สถาบันสถาปนาแห่งที่สอง (Second Foundation) : นิยายวิทยาศาสตร์ชุด

ผู้เขียน : กองบรรณาธิการโปรวิชั่น
ประเภทหนังสือ: ทั่วๆไป / อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

แปลจาก: Second Foundation
ผู้เขียน: ไอแซค อาซิมอฟ
ผู้แปล: บรรยงก์
บรรณาธิการ: วศิน เพิ่มทรัพย์, ศุภพงษ์ อารีประเสิรฐกุล
ขนาด: 15×21 ซม.
จำนวนหน้า: 304 หน้า
ลักษณะพิเศษ: ใช้กระดาษถนอมสายตา
ระดับความยากง่าย: ผู้อ่านทั่วไป
ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

ภาค 1 การค้นหาของมโนมัย

1 สองชายกับมโนมัย
2 สองชาย ไม่มีมโนมัย
3 สองชายกับชาวนา
4 สองชายกับคณะผู้อาวุโส
5 ชายหนึ่งกับมโนมัย
6 ชายหนึ่ง มโนมัย กับอีกบุคคลหนึ่ง

ภาค 2 การค้นหาของสถาบันสถาปนา

7 อาร์คะเดีย
8 แผนการของเซลด็อน
9 ผู้สมคบ
10 สถานการณ์ล่อแหลม
11 ผู้ลอบโดยสาร
12 จ้าวพิภพ
13 ท่านผู้หญิง
14 ชั่วโมงระทึกใจ
15 รอดร่างแห
16 ก่อนสงครามเริ่ม
17 สงคราม
18 พิภพที่ตายแล้ว