Super Excel

ผู้เขียน: นันทนี แขวงโสภา

ปกติราคา  299 บาท
ประเภทหนังสือ: 
 ไอทีและอีคอมเมิร์ซ

รายละเอียดสินค้า

ISBN: 978-616-204-792-3

ขนาด:  17*23 ซม.
จำนวนหน้า:  288 หน้า
ลักษณะพิเศษ: 4 สี
พิมพ์ครั้งที่ ต.ค. 64

เนื้อหาโดยย่อ

รวบรวมเทคนิคและเคล็ดลับที่จะช่วยให้คุณประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกับโปรแกรม Excel โดย VBA หนังสือเล่มนี้ได้พูดถึงเทคนิคการใช้โปรแกรม Excel สร้างกราฟที่สามารถนำเสนอข้อมูลในแบบ Interactive โดยใช้ข้อมูลเพียงชุดเดียว แต่สามารถสร้างกราฟที่สรุปสาระสำคัญของข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบและหลากหลายมุมมอง การสร้างฟอร์มแบบต่างๆ เพื่อให้ทำงานร่วมกับข้อมูลได้อย่างมืออาชีพเนื้อหาเข้าใจได้ง่ายชัดเจนสร้างงานได้จริงและมีประสิทธิภาพ

สารบัญ

บทที่ 1  เทคนิคเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานทั่วไป
บทที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย VBA
บทที่ 3 เทคนิคการสร้างกราฟแบบต่าง ๆ
บทที่ 4 เทคนิคการทำงานร่วมกับกราฟ
บทที่ 5 สร้างฟอร์มแบบมืออาชีพ

Author

  • สำเร็จการศึกษาด้านเศรษฐมิติ (Econometrics) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) จากมหาวิทยาลัยมหิดล พัฒนาโปรแกรมและระบบฐานข้อมูลให้กับหน่วยงานราชการและเอกชนหลายแห่ง เขียนหนังสือติดอันดับขายดีให้กับบริษัทโปรวิชั่น ฯ มาแล้วหลายเล่ม อาทิ อินไซท์ Visual Basic และ VB.NET ฉบับ DATABASE, อินไซท์ Visual Basic.NET ฉบับสมบูรณ์, Advanced Excel ฉบับสูตรและฟังก์ชั่น, รู้ลึก ใช้จริง สูตรและฟังก์ชั่น Excel, คู่มือ Access 2010 ฉบับสมบูรณ์, Advanced Access ฉบับเขียนโปรแกรม VBA และล่าสุด สอนใช้ Excel ให้เป็นเซียนฉบับปรับปรุง