คู่มือเขียน iPhone Apps สำหรับผู้เริ่มต้น

ผู้เขียน : ดร.ขจรศักดิ์ สังข์เจริญ
ประเภทหนังสือ: ไอทีและอีคอมเมิร์ซ

ราคา 350.00 บาท

 

รายละเอียดสินค้า

ขนาด: 17*22  ซม.
จำนวนหน้า: 312 หน้า
พิมพ์ครั้งที่ 1 : เมษายน 2556
ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ขาวดำ
ระดับความยากง่าย: ผู้เริ่มต้นจนถึงระดับกลาง

หนังสือ “คู่มือเขียน iPhone Apps สําหรับผู้เริ่มต้น” เล่มนี้ มีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยให้ผู้ที่ต้องการเขียน iPhone Apps เริ่มต้นเรียนรู้ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น เพื่อนําความรู้ไปต่อยอดในการพัฒนา Apps ตามที่ต้องการ หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยรูปภาพเป็นจํานวนมากและขั้นตอนที่ลําดับเพื่อให้ง่ายต่อการฝึกฝนทําความเข้าใจ

สารบัญ