คู่มือ Mac OS X Mountain Lion+iLife+iWork ฉบับสมบูรณ์

ผู้เขียน : บุญญาดา ช้อนขุนทด และ สุรกิจ จิรทรัพย์สกุล
ประเภทหนังสือ: ไอทีและอีคอมเมิร์ซ

ราคา 299.00 บาท

รายละเอียดสินค้า

ขนาด: 17*22  ซม.
จำนวนหน้า: 384 หน้า
พิมพ์ครั้งที่ 1: ตุลาคม 2555
ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 4 สี ตลอดทั้งเล่ม
ระดับความยากง่าย: ผู้เริ่มต้นจนถึงระดับกลาง

หนังสือเล่มนี้อาจจะทำให้ผู้อ่านเปลี่ยนใจมาใช้แมคได้ จากเนื้อหาละเอียดชัดเจนทุกขั้นตอน ที่ผู้ใช้และผู้อยากใช้แมคควรรู้  เริ่มตั้งแต่แนะนำฟีเจอร์ใหม่ที่ไม่ควรพลาด และวิธีใช้งานเครื่องโดยเริ่มตั้งแต่การปรับตั้งค่าที่จำเป็นในใช้งาน

สารบัญ