้คันเร่งเพียงอย่างเดียวหรือ One-Pedal driving ที่มีในรถ BEV นั้นก็คือ พอถอนเท้าจากคันเร่งปั๊บก็ให้รถเริ่มทำการลดความเร็วด้วยการหน่วง หรือใช้ระบบเบรคแบบ Regenerative ได้เลยโดยยังไม่ต้องเหยียบแป้นเบรค ซึ่งถ้าใช้จนคล่องแล้วก็อาจจะลดโอกาสที่ต้องย้ายเท้าไปเหยียบแป้นเบรคให้ลดลงเหลือแต่เท่าที่จำเป็น

Vasin Permsup

27/02/2023

รถ Hybrid ตอนขับแบบไฟฟ้าล้วนจะเหมือนรถ 𝐁𝐄𝐕 หรือไม่

โดยหลักการแล้วทั้งรถ Hybrid ทั้ง HEV และ PHEV เวลาที่วิ่งด้วยไฟฟ้าล้วน (mode EV) ก็จะให้ความรู้สึกใกล้เคียงกับรถไฟฟ้า 100% หรือ BEV แต่อาจจะไม่ได้การตอบสนองที่แรงเท่า เพราะมักจะใส่มอเตอร์มาในขนาดเล็กกว่ารถไฟฟ้าล้วน นอกจากนี้การเร่งที่ตัวมอเตอร์อาจรู้สึกหน่วงกว่าอยู่บ้าง เนื่องจากมอเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้ยังอาจมีการสูญเสียกำลังผ่านระบบเกียร์ที่ต้องทำงานร่วมกับเครื่องยนต์ด้วย (ถึงแม้เครื่องยนต์จะไม่ติดในขณะนั้นก็ตาม) ในขณะที่รถ BEV ไม่มีตรงนี้ แต่ความแตกต่างนี้จะมากน้อยขึ้นกับการออกแบบรถแต่ละรุ่น และความรู้สึก “ทันใจ” ของผู้ขับขี่แต่ละคนด้วย

Vasin Permsup

27/02/2023

ระบบเบรคสร้างพลังงานคืน (𝐑𝐞𝐠𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐁𝐫𝐚𝐤𝐢𝐧𝐠)

ระบบเบรกแบบที่สามารถสร้างพลังงานไฟฟ้ากลับคืนได้นี้ มีชื่อเรียกกันหลายอย่าง ตั้งแต่ Regenerative Braking หรือ Kinetic Energy Recovery System (KERS) หรืออื่นๆ เช่น ระบบเบรกฟื้นฟูพลังงาน (Recuperative Braking) แต่โดยรวมแล้วคือการเอามอเตอร์ไฟฟ้าตัวเดียวกับที่ใช้ขับเคลื่อนรถนี่แหละ มาปั่นไฟกลับคืนเพื่อชาร์จแบตเตอรี่𝐇𝐲𝐛𝐫𝐢𝐝

Vasin Permsup

27/02/2023

𝐌𝐨𝐝𝐞 การทำงานของรถ 𝐇𝐲𝐛𝐫𝐢𝐝

รถ Hybrid แต่ละยี้ห้อ แต่ละรุ่นก็อาจมี mode การทำงานที่แตกต่างกันออกไปวิธีการควบคุมให้เข้า Mode เหล่านั้นก็มีทั้งใช้ปุ่มกด ใช้สวิทช์แบบโยกได้หลายตำแหน่งหรือบาง Mode การทำงานก็ไปรวมเข้ากับเกียร์ แต่โดยรวมแล้วจะมีที่คล้ายๆ กันดังนี้(บางรุ่นอาจมีไม่ครบทุก Mode หรือมีมากกว่า หรือเรียกชื่อแตกต่างจากนี้)

Vasin Permsup

09/02/2023

รถ 𝐇𝐲𝐛𝐫𝐢𝐝 ประหยัดกว่ารถน้ำมันได้อย่างไร?

ตามปกติรถที่ใช้น้ำมันเครื่องยนต์ทำงานก็จะมีช่วงที่เร่งออกตัว (หรือเร่งแซง) ช่วงที่วิ่งด้วยความเร็วคงที่ แล้วก็ช่วงเบรค ซึ่งในสามช่วงนี้ ช่วงที่ออกตัวก็จะเปลืองพลังงานมากที่สุด เพราะเราต้องเร่งเครื่องยนต์จนถึงรอบสูงระดับหนึ่ง เครื่องยนต์ถึงจะมีกำลังมากพอที่จะทำให้รถสามารถออกตัวเคลื่อนที่ไปได้ ส่วนช่วงที่กินพลังงานน้อยที่สุดคือช่วงที่วิ่งด้วยความเร็วคงที่

Vasin Permsup

08/02/2023

เครื่องยนต์ มอเตอร์ไฟฟ้าและระบบเกียร์ของรถ 𝐇𝐲𝐛𝐫𝐢𝐝

เครื่องยนต์ของรถ Hybrid มีการทำงานในลักษณะคล้ายกับเครื่องยนต์ของรถยนต์ปกติ เพียงแต่มีมอเตอร์ไฟฟ้าช่วยเสริมแรง ผู้ผลิตจึงมักจะติดตั้งเครื่องยนต์ที่มีกำลังต่ำลงบ้าง (ขนาดเล็กลง ความจุของกระบอกสูบหรือ CC ก็ลดลง เช่น แทนที่จะใช้เครื่อง 2,000 CC ก็อาจใช้แค่ 1,500 CC เมื่อรวมกับมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วก็จะได้กำลังและแรงบิดในการขับเคลื่อนพอๆ กับเครื่อง 2,000 CC หรือบางทีอาจมากกว่าด้วยซ้ำ)

Vasin Permsup

08/02/2023

รู้จักกับ 𝐖𝐞𝐛𝐀𝐬𝐬𝐞𝐦𝐛𝐥𝐲

ปกติ web application หรือ web apps จะทำงานด้วยภาษา JavaScript เป็นหลัก ร่วมกับ HTML และ CSS ซึ่ง จะรันได้ภายใต้ browser ทุกตัวทั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน และอุปกรณ์อื่นๆ ได้ในลักษณะเดียวกัน แต่ ปัญหาหลักของ JavaScript ก็คือเรื่อง performance ที่ยังไม่ดีเท่าที่ควร ทำให้ไม่เหมาะกับงานที่เน้นการประมวลผล หนักๆ (CPU-intensive task) เช่น เกม การประมวลที่เกี่ยวกับภาพ เสียง วิดีโอ การเข้ารหัส/ถอดรหัส ฯลฯ ซึ่งไม่ สามารถทำได้เร็วใกล้เคียงกับการรันโปรแกรมภายนอกบราวเซอร์ จึงมีการพัฒนามาตรฐานใหม่ของโค้ดที่สามารถรัน ใต้บราวเซอร์ขึ้น โดยออกแบบให้ทำงานในระดับ low-level มากขึ้น และอยู่ในรูปโค้ดที่ผ่านการ compile เป็น binary และผ่านการ optimize ให้เหมาะกับการทำงานภายใต้การทำงานของ browser มาแล้ว (ต่างจาก JavaScript ที่จะต้อง มีการโหลดไฟล์ code ที่เป็น text และการ interpret + optimize ก่อนจะทำงานแต่ละครั้ง ทำให้การเริ่มต้นทำงานของ โปรแกรมค่อนข้างใช้เวลานานและมีความเร็วจำกัด) แต่ยังคงรักษาความ compatibility และ portability กับ browser ทุกตัวไว้ได้ ซึ่งมาตรฐานของ code แบบนี้คือที่เรียกว่า WebAssembly หรือย่อว่า Wasm (รูปแบบไฟล์ .wasm)

ศุภชัย สมพานิช

04/01/2023

เงื่อนไขการส่งเสริมจากภาครัฐทำให้รถยนต์ไฟฟ้าน่าซื้อหรือยัง?

เงื่อนไขใหม่จากภาครัฐที่มีการให้เงินอุดหนุนเพื่อส่งเสริมการใช้รถไฟฟ้า โดยพิจารณาถึงขนาดของรถและราคาขายประกอบกัน (เช่น ไม่เกิน 2 ล้านบาทและต้องมีแบตเตอรี่ที่มีความจุไม่น้อยกว่า 30 kWh) รวมถึงมีการกำหนดเงื่อนไขที่จะต้องมีการประกอบภายในประเทศในจำนวนคันที่เป็นสัดส่วนตามเงินอุดหนุนที่ได้รับ (เช่น ขาย 1 คัน ต้องประกอบ 1 คัน หรือ 1.5 คัน) และลดอากรขาเข้ากับภาษีสรรพสามิตลง ทั้งหมดนี้ทำให้ราคาขายของรถไฟฟ้าในรุ่นกลางถึงรุ่นเล็กมีราคาลดลงมากถึงคันละ 1 – 2 แสนบาทจึงคาดว่าตลาดรถในกลุ่มนี้จะได้รับผลดีและมีการขยายตัวมากในอนาคตอันใกล้ ล่าสุด (พฤษภาคม 65) ประกอบกับสภาวะขาดแคลนไมโครชิปทั่วโลก ทำให้หลายค่ายถึงกับต้องปิดรับจองรถชั่วคราวไปก่อนก็มี

Vasin Permsup

13/12/2022

การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพื่อใช้รถไฟฟ้า คุ้มไหม?

ขึ้นกับสภาพการใช้งานรถยนต์ของคุณ พวกแผงโซลาร์เซลล์นั้นผลิตไฟฟ้าได้เฉพาะในเวลากลางวันที่มีแสงแดด ถ้าปกติใช้รถกลางวัน ชาร์จกลางคืน ก็ใช้ไฟจากโซลาร์เซลล์ชาร์จไม่ได้ ถ้าจะให้ทำได้ก็ต้องลงทุนติดตั้งแบตเตอรี่เพิ่มอีก ซึ่งหากจะให้ได้ความจุไฟฟ้ามากพอที่จะชาร์จรถได้ 0 – 100% ก็จะเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงพอสมควร (หลักหลายแสนบาทนอกจากนี้แผงโซลาร์เซลล์ที่ใช้ก็ต้องใหญ่ขึ้นตามไปด้วย) เพราะแบตเตอรี่ที่ใช้เก็บพลังงานไว้ชาร์จกลางคืนก็ต้องมีขนาดพอๆ กับแบตเตอรี่ที่อยู่ในรถไฟฟ้าที่จะชาร์จเลย ซึ่งความจริงเราก็อาจไม่ได้ใช้รถมากจนไฟหมดหรือเหลือไฟในระดับต่ำๆ เช่น 10 – 20% ทุกวัน

Vasin Permsup

13/12/2022

การชาร์จรถไฟการชาร์จรถไฟEV ยังใช้เวลานานกว่าเติมน้ำมัน

จุดนี้เป็นข้อจำกัดใหญ่ที่สุดข้อหนึ่งของรถไฟฟ้าในปัจจุบันที่การชาร์จแบตเตอรี่ยังใช้เวลาค่อนข้างนานเมื่อเทียบกับการเติมน้ำมันเต็มถังใน 2 – 3 นาที แต่การชาร์จรถไฟฟ้ายังใช้เวลาตั้งแต่หลายสิบนาที (กรณีเครื่องชาร์จเร็ว) ถึงหลายชั่วโมง (สำหรับเครื่องชาร์จแบบทั่วไป เช่น ตามบ้าน)อย่างไรก็ตามจากเทคโนโลยีที่ดีขึ้นก็ทำให้การชาร์จเร็วขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการชาร์จไม่เต็ม 100% เช่น ชาร์จแค่ให้ได้ระยะทางมากพอเดินทางต่อถึงบ้าน หรือชาร์จพอให้วิ่งต่อไปถึงจุดที่จอดชาร์จนานข้ามคืนได้อาจใช้เวลาแค่ไม่กี่สิบนาทีหรือครึ่งชั่วโมงในรถรุ่นใหม่ๆ

Vasin Permsup

07/12/2022

แบตเตอรี่รถไฟฟ้าใช้ได้นานแค่ไหน ก่อนที่จะต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งหมด?

อย่างที่บอกแล้วว่าต้นทุนค่าแบตเตอรี่เป็นสัดส่วนที่สำคัญของต้นทุนรถทั้งคัน อยู่ในระดับหลายแสนบาท ซึ่งสำหรับรถเล็กๆ ถึงขนาดกลางบางรุ่นมักไม่ต่ำกว่า 5 แสน หรือบางรุ่นที่แบตเตอรี่ใหญ่หน่อยอาจราคาค่อนหรือถึงล้านบาท ซึ่งบางกรณีอาจคิดเป็นสัดส่วนมากถึงกว่า 50-70% ของราคารถทั้งคันด้วยซ้ำ ดังนั้นอายุของแบตเตอรี่ที่จะสามารถใช้งานได้จนกว่าจะถึงกำหนดต้องเปลี่ยนทั้งหมด จึงเป็นตัวเลขสำคัญที่ผู้ซื้อหลายคนเป็นกังวล และมักจะนำมาคำนวณควบคู่ไปกับต้นทุนค่าพลังงานไฟฟ้า

Vasin Permsup

07/12/2022

จะชาร์จรถไฟฟ้าที่บ้านต้องใช้ไฟสามเฟสถึงจะเร็ว จริงหรือไม่?

ขึ้นกับลักษณะการใช้งาน (ซึ่งจะมีผลกับปริมาณไฟที่ชาร์จต่อวัน) และสเป็คของรถด้วยว่ารับได้ที่เท่าไหร่ สำหรับรถไฟฟ้าทั่วไป ถึงแม้ตามสเป็คแล้วสายชาร์จที่แถมมากับรถ (บางทีเรียกสายชาร์จฉุกเฉิน) แบบเสียบปลั๊กไฟบ้านธรรมดา (กำลังไฟไม่เกิน 2.2 – 3.7 kW) จะใช้เวลาชาร์จจาก 0 ถึง 100% เกิน 10 ชั่วโมงขึ้นไปก็จริง แต่ในการใช้แต่ละวันหากเราไม่ได้วิ่งไกลมากทุกวัน เช่นวิ่งแค่วันละ 50 – 60 กิโลเมตร อาจจะชาร์จเพียงแค่ 2 – 3 ชั่วโมงต่อวันก็เต็มแล้ว แต่ถ้าวิ่งไกลกว่านั้น การติดตั้งเครื่องชาร์จแบบใช้ไฟบ้าน 1 เฟส (กำลังไฟ 7 kW ขึ้นไปจนถึง 11 kW) ก็ยังชาร์จได้เร็วขึ้นเท่าตัวหรือมากกว่า (แต่ต้องติดตั้งและเดินสายไฟเข้าเครื่องใหม่ห้ามเสียบปลั๊ก) ดังนั้นชาร์จแค่ 3 – 4 ชั่วโมงอาจพอวิ่งได้ระยะทางถึง 100 กิโลเมตร และชาร์จเต็ม 0 – 100% ได้ในเวลา 7 – 8 ชั่วโมง

Vasin Permsup

05/12/2022

𝗘𝗩 𝗥𝗮𝗻𝗴𝗲 รถยนต์ไฟฟ้าวิ่งได้ไกลพอๆ กับรถที่ใช้น้ำมันแล้ว

ปัจจบันรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ๆ มักใช้แบตเตอรี่ลิเธียมที่มีความจุพลังงานไม่น้อยกว่า 50 kWh ซึ่งมากพอที่จะวิ่งได้ไกลไม่น้อยกว่่า 340 กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม 1 ครั้งแล้ว (วิ่งจริงอาจเหลือประมาณ 300 กม. ขึ้นกับสภาพการขับขี่) หลายรุ่นใช้แบตเตอรี่ใหญ่กว่านี้ซึ่งทำให้ระยะทางที่วิ่งได้หรือ range ได้เพิ่มขึ้นเป็น 400 – 600 กม. หรือมากกว่านั้น อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติจะมีพลังงานที่ใช้ได้จริงในแบตเตอรี่ระหว่าง 15 – 85% โดยประมาณ ซึ่งคิดเป็นแค่ 70% ของความจุทั้งหมด ทำให้ระยะวิ่งทางไกลจริงๆ ที่ใช้ได้อยู่ประมาณ 210-238 กม.

Vasin Permsup

04/12/2022

รถไฟฟ้าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่ารถใช้น้ำมันจริงหรือ?

ในส่วนของผู้ใช้ จะเห็นได้ชัดเจนว่าในขณะใช้งานนั้น รถไฟฟ้าไม่มีการปล่อยไอเสียหรือมลพิษต่่างๆ ออกสู่อากาศเลย ทำให้อากาศสะอาดกว่า 100%

Vasin Permsup

03/12/2022

รถยนต์ไฟฟ้าแรงกว่ารถใช้น้ำมันจริงมั้ย?

จริง ถ้ามอเตอร์ที่ใช้มีกำลังและแรงบิดใกล้เคียงกับเครื่องยนต์ เพราะมอเตอร์ไฟฟ้ามีคุณสมบัติที่สามารถสร้างแรงบิดสูงได้ทันทีที่เริ่มต้นทำงาน โดยไม่ต้องรอเร่งเครื่องขึ้นไปให้ถึงรอบสูงๆ เหมือนเครื่องยนต์สันดาปภายในที่ใช้น้ำมัน ซึ่งจะต้องใช้เวลาเล็กน้อยในการเร่งเครื่องก่อน เมื่อเครื่องยนต์ทำงานที่รอบสูงแล้วถึงจะมีกำลังมากและทำให้รถพุ่งออกไปได้ ดังนั้นการเหยียบคันเร่งจึงทำให้รถไฟฟ้าพุ่งออกตัวได้อย่างรวดเร็วในทันทีเกิดเป็นความรู้สึกที่ว่า “แรงติดเท้า” กว่ารถน้ำมัน ชนิดที่รถ EV ราคาไม่ถึงล้าน สามารถทำอัตราเร่ง 0-100 กม. ได้สูสีกับรถสปอร์ตใช้น้ำมันราคาหลักล้าน (แต่ตอนเบรคเป็นอีกเรื่องนึง)

Vasin Permsup

02/12/2022

รถไฟฟ้าประหยัดค่าใช้จ่ายกว่ารถใช้น้ำมันจริงหรือ?

จริง ถ้าคิดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานต่อระยะทางที่รถวิ่งได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถที่ใช้ไฟฟ้าล้วนหรือ BEV ค่าพลังงานไฟฟ้าที่ใช้อาจถูกกว่าค่าน้ำมันเป็นเท่าตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่่น้ำมันขึ้นราคามากๆ ก็อาจประหยัดได้มากกว่านั้นอีก

Vasin Permsup

02/12/2022

อัพโหลดฟอนต์ มาใช้ใน Canva Pro

สำหรับผู้ใช้ที่สมัครใช้ Canva Pro และ แบบ Education ในการใช้งานก็จะมีรูปแบบงานกราฟิกให้เราได้เลือกนำมาใช้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นรูป วีดีโอ และสำหรับงานออกแบบกราฟิก ที่ขาดไม่ได้คือเรื่อง ฟอนต์ ถึงแม้ใน Canva Pro หรือ Education จะมีฟอนต์แบบพรีเมี่ยม ให้เราได้เลือกนำมาใช้มากมาย แต่หากเราต้องการฟอนต์ที่ไม่ได้มีอยู่ในโปรแกรมมาใช้จะต้องทำอย่างไร ซึ่งโปรแกรม Canva Pro และ Education ก็สามารถอัพโหลดฟอนต์มาใช้ในโปรแกรมได้ ซึ่งมีวิธีง่ายๆ ดังนี้

YadpirunK

09/09/2022

ปักหมุด! วิธีสมัครเข้าร่วมโครงการ “คนละครึ่ง” ในแอป Food Delivery

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 ได้เปิดให้ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ “คนละครึ่ง” สามารถสมัครเข้าร่วมกับแอป Food Delivery ที่เปิดให้บริการ ซึ่งรอบนี้จะเปิดทั้งหมด 4 รายคือ LINEMAN, GRAB, Shopee Food และ Food Panda โดยแต่ละรายก็พยายามออกโปรโมชั่นมาดึงดูดร้านให้ค้าให้เข้าร่วมกับแอปของตน ร้านใดที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการอยากรู้วิธีสมัครเข้าร่วมโครงการ “คนละครึ่ง” กับแอป Food Delivery นั้นจะมีขั้นตอนยังไงบ้างไปดูกันค่ะ

YadpirunK

17/08/2022

เปิดร้านอาหารออนไลน์ขายผ่านแอป

แอปที่ให้บริการรับส่งอาหารแบบ Food Delivery นี้มีอยู่หลายแอปมาก แต่ที่เด่นๆดังๆ ที่นิยมใช้กันบ่อยๆ ก็จะมี LINEMAN, GRAB, Food Panda, Robinhood, Shopee Food ซึ่งเป็นแอปที่ห้ามพลาด ไม่ว่าร้านคุณจะมีหน้าร้านหรือไม่มีหน้าร้าน รวมถึงร้านที่ทำในบ้านหรือคอนโด ถ้าทำได้ก็ควรจะมีให้ครบทุกแอป เพื่อเปิดโอกาสในการขาย แต่ก็ควรดูเงื่อนไขการให้บริการประกอบด้วย ซึ่งแต่ละแอปก็จะมีหลักการให้บริการคล้ายกัน แต่ก็จะมีรายละเอียดบางอย่างที่แตกต่างกัน เช่น แอปนี้มีร้านคู่แข่งที่ขายอาหารแบบเดียวกันเยอะรายแถมราคาถูกกว่ามาก หรือแถวร้านไม่ค่อยมีไรเดอร์เจ้านี้วิ่งให้บริการเปิดไปก็ไม่ค่อยมีออเดอร์ เป็นต้น ทางร้านควรศึกษาข้อมูลหรือลองใช้บริการเองดูก่อนเพื่อตัดสินใจ แต่มีหลายๆแอปไว้ก็ไม่เสียหาย เพราะจะเสียค่าคอมมิชชันก็ต่อเมื่อมีออเดอร์ ยกเว้น Food Panda ซึ่งมีค่าใช้จ่ายรายเดือน (แล้วแต่ตกลงกับเซลล์)

YadpirunK

16/08/2022

แบตลิเทียมไอออน หัวใจของรถไฟฟ้า?

แบตเตอรรี่เป็นหัวใจสำคัญของยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ทั้งหลาย รวมถึงรถไฮบริดแทบทุกรุ่น ซึ่งปัจจุบันส่วนมากก็ใช้แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน (Lithium ion) กันทั้งนั้น เพราะมีความจุพลังงานต่อขนาดและน้ำหนักสูงที่สุด (มีแค่รถไฮบริดบางรุ่นยังใช้แบตเตอรี่ Nickel Metal Hydride หรือ NiMH ซึ่งจุพลังงานน้อยกว่าหลายเท่าในขนาดและน้ำหนักพอๆ กัน แต่ทนทานรอบการชาร์จได้มากกว่าแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน เพรารถเหล่านั้นต้องการแบตความจุไม่สูง แค่พอจ่ายพลังงานให้มอเตอร์ช่วงสั้นๆ เดี๋ยวเครื่องยนต์ก็ปั่นไฟฟ้ามาชาร์จเติมไฟที่จ่ายไปให้เต็มตามเดิม)

Vasin Permsup

28/04/2022

หน่วยไฟฟ้าน่าปวดหัว แต่ต้องเข้าใจ – kW หรือ kWh?

ยุคนี้คนทั่วๆ ไปอย่างคุณ อย่างผม หรือใครๆ ที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น รถยนต์ไฟฟ้า (BEV) หรือ ติดตั้งระบบแผงโซลาร์เซลล์ (Solar Cell) ที่บ้าน ก็จะได้ยินคำศัพท์ที่น่าสับสนอยู่สองคำ คือ กิโลวัตต์ (kW) กับ กิโลวัตต์-ชั่วโมง (kWh) ซึ่งต่างก็เป็นหน่วยวัดไฟฟ้าทั้งคู่ มาดูกันดีกว่าว่ามันต่างกันยังไง และมีผลกับชีวิตเรายังไง

Vasin Permsup

28/04/2022

ลงทุนติดแผงโซลาร์ ได้คืนค่าไฟวันละกี่บาท?

ยุคนี้มองไปตามหลังคาบ้านหลายๆ หลังเริ่มเห็นมีการติดแผงโซล่าเซลล์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าใช้เองกันมากพอสมควร และนับวันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งคำถามแรกของเจ้าของบ้านทุกคนที่จะลงทุนติดโซลาร์เซลล์ก็คือ ติดแล้วจะลดค่าไฟได้วันละเท่าไหร่?

Vasin Permsup

28/04/2022

ใช้บริการฝากไฟล์บนคลาวด์ เจ้าไหนดี?

ปัจจุบันเมื่อความเร็วเน็ตบ้านและสำนักงานของเมืองไทยสูงขึ้นเรื่อยๆ จนติดอันดับ Top 10 ของโลกไปแล้ว การฝากไฟล์บนคลาวด์ (Cloud storage) แทนการเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเอง ก็เริ่มกลายเป็นเรื่องธรรมดามากขึ้น

Vasin Permsup

28/04/2022

การแต่งภาพด้วย PhotoScape

PhotoScape เป็นโปรแกรมปรับแต่งและจัดการภาพที่ให้ดาวน์โหลดใช้งานได้ฟรี ซึ่งมีเครื่องมือให้ใช้งานแบบครบครัน เช่น ปรับแสงสี ความคมชัด ใส่ลายน้ำ รวมหลายๆ ภาพไว้ในภาพเดียว (ใช้ในกรณีสินค้าที่มีรุ่นหรือสีที่แตกต่างกันหรือต้องการใส่หลายภาพหลายมุม) มีกรอบสำเร็จรูปและ สติกเกอร์ให้เลือกใช้ เป็นต้น

กองบรรณาธิการ

26/04/2022

Shopee กับ Lazada จะเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มจากร้านค้าอีก 1% เริ่ม 1 พ.ค. 65 เป็นต้นไป

Shopee กับ Lazada ได้ออกประกาศแจ้งว่าจะเก็บค่าธรรมเนียมการขายจากร้านค้า เพิ่มอีก 1% เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

กองบรรณาธิการ

22/04/2022