คู่มือ Microsoft Exchange Server 2010

ผู้เขียน : ธัญพล ษณะนาคินทร์
ประเภทหนังสือ: ไอทีและอีคอมเมิร์ซ

ราคาปกติ 249.00 บาท

รายละเอียดสินค้า

ขนาด: 17*22 ซม.
จำนวนหน้า: 312 หน้า
พิมพ์ครั้งที่1: กรกฎาคม 2554
ลักษณะพิเศษ:  พิมพ์ 2 สี
ระดับความยากง่าย: ผู้เริ่มต้นจนถึงระดับกลาง

Microsoft Exchange Server 2010 เป็นซอฟต์แวร์บริหารจัดการด้านอีเมล์ที่มีคุณสมบัติเพียบพร้อม ไม่ว่าจะเป็นระบบจัดการตารางเวลานัดหมาย (Calendar), ระบบแจ้งเตือนงานสำคัญ (Tasks), ระบบจัดเก็บข้อมูลผู้ติดต่อ (Contact) ซึ่งช่วยให้บุคลากรในองค์กรสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้อธิบายความเป็นมาของระบบ Microsoft Exchange รวมถึงการทำงานของโปรโตคอล SMTP, POP3, IMAP4 ซึ่งเป็นโปรโตคอลสำคัญของระบบอีเมล์ เริ่มตั้งแต่การติดตั้งในแต่ละขั้นตอน วิธีการกำหนดค่าการทำงานต่างๆ เช่น กำหนดค่ารับ/ ส่งอีเมล์, การใช้งาน Microsoft Outlook ร่วมกับ Microsoft Exchange ตลอดจน Public Folder เป็นต้น

 

สารบัญ