IoT Workshop ด้วย Arduino

ผู้เขียน: ภาสกร พาเจริญ

ประเภทหนังสือ:  ไอทีและอีคอมเมิร์ซ


ปกติราคา  229  บาท

รายละเอียดสินค้า

ISBN: 978-616-204-782-4

ขนาด:  17*23 ซม.
จำนวนหน้า:  176 หน้า
ลักษณะพิเศษ:  พิมพ์ขาวดำ
พิมพ์ครั้งที่ 1  พ.ย. 63

เนื้อหาโดยย่อ
ด้วยความที่อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา IoT โดยเฉพาะอย่างยิ่งบนแพลตฟอร์ม Arduino นั้นมีอยู่มากมายให้เราได้ทดลองศึกษา สำหรับหนังสือเล่มนี้จึงถือเป็นภาคต่อที่ได้หยิบยกเอาส่วนที่น่าสนใจเพิ่มเติมมาอธิบาย
ซึ่งในทุกๆหัวข้อก็จะมี Workshop และในตอนท้ายก็จะมี Project เล็กๆ ให้ได้ทดลองทำตามด้วยเนื้อหาในเล่มจะมุ่งเน้นไปที่การทำความเข้าใจและวิเคราะห์แบบเป็นขั้นเป็นตอน พร้อมทั้งลงมือปฏิบัติไปพร้อมๆ กัน

สารบัญ
PART 1 WORKSHOP เชื่อมต่อ และสื่อสารกับ อุปกรณ์ IoT ผ่าน Cloud
PART 2 Project 1 สร้างรถบังคับ 4 ล้อ ควบคุมด้วยแอพฯ บนสมาร์ทโฟนผ่าน WiFi
PART 3 Project 2 ถ่ายภาพผู้บุกรุกด้วย ESP32-CAM

Author

  • เรียนมาทางด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และสื่อสารโทรคมนาคม แต่หลังจากเรียนจบ ชีวิตก็ก้าวเดินอยู่บนเส้นทางสายคอมพิวเตอร์มาโดยตลอด นับตั้งแต่เป็นอาจารย์ เป็นวิทยากร จนมาเป็นบรรณาธิการและนักเขียน ที่มีผลงานการเขียนหนังสือคอมฯ ที่ออกจะแนวๆ ฮาร์ดคอร์มายาวนานกว่าสิบปี พร้อมๆ ไปกับการตามติดข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีที่ทุกๆ วันนี้แทบแยกกันไม่ออกระหว่างคอมพิวเตอร์กับโทรศัพท์มือถือ