คู่มือพัฒนาโปรแกรม Android ฉบับสร้างสื่อการสอน

ผู้เขียน : ผศ. ดร. จักรชัย โสอินทร์ และคณะ
ประเภทหนังสือ: ไอทีและอีคอมเมิร์ซ

ราคาปกติ 325.00 บาท

 

รายละเอียดสินค้า

ขนาด: 17*24 ซม.
จำนวนหน้า: 552 หน้า
พิมพ์ครั้งที่ 1: กันยายน 2559
ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ขาวดำ
ระดับความยากง่าย: ผู้เริ่มต้นจนถึงระดับสูง

หนังสือ เล่มนี้จะช่วยเพิ่มศักยภาพ หรือพัฒนาขีดความสามารถ ให้ความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาโปรแกรมพื้นฐาน Android ของผู้อ่านได้ รวมไปถึงนำไปใช้งานจริงได้ในทางปฏิบัติ เนื้อหาให้มุ่งเป้าไปยังการพัฒนาสื่อการสอนเบื้องต้น โดยประยุกต์ใช้เทคนิควิธีต่างๆ ผนวกกับโปรแกรม ซึ่งการใช้งาน Android มีตัวอย่างการพัฒนาที่หลากหลาย และเปิดเผย ซึ่งผู้อ่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง เหมาะกับนักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ ที่ต้องการเรียนรู้การเขียนโปรแกรม Android สำหรับสร้างสื่อการสอนและเกมเบื้องต้น

สารบัญ

บทที่ 1 การติดตั้งเครื่องมือ ในการพัฒนาโปรแกรม Android
บทที่ 2 รู้จักเลย์เอาท์
บทที่ 3 โปรแกรมเครื่องคิดเลข
บทที่ 4 การจัดการสื่อการสอน
บทที่ 5 จีพีเอสและเอสเอ็มเอส
บทที่ 6 การเรียกใช้งานโปรแกรมอื่นๆ
บทที่ 7 สื่อการสอน อาเซียน ศึกษา
บทที่ 8 เกม จิ๊กซอว์
บทที่ 9 การล็อกอินและฐานข้อมูล
บทที่ 10 สื่อการสอน คณิตคิดสนุก
บทที่ 11 การติดตั้งโปรแกรมบนโทรศัพท์ และ Google Play