คู่มือพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันด้วย Angular

ผู้เขียน:   ศุภชัย สมพานิช

ประเภทหนังสือ:  ไอทีและอีคอมเมิร์ซ


ปกติราคา 329  บาท

รายละเอียดสินค้า

ISBN: 978-616-204-733-6

ขนาด:  17*23 ซม.
จำนวนหน้า:  384  หน้า
ลักษณะพิเศษ:  พิมพ์  สี่สี
พิมพ์ครั้งที่ 1  พ.ย. 62

เนื้อหาโดยย่อ

หนังสือคู่มือพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันด้วย Angular” เล่มนี้ เป็นการนำเสนอการพัฒนา Web Application ยุคใหม่ โดยอาศัย Angular เข้ามาช่วยทำหน้าที่สร้างส่วนแสดงผลให้กับเราประกอบ ด้วยเนื้อหา 3 ส่วนหลัก คือ พื้นฐานการใช้งาน Angular,การใช้งาน Angular ร่วมกับ ASP.NET Core Web API , แนะนำการพัฒนา Mobile Apps ด้วย Ionic Framework สำหรับคุณผู้อ่านที่ไม่เคยใช้งาน Angular มาก่อนเลย ผู้เขียนแนะนำว่าขอให้ศึกษาตั้งแต่บทแรก เรียงลำดับตามเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ ส่วนคุณผู้อ่านที่เคยใช้มาบ้างแล้ว สามารถเลือกศึกษาบทที่สนใจก่อนได้เลย

สารบัญ

บทที่ 1 พื้นฐานการพัฒนาเว็บแอพ ด้วย Angular
บทที่ 2 การใช้งาน Angular ขั้นต้น
บทที่ 3 คอมโพเนนต์ (Component)
บทที่ 4 ตกแต่งส่วนแสดงผลให้กับคอมโพเนนต์ด้วย CSS
บทที่ 5 การสร้างส่วนแสดงผลสำหรับหน้าจอทุกขนาด(Responsive Design)ด้วย Bootstrap
บทที่ 6 การรับ-ส่งข้อมูล ระหว่างคอมโพเนนต์
บทที่ 7 ทำความรู้จักกับระบบเส้นทาง (Route)
บทที่ 8 ทำงานกับฟอร์ม(Forms)
บทที่ 9 การสร้างบริการข้อมูลส่วนกลาง (Service)
บทที่ 10 การเข้าถึงข้อมูลผ่านทางโปรโตคอล HTTP
บทที่ 11 พื้นฐานการเพิ่ม, อ่าน, แก้ไข และลบข้อมูล (CRUD)
บทที่ 12 การใช้งาน Angular ร่วมกับงาน Back End
บทที่ 13 พื้นฐานการใช้งานระบบฐานข้อมูล SQL Server
บทที่ 14 การใช้งาน Angular ในโปรแกรม Visual Studio
บทที่ 15 การประยุกต์ใช้งานแบบฟอร์ม
บทที่ 16 การจัดการข้อมูล CRUD ด้วย Angular ร่วมกับ ASP.NET Core Web API
บทที่ 17 แนะนำการพัฒนาAndroid\iOS Apps ด้วย Ionic Framework
WORKSHOP 1 Basic Website
WORKSHOP 2 CRUD Json Server

Author

  • นักเขียนอิสระ มีผลงานการเขียนหนังสือ Programming หลายสาขา เช่น .NET, .NET Core, iOS, Android, Angular, React, Vue, MEAN Stack, ไพธอน, Excel, Java, JavaScript ฯลฯ และเปิดสอนคอร์สออนไลน์ด้านการเขียนโปรแกรม