คู่มือเขียนโปรแกรมภาษา Python ฉบับปรับปรุง

ผู้เขียน:   ณัฐวัตร คำภักดี

ประเภทหนังสือ:  ไอทีและอีคอมเมิร์ซ


ปกติราคา 329  บาท

รายละเอียดสินค้า

ISBN: 978-616-204-745-9

ขนาด:  17*23 ซม.
จำนวนหน้า:  344  หน้า
ลักษณะพิเศษ:  พิมพ์  สี่สี
พิมพ์ครั้งที่ 1  พ.ย. 62

เนื้อหาโดยย่อ

หนังสือคู่มือเขียนโปรแกรมภาษา Python เล่มนี้ ได้จัดทำขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการ สำหรับผู้ที่อยากจะเริ่มต้นศึกษาการเขียนโปรแกรม ภายในหนังสือผู้เขียนได้ออกแบบวางเนื้อหาไว้อย่างเป็นระเบียบเพื่อให้ง่ายต่อการเริ่มต้นศึกษา เริ่มตั้งแต่ประวัติความเป็นมาของภาษาไพธอน การติดตั้งเครื่องมือสำหรับพัฒนาโปรแกรม รวมไปถึงการเขียนโปรแกรมติดต่อกับฐานข้อมูล MariaDB และยังได้แนะนำการเขียนโปรแกรม GUI ซึ่งมีตัวอย่างและภาพประกอบพร้อมทั้งมีคำอธิบายจำนวนมาก ทำให้ผู้อ่านสามารถนำตัวอย่างไปประยุกต์พัฒนาโปรแกรมใช้ได้จริง

สารบัญ

บทที่ 1 แนะนำภาษาไพธอน
บทที่ 2 แนะนำเครื่องมือพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษาไพธอน
บทที่ 3 ตัวแปร ชนิดข้อมูล นิพจน์ และตัวดำเนินการ
บทที่ 4 ชนิดข้อมูลสตริง
บทที่ 5 โครงสร้างข้อมูลภาษาไพธอน
บทที่ 6 คำสั่งควบคุมทิศทางการทำงานโปรแกรม
บทที่ 7 การจัดการข้อผิดพลาด
บทที่ 8 การจัดการกับไฟล์
บทที่ 9 การเขียนโปรแกรมกับฐานข้อมูล
บทที่ 10 ฟังก์ชัน
บทที่ 11 โมดูล แพ็คเกจ และการเรียกใช้งาน
บทที่ 12 แนะนำการเขียนโปรแกรม GUI
บทที่ 13 เชื่อม GUI กับฐานข้อมูล
บทที่ 14 แนะนำการเขียน โปรแกรมเชิงวัตถุ
บทที่ 15 แนะนำการพัฒนาเว็บไซต์ ด้วย Django
APPENDIX ติดตั้งเครื่องมือพัฒนาโปรแกรมภาษาไพธอน