คู่มือ Excel 2013

ผู้เขียน : อรพิน ประวัติบริสุทธิ์
ประเภทหนังสือ: ไอทีและอีคอมเมิร์ซ

ราคาปกติ 219.00 บาท

รายละเอียดสินค้า

ขนาด: 17*23  ซม.
จำนวนหน้า: 320  หน้า
พิมพ์ครั้งที่ 1: มิถุนายน 2558
ลักษณะพิเศษ: 4 สี สลับ 2 สี
ระดับความยากง่าย: ผู้สนใจทั่วไป

หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้อ่านสามารถศึกษาการใช้งานโปรแกรม  Excel 2013 แบบละเอียดทีละขั้นตอน เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษาและพนักงานออฟฟิศทั่วไป อธิบายการใช้งาน Excel 2013 ในรูปแบบออนไลน์โดยใช้ Microsoft Account เข้าใจความแตกต่างของ Office 2013 และ Office 365 เรียนรู้วิธีการจัดเก็บและเรียกใช้ไฟล์เอกสารบน OneDrive สามารถป้อนข้อมูลประเภทต่างๆ รวมถึงการใช้ AutoFill, Flash Fill และ AutoComplete เรียนรู้การใช้งาน Slicer และ Timeline ใน PivotTable เป็นต้น

สารบัญ

บทที่ 01 เริ่มต้นใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 2013
บทที่ 02 การจัดการกับเวิร์กบุ๊คและเวิร์กชีต
บทที่ 03 การป้อนข้อมูลในเวิร์กชีต
บทที่ 04 การจัดการกับ เซลล์ แถว และคอลัมน์
บทที่ 05 การสร้างตาราง
บทที่ 06 การจัดรูปแบบข้อมูล
บทที่ 07 การจัดการกับข้อมูลในเวิร์กชีต
บทที่ 08 การแทรกรูปภาพและสร้างแผนภาพ
บทที่ 09 สูตรคำนวณ
บทที่ 10 ฟังก์ชั่น
บทที่ 11 การสร้างกราฟ
บทที่ 12 PivotTable
บทที่ 13 การวิเคราะห์ข้อมูล
บทที่ 14 Macro
บทที่ 15 การพิมพ์เอกสาร