สำนักพิมพ์: Provision                   ผู้เขียน: ผศ.ดร.ธรรณพ อารีพรรค

หมวดหมู่ คอมพิวเตอร์                  ราคา:  325 บาท

www.dplusshop.com

เนื้อหาโดยย่อ

หนังสือเล่มนี้จะขอนำเสนอการใช้งาน Alisa ซึ่งเป็น Generative AI Chatbot สัญชาติไทยรายแรกของประเทศไทยที่มีความสามารถแบบรวมทุกอย่างที่ต้องการไว้ในแอปพลิเคชันเดียว (All-in-one) นอกจากนี้ปัจจุบัน Alisa ได้ปล่อย Alisa 2.0 ซึ่งเป็น version ใหม่ล่าสุดที่มีการปรับปรุงและเพิ่มความสามารถในต่างๆของ Alisa ให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งผู้เขียนตั้งใจว่าจะเป็นหนังสือที่มีรายละเอียดการใช้งาน Alisa 2.0 ที่ครบถ้วนมากที่สุดเหมาะสำหรับผู้อ่านในทุกๆระดับ

สารบัญ
บทที่ 1 Generative AI
บทที่ 2 วิธีการใช้งาน Alisa Generative AI
บทที่ 3 เทคนิคการสร้าง Prompt
บทที่ 4 การประยุกต์ใช้ Alisa:Text Prompts
บทที่ 5 การประยุกต์ใช้ Alisa: Image Prompts
บทสรุปส่งท้าย

รายละเอียดสินค้า 

ISBN: 978-616-204-818-0              ขนาด:  17*24 ซม.
จำนวนหน้า:  336 หน้า                         ลักษณะพิเศษ: 4 สี
พิมพ์ครั้งที่: 1                                        เดือน/ปี ที่พิมพ์ เม.ย. 67