Super Excel

ผู้เขียน: นันทนี แขวงโสภา
ราคา  299 บาท
รวบรวมเทคนิคและเคล็ดลับที่จะช่วยให้คุณประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกับโปรแกรม Excelโดย VBA หนังสือเล่มนี้ได้พูดถึงเทคนิคการใช้โปรแกรม Excel สร้างกราฟที่สามารถนำเสนอข้อมูลในแบบ Interactive โดยใช้ข้อมูลเพียงชุดเดียว แต่สามารถสร้างกราฟที่สรุปสาระสำคัญของข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบและหลากหลายมุมมอง การสร้างฟอร์มแบบต่างๆ เพื่อให้ทำงานร่วมกับข้อมูลได้อย่างมืออาชีพเนื้อหาเข้าใจได้ง่ายชัดเจนสร้างงานได้จริงและมีประสิทธิภาพ

นันทนี แขวงโสภา

11/10/2021

สอนใช้ Excel ให้เป็นเซียน ฉบับปรับปรุง

ผู้เขียน: นันทนี แขวงโสภา
ปกติราคา 335 บาท
สอนใช้ Excel ให้เป็นเซียน ฉบับปรับปรุง เล่มนี้ ให้มีความหลากหลายและครบถ้วนมากกว่าเวอร์ชั่นแรก เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเลือกนำ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการทำงานแบบมืออาชีพ

นันทนี แขวงโสภา

30/03/2019

สอนใช้ Excel ให้เป็นเซียน

ผู้แต่ง: นันทนี แขวงโสภา
ราคาปกติ 320.00 บาท
“Excel” ด้วยความสามารถที่หลากหลายนำ ไปประยุกต์ ใช้กับงานได้แทบทุกสาขาอาชีพ ตั้งแต่การจัดเก็บและจัดการข้อมูล การคำนวณง่ายๆด้วยฟังก์ชั่นสำเร็จรูปที่เรียกใช้จากเมนู จนถึงการคำนวณที่ซับซ้อนมากๆ ได้รวบรวมเคล็ดลับมานำเสนอในรูปแบบที่สั้น กระชับ เข้าใจง่าย และตรงประเด็น เพื่อทุกคนได้เป็นเซียน

นันทนี แขวงโสภา

10/07/2018