รู้จักกับ 𝐖𝐞𝐛𝐀𝐬𝐬𝐞𝐦𝐛𝐥𝐲

ปกติ web application หรือ web apps จะทำงานด้วยภาษา JavaScript เป็นหลัก ร่วมกับ HTML และ CSS ซึ่ง จะรันได้ภายใต้ browser ทุกตัวทั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน และอุปกรณ์อื่นๆ ได้ในลักษณะเดียวกัน แต่ ปัญหาหลักของ JavaScript ก็คือเรื่อง performance ที่ยังไม่ดีเท่าที่ควร ทำให้ไม่เหมาะกับงานที่เน้นการประมวลผล หนักๆ (CPU-intensive task) เช่น เกม การประมวลที่เกี่ยวกับภาพ เสียง วิดีโอ การเข้ารหัส/ถอดรหัส ฯลฯ ซึ่งไม่ สามารถทำได้เร็วใกล้เคียงกับการรันโปรแกรมภายนอกบราวเซอร์ จึงมีการพัฒนามาตรฐานใหม่ของโค้ดที่สามารถรัน ใต้บราวเซอร์ขึ้น โดยออกแบบให้ทำงานในระดับ low-level มากขึ้น และอยู่ในรูปโค้ดที่ผ่านการ compile เป็น binary และผ่านการ optimize ให้เหมาะกับการทำงานภายใต้การทำงานของ browser มาแล้ว (ต่างจาก JavaScript ที่จะต้อง มีการโหลดไฟล์ code ที่เป็น text และการ interpret + optimize ก่อนจะทำงานแต่ละครั้ง ทำให้การเริ่มต้นทำงานของ โปรแกรมค่อนข้างใช้เวลานานและมีความเร็วจำกัด) แต่ยังคงรักษาความ compatibility และ portability กับ browser ทุกตัวไว้ได้ ซึ่งมาตรฐานของ code แบบนี้คือที่เรียกว่า WebAssembly หรือย่อว่า Wasm (รูปแบบไฟล์ .wasm)

ศุภชัย สมพานิช

04/01/2023

พัฒนา Web Apps ด้วย React Bootstrap + Redux

ผู้เขียน: ศุภชัย สมพานิช
ราคา 349 บาท
หนังสือเล่มนี้ นำเสนอการพัฒนาWeb Apps ด้วย React ในขั้นต้นถือเป็น JavaScript Library อีกตัวหนึ่งที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากหน้าที่ของ React ก็คือ สร้างส่วนแสดงผลถือเป็นงานด้าน Front End หรืองานฝั่งหน้าบ้าน เป็นสกิลที่นักพัฒนาในยุคปัจจุบัน ต้องมีติดตัวเอาไว้นอกจากนี้ยังแนะนำการใช้งาน Bootstrap และ Redux รวมถึง React Native สำหรับพัฒนา Moblie Apps ด้วย

ศุภชัย สมพานิช

29/01/2020

คู่มือพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันด้วย Angular

ผู้เขียน: ศุภชัย สมพานิช
ราคา 329 บาท
หนังสือคู่มือพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันด้วย Angular” เล่มนี้ เป็นการนำเสนอการพัฒนา Web Application ยุคใหม่ โดยอาศัย Angular เข้ามาช่วยทำหน้าที่สร้างส่วนแสดงผลให้กับเราประกอบ ด้วยเนื้อหา 3 ส่วนหลัก คือ พื้นฐานการใช้งาน Angular,การใช้งาน Angular ร่วมกับ ASP.NET Core Web API , แนะนำการพัฒนา Mobile Apps ด้วย Ionic Framework สำหรับคุณผู้อ่านที่ไม่เคยใช้งาน Angular มาก่อนเลย ผู้เขียนแนะนำว่าขอให้ศึกษาตั้งแต่บทแรก เรียงลำดับตามเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ ส่วนคุณผู้อ่านที่เคยใช้มาบ้างแล้ว สามารถเลือกศึกษาบทที่สนใจก่อนได้เลย

ศุภชัย สมพานิช

30/03/2019