คู่มือพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นด้วย PHP + AJAX + jQUERY

ผู้เขียน : จีระสิทธิ์ อึ้งรัตนวงศ์
ประเภทหนังสือ: ไอทีและอีคอมเมิร์ซ

ราคา 259.00 บาท

รายละเอียดสินค้า

ขนาด:17*22  ซม.
จำนวนหน้า:  560 หน้า
พิมพครั้งที่ 1:  กรกฎาคม 2555
ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ขาวดำ แถมซีดี 1 แผ่น
ระดับความยากง่าย ผู้เริ่มต้นจนถึงระดับสูง

หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณเริ่มต้นพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นด้วยภาษา PHP+AJAX+jQuery ได้อย่างรวดเร็ว โดยเนื้อหาในหนังสือจะสอนตั้งแต่การติดตั้งโปรแกรม การเขียนโปรแกรมตั้งแต่พื้นฐานที่อธิบายอย่างชัดเจนเป็นลำดับขั้นตอน และมีตัวอย่าง  เวิร์คช็อป และโปรเจ็กต์ที่หลากหลายให้คุณทำได้อย่างง่ายดาย

 

สารบัญ