คู่มือเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Java ฉบับสมบูรณ์

ผู้เขียน: อรพิน ประวัติบริสุทธิ์


ประเภทหนังสือ: 
 ไอทีและอีคอมเมิร์ซ

ปกติราคา  355 บาท

รายละเอียดสินค้า

ISBN: 978-616-204-791-6
ขนาด:  17*23 ซม.
จำนวนหน้า:  384 หน้า
ลักษณะพิเศษ:  1 สี
พิมพ์ครั้งที่1  มิ.ย. 64

เนื้อหาโดยย่อ
หนังสือ คู่มือเริ่มต้นเขียนโปรแกรมด้วยภาษา JAVA เล่มนี้จะอธิบายเนื้อหาในแต่ละบทอย่างเข้มข้น โดยเน้นให้อ่านเข้าใจง่ายเป็นหลัก เนื้อหาในเล่มครอบคลุมถึงจาวาเวอร์ชั่น 16 นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมภาษาจาวาเพื่อเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลด้วย

สารบัญ

บทที่ 1 แนะนำภาษาจาวา
บทที่ 2 การติดตั้งและใช้งานตัวแปลภาษาจาวา
บทที่ 3 ความโดดเด่นของภาษาจาวา
บทที่ 4 แพ็กเกจและอิมพอร์ต
บทที่ 5 ปูพื้นฐานก่อนเริ่มเขียนโปรแกรม
บทที่ 6 ตัวแปร ชนิดข้อมูลและการดำเนินการต่างๆ
บทที่ 7 คลาสและออบเจ็ค
บทที่ 8 คอนสตรัคเตอร์
บทที่ 9 คำสั่งควบคุม
บทที่ 10 อาร์เรย์
บทที่ 11 สตริง
บทที่ 12 การสืบทอดคุณสมบัติ
บทที่ 13 การพ้องรูป
บทที่ 14 อินเทอร์เฟส
บทที่ 15 Graphic User Interface (GUI)
บทที่ 16 การจัดการกับอีเวนต์
บทที่ 17 Exception
บทที่ 18 เธรด
บทที่ 19 Stream I/O
บทที่ 20 Generic
บทที่ 21 การเชื่อมต่อฐานข้อมูลด้วย JDBC
บทที่ 22 คุณสมบัติใหม่ที่สำคัญตั้งแต่ JAVA 8 ถึง JAVA 16