CG Painting วาดการ์ตูนด้วย Photoshop

ผู้เขียน : ธิดารัตน์ แซ่ตั้ง และคณะ
ประเภทหนังสือ: ไอทีและอีคอมเมิร์ซ

ราคา 249.00 บาท

รายละเอียดสินค้า

ขนาด: 16.51*19.05 ซม.
จำนวนหน้า: 340 หน้า
พิมพ์ครั้งที่ 1 : มิถุนายน 2555
ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 4สี แถมซีดี 1 แผ่น
ระดับความยากง่าย: ผู้เริ่มต้นจนถึงระดับกลาง

วาดการ์ตูนด้วย photoshop ตามขั้นตอนของนักเขียนการ์ตูนมืออาชีพ เริ่มตั้งแต่การวาดภาพลงในกระดาษ ซึ่งจะอธิบายเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ พื้นฐานการวาดการ์ตูน การวางโครงเรื่อง ไปจนถึงขั้นตอนการวาดภาพการ์ตูนด้วย Photoshop ด้วยเทคนิคต่างๆ เช่น การตัดเส้น การลงสี และแสงเงา เป็นต้น รวมไปถึงการนำเสนอผลงานทั้งการส่งไปเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตและทางสำนักพิมพ์ด้วย

สารบัญ