คู่มือ Access 2007 ฉบับสมบูรณ์ (2012-2013)

ผู้เขียน : นันทนี แขวงโสภา
ประเภทหนังสือ: ไอทีและอีคอมเมิร์ซ


ราคาปกติ 229.00 บาท

รายละเอียดสินค้า

ขนาด 17*22 ซ.ม.
จำนวนหน้า 576 หน้า
ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 1
ลักษณะพิเศษ พิมพ์ 4 สีตลอดเล่ม
ระดับความยากง่าย ผู้เริ่มต้นจนถึงระดับกลาง

อธิบายขั้นตอนการออกแบบและสร้างฐานข้อมูลแบบมืออาชีพ โดยใช้ตัวอย่างระบบข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าประกอบคำอธิบายตลอดทั้งเล่ม มีรูปภาพประกอบเพื่อให้เข้าใจง่ายและปฎิบัติตามได้ทันที ตั้งแต่การออกแบบโครงสร้าง Table เพื่อเก็บข้อมูลทั้งหมดในระบบ, การสร้าง Form ในระบบข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า, การนำ Query และ Macro มาใช้ควบคุมการทำงานของระบบ และการสร้าง Report เพื่อนำเสนอข้อมูลไปยังผู้ใช้

สารบัญ