Mac OS X Mavericks ฉบับสมบูรณ์

ผู้เขียน : กองบรรณาธิการโปรวิชั่น
ประเภทหนังสือ: ไอทีและอีคอมเมิร์ซ

ราคา 399.00 บาท

รายละเอียดสินค้า

ขนาด: 17*23  ซม.
จำนวนหน้า: 472  หน้า
พิมพ์ครั้งที่ 1:  มีนาคม 2557
ลักษณะพิเศษ:  พิมพ์ 4 สี
ระดับความยากง่าย: ผู้สนใจทั่วไป

คู่มือคู่ใจคนใช้แมค ครอบคลุมทุกการใช้งาน Mac OS และโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง ทั้ง  iTunes, iLife, iWork, iCloud และอื่น ๆ อีกมากมาย
พบกับคุณสมบัติใหม่ของ MAC OSX Mavericks ที่โดนใจ,ตั้งต่าเตรียมใช้งาน,คุยเห็นหน้าฟรีผ่าน Facetime ,ติดตั้ง Windows ใช้บนแมค
แบ็คอัพข้อมูลด้วย Time Machine เป็นต้น

สารบัญ

บทที่ 1 รู้จักกับ Mac OS X
บทที่ 2 ต้อนรับน้องใหม่ Mac OS X Mavericks
บทที่ 3 จัดการกับไฟล์และโฟลเดอร์
บทที่ 4 ปรับตั้งค่า System Preferences
บทที่ 5 รู้จักและใช้งานโปรแกรมพื้นฐาน
บทที่ 6 ท่องอินเทอร์เน็ตด้วย Safari
บทที่ 7 รับส่งอีเมลด้วย Mail
บทที่ 8 ดูแผนที่และค้นหาเส้นทางด้วย Maps
บทที่ 9 iTunes ศูนย์กลางความบันเทิง และการเชื่อมต่ออุปกรณ์
บทที่ 10 iBooks ห้องสมุดออนไลน์
บทที่ 11 โปรแกรมฮิตติดแมค
บทที่ 12 iWork ออฟฟิศติดบ้าน
บทที่ 13 คลังข้อมูลออนไลน์บน iCloud
บทที่ 14 Network & Sharing เชื่อมต่อและใช้งานเครือข่าย
บทที่ 15 ข้อมูลไม่สูญหายด้วย Auto Save,Versions & Time Machine
บทที่ 16 ติดตั้งและอัพเดท Mac OS X Mavericks
บทที่ 17 ติดตั้งและใช้งาน Windows บน Mac
บทที่ 18 ดูแลรักษาเครื่องแมค