พัฒนา Mobile App ด้วย Flutter&Dart

ผู้เขียน: ผศ.เอกรินทร์ วทัญญูเลิศสกุล

ประเภทหนังสือ:  ไอทีและอีคอมเมิร์ซ


ปกติราคา  340 บาท

รายละเอียดสินค้า

ISBN: 978-616-204-781-7
ขนาด:  17*23 ซม.
จำนวนหน้า:  312 หน้า
ลักษณะพิเศษ:  พิมพ์ขาวดำ
พิมพ์ครั้งที่1  8 ธ.ค. 63

เนื้อหาโดยย่อ
Flutter เป็นเครื่องมือแบบ Open-source ในการพัฒนา Mobile Application ที่สามารถทํางานข้ามแพลตฟอร์ม คือรันได้ทั้งบนระบบ Android (Google) และ iOS (Apple) ด้วยการเขียน code เพียงชุดเดียว โดยใช้ภาษา Dart ที่พัฒนาโดย Google หนังสือเล่มนี้จะเน้นสร้างพื้นฐานในการเป็นนักพัฒนาแอพพลิเคชันอย่างเป็นระบบ เริ่มจากความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือต่างๆ เสริมด้วยตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน และแนวคิดในการออกแบบที่สามารถนําไปใช้ได้จริง จนถึงขั้นตอนการเผยแพร่ผ่านช่องทางดาวน์โหลดต่างๆ

สารบัญ

บทที่ 1 เริ่มต้นกับ Flutter
บทที่ 2 การเขียนแอพพลิเคชันเบื้องต้นด้วยภาษา Dart
บทที่ 3 วิดเจ็ตและการแสดงผล
บทที่ 4 การรับเข้าข้อมูล
บทที่ 5 การบริหารจัดการข้อมูล
บทที่ 6 การจัดการข้อผิดพลาด
บทที่ 7 ข้อมูลบริการ
บทที่ 8 การใช้งานแพ็กเกจ
บทที่ 9 การเผยแพร่แอพพลิเคชันสู่ Play Store
บทที่ 10 การเผยแพร่แอพพลิเคชันสู่ App Store

Author

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรินทร์ วทัญญูเลิศสกุล อาจารย์ประจำหลักสูตรสมาร์ตแอพพลิเคชัน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี การศึกษา จบจากวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อิเล็กทรอนิกส์) สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี