คู่มือเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C ฉบับสมบูรณ์

ผู้เขียน:   อรพิน ประวัติบริสุทธิ์

ประเภทหนังสือ:  ไอทีและอีคอมเมิร์ซ


ปกติราคา 255 บาท

รายละเอียดสินค้า

ISBN: 978-616-204-725-1

ขนาด:  17*24 ซม.
จำนวนหน้า:  408 หน้า
ลักษณะพิเศษ:  พิมพ์  2 สี
พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ค 62

เนื้อหาโดยย่อ

หนังสือเล่มนี้เป็นฉบับปรับปรุงล่าสุดของคู่มือภาษา C ที่ใช้ในสถาบันการศึกษาหลายๆ แห่งมานานกว่า 10 ปี รวมแล้วหลายหมื่นเล่ม ด้วยวิธีอธิบายและใช้ภาพประกอบที่เห็นขั้นตอนต่างๆ
อย่างชัดเจน ทำตามได้จริง จึงใช้ได้ทั้งการสอนในชั้นเรียนและอ่านเพื่อศึกษาด้วยตัวเอง

สารบัญ
บทที่ 01 แนะนำภาษาซี
บทที่ 02 แนะนําโปรแกรม Dev-C++
บทที่ 03 แนะนําโปรแกรม Microsoft Visual Studio 2019
บทที่ 04 แนวคิดในการเขียนโปรแกรม
บทที่ 05 ตัวแปรกับชนิดของข้อมูล
บทที่ 06 โอเปอเรเตอร์ และการดำเนินการต่างๆ
บทที่ 07 การรับและแสดงผลข้อมูล
บทที่ 08 คำสั่งควบคุม (CONTROL STATEMENT)
บทที่ 09 อาร์เรย์
บทที่ 10 พอยเตอร์
บทที่ 11 ฟังก์ชั่น
บทที่ 12 สตรัคเจอร์และยูเนียน
บทที่ 13 พรีโปรเซสเซอร์ไดเรกทีฟ และมาโคร
บทที่ 14 ไฟล์
บทที่ 15 นําภาษาซีไปต่อยอดการเรียนรู้
บทที่ 16 แนะนําการพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา C++
Appendix A ตารางแอสกี
AppendixB เฉลยแบบฝึกหัด