สถาบันสถาปนา (Foundation) : นิยายวิทยาศาสตร์ชุดโลกอนาคต สถาบันสถ

ผู้เขียน : กองบรรณาธิการโปรวิชั่น
ประเภทหนังสือ: ทั่วๆไป / อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

แปลจาก: Foundation
ผู้เขียน: ไอแซค อาซิมอฟ
ผู้แปล: บรรยงก์
บรรณาธิการ: วศิน เพิ่มทรัพย์, ศุภพงษ์ อารีประเสริฐกุล
ขนาด: 15×21 ซม.
จำนวนหน้า: 304 หน้า
ระดับความยากง่าย: ผู้อ่านทั่วไป
ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

ภาค 1 นักอนาคตประวัติศาสตร์
ภาค 2 คณะผู้สร้างเอ็นไซโคลปิเดีย
ภาค 3 นายกเทศมนตรี
ภาค 4 กลุ่มพ่อค้า
ภาค 5 จ้าวแห่งพ่อค้า