Super Excel

ผู้เขียน: นันทนี แขวงโสภา

ปกติราคา  299 บาท
ประเภทหนังสือ: 
 ไอทีและอีคอมเมิร์ซ

รายละเอียดสินค้า

ISBN: 978-616-204-792-3

ขนาด:  17*23 ซม.
จำนวนหน้า:  288 หน้า
ลักษณะพิเศษ: 4 สี
พิมพ์ครั้งที่ ต.ค. 64

เนื้อหาโดยย่อ

รวบรวมเทคนิคและเคล็ดลับที่จะช่วยให้คุณประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกับโปรแกรม Excel โดย VBA หนังสือเล่มนี้ได้พูดถึงเทคนิคการใช้โปรแกรม Excel สร้างกราฟที่สามารถนำเสนอข้อมูลในแบบ Interactive โดยใช้ข้อมูลเพียงชุดเดียว แต่สามารถสร้างกราฟที่สรุปสาระสำคัญของข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบและหลากหลายมุมมอง การสร้างฟอร์มแบบต่างๆ เพื่อให้ทำงานร่วมกับข้อมูลได้อย่างมืออาชีพเนื้อหาเข้าใจได้ง่ายชัดเจนสร้างงานได้จริงและมีประสิทธิภาพ

สารบัญ

บทที่ 1  เทคนิคเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานทั่วไป
บทที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย VBA
บทที่ 3 เทคนิคการสร้างกราฟแบบต่าง ๆ
บทที่ 4 เทคนิคการทำงานร่วมกับกราฟ
บทที่ 5 สร้างฟอร์มแบบมืออาชีพ