คู่มือ Excel 2010

ผู้เขียน : อรพิน ประวัติบริสุทธิ์
ประเภทหนังสือ: ไอทีและอีคอมเมิร์ซ

ราคา 179.00 บาท

รายละเอียดสินค้า

ขนาด: 17*22  ซม.
จำนวนหน้า: 232  หน้า
พิมพ์ครั้งที่ 1: มีนาคม 2557
ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 4 สี แถมซีดี 1 แผ่น (วีดีโอสอนใช้งาน)
ระดับความยากง่าย: ผู้สนใจทั่วไป

หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้อ่านสามารถศึกษาการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 2010 ได้โดยง่าย โดยจะเน้นอธิบายการทำงานแบบละเอียดทีละขั้นตอนตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนกระทั่งถึงการทำงานที่ซับซ้อน เนื้อหาครอบคลุมการใช้งาน อธิบายวิธีจัดเก็บข้อมูล จัดรูปแบบข้อมูล การกรองข้อมูล การสร้างสูตรคำนวณและเรียกใช้งานฟังก์ชั่น

สารบัญ

บทที่ 01 เริ่มต้นใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 2010
บทที่ 02 การจัดการกับเวิร์กบุ๊คและเวิร์กชีต
บทที่ 03 การป้อนข้อมูลในเวิร์กชีต
บทที่ 04 การจัดการกับ เซลล์ แถว และคอลัมน์
บทที่ 05 การสร้างตาราง
บทที่ 06 การจัดรูปแบบข้อมูล
บทที่ 07 การจัดการกับข้อมูลในเวิร์กชีต
บทที่ 08 การแทรกรูปภาพและสร้างแผนภาพ
บทที่ 09 สูตรคำนวณ
บทที่ 10 ฟังก์ชั่น
บทที่ 11 การสร้างกราฟ
บทที่ 12 PivotTable
บทที่ 13 การวิเคราะห์ข้อมูล
บทที่ 14 Macro
บทที่ 15 การพิมพ์เอกสาร