พัฒนาแอพ Android ด้วย Firebase & Kotlin

ผู้เขียน: ศุภชัย สมพานิช

ประเภทหนังสือ:  ไอทีและอีคอมเมิร์ซ


ปกติราคา  340 บาท

รายละเอียดสินค้า

ISBN: 978-616-204-778-7

ขนาด:  17*23 ซม.
จำนวนหน้า:  320 หน้า
ลักษณะพิเศษ:  พิมพ์ขาวดำ
พิมพ์ครั้งที่1  25 พ.ย. 63

เนื้อหาโดยย่อ
ในปัจจุบันการพัฒนา Android Apps มีหลายช่องทางหลายวิธี หนังสือเล่มนี้เป็นการพัฒนา Android Apps ด้วยภาษา Kotlin โดยที่ในปัจจุบัน Google ยกระดับให้ภาษา Kotlin ขึ้นเป็นภาษาลำดับแรกในโลกของการพัฒนา Android Apps เนื้อในเล่ม อธิบายทุกขั้นตอนพร้อมยกตัวอย่างเสริมความเข้าใจใช้งานร่วมกับ Android Studio เวอร์ชัน 4.x ขึ้นไปเท่านั้น พร้อมสร้างแอพ Android ทํางานร่วมกับฐานข้อมูล Firebase

สารบัญ

บทที่ 1 เตรียมความพร้อมก่อนพัฒนา Android Apps ด้วยภาษา Kotlin
บทที่ 2 พื้นฐานการพัฒนา Android Apps ด้วยภาษา Kotlin
บทที่ 3 การพัฒนา Android Apps ด้วยภาษา Kotlin
บทที่ 4 ระบบนำทางและเมนู
บทที่ 5 การใช้งานส่วนแสดงผลแบบ Fragment และแถบนำทางแบบ Bottom Navigation
บทที่ 6 การสร้างส่วนแสดงผลแบบรายการด้วย RecyclerView
บทที่ 7 โปรเจ็กต์แบบ Navigation Drawer Activity
บทที่ 8 พื้นฐานการพัฒนา Android Apps ร่วมกับ ระบบฐานข้อมูล Firebase
บทที่ 9 การเพิ่มและอ่านข้อมูลใน ระบบฐานข้อมูล Firebase
บทที่ 10 การแก้ไขและลบข้อมูล Firebase (CRUD)
บทที่ 11 การทำระบบ Registerและ Login ด้วย E-mail
บทที่ 12 การทำระบบ Login ด้วยบัญชี Google Account
บทที่ 13 การทำระบบ Login ด้วยเบอร์โทรศัพท์ (Phone Verify Code)

Author

  • นักเขียนอิสระ มีผลงานการเขียนหนังสือ Programming หลายสาขา เช่น .NET, .NET Core, iOS, Android, Angular, React, Vue, MEAN Stack, ไพธอน, Excel, Java, JavaScript ฯลฯ และเปิดสอนคอร์สออนไลน์ด้านการเขียนโปรแกรม