E-Commerce และ Online Marketing

ผู้เขียน : ผศ.ดร. ภิเษก ชัยนิรันดร์
ประเภทหนังสือ: ไอทีและอีคอมเมิร์ซ

ราคา 199.00 บาท

รายละเอียดสินค้า

ขนาด: 17*22 ซม.
จำนวนหน้า: 232 หน้า
พิมพ์ครั้งที่ 1 : กุมภาพันธ์ 2556
ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ขาวดำ
ระดับความยากง่าย: ผู้เริ่มต้นจนถึงระดับกลาง

หนังสือเล่มนี้ เหมาะสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท รวมถึงบุคคลทั่วๆ ไปที่สนใจและต้องการนำไปปฏิบัติจริง เนื้อหาครอบคลุมทั้งเรื่องของเว็บไซต์, E-Commerce, ทำ Online Marketing วิธีการต่างๆ, การตลาดผ่าน Social Media, การทำ CRM และ E-Payment

สารบัญ